6-7 червня 2016 р. в Сумському державному університеті відбувся візит міжнародної панелі експертів з оцінювання якості академічних програм в рамках виконання міжнародного грантового проекту “ALIGN: Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками” програми ЄС Темпус.
Склад експертів включав представників партнерів проекту із Великобританії (Університет Бат Спа), Німеччини (Асоціація агенств із забезпечення якості Центральної та Східної Європи, Акредитаційне агенство ASIIN), Ірландії (Інститут дизайну та технологій м. Дублін) та України (Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Хмельницький національний університет, Акредитаційна комісія України, Українська асоціація студентського самоврядування).

Детальніше...

7-9 червня 2016 р. в Гвідо Карлі Відкритому Міжнародному Університеті соціальних досліджень (LUISS Guido Carli Free International University for Social Studies, Italy) відбувся семінар, присвячений питанням підвищення якості освіти в галузі інформаційних систем. Зустріч партнерів з провідних європейських та українських університетів відбулася в межах міжнародного проекту ERASMUS+ MASTIS «Створення сучасної магістерської програми в галузі інформаційних систем», 561592-EPP-1-2015-1- FR-EPPKA2-CBHE-JP.

Детальніше...

31 травня – 01 червня 2016 р. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана провів семінар в рамках виконання міжнародного грантового проекту ЄС - TEMPUS «Розвиток та вдосконалення університетського управління в галузі міжнародних зв’язків» (UNIVIA) 543893- TEMPUS – 1 – 2013 – 1 – AZ – TEMPUS – SMGR.
Програма заходу включала обговорення етапів виконання проекту університетів-партнерів та перспективи удосконалення роботи центрів міжнародних зв’язків у контексті забезпечення міжнародної академічної мобільності.

Детальніше...

19 травня 2016 р. Представництво ЄС в Україні та Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції офіційно відкрили в Україні новий спільний проект «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС». Коротка назва Проекту - ‘Association4U’ - ‘Асоціація для України й для тебе’, підкреслює важливість реформ, пов’язаних з виконанням Угоди про Асоціацію, для України та українців.

Детальніше...

В місті Гомель (Республіка Білорусь) 21-23 квітня 2016 р. відбулася п'ята координаційна нарада учасників міжнародного Проекту ЄС «Сenters of Excellence for young RESearchers» (CERES – «Центри передового досвіду для молодих вчених») Програми Tempus (реєстраційний номер 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES).

Детальніше...

В рамках Проекту ЕС Tempus «Національна освітня інфраструктура удосконалення інноваційної та підприємницької діяльності ІТ-студентів» (530576-TEMPUS-1-2012-1- SE-TEMPUS-SMHES) проводиться другий конкурс для студентів українських вищих навчальних закладів. Співорганізаторами та партнерами конкурсу є європейські та українські університети та ІТ компанії, Міністерство освіти та науки України. 

Детальніше...

09-13 травня 2016 р. в рамках Програми Європейського Союзу Еразмус + в Університеті Козмінського (м. Варшава, Польщ) відбувся захід «Управління процесами інтернаціоналізації».

Детальніше...