The European Higher Education Area (EHEA) was launched along with the Bologna Process' decade anniversary, in March 2010, during the Budapest-Vienna Ministerial Conference.

As the main objective of the Bologna Process since its inception in 1999, the EHEA was meant to ensure more comparable, compatible and coherent systems of higher education in Europe. Between 1999 - 2010, all the efforts of the Bologna Process members were targeted to creating the European Higher Education Area, that became reality with the Budapest-Vienna Declaration of March, 2010. The current decade is aimed at consolidating the EHEA and thus the current EHEA permanent website plays a key role in this process of intense internal and external communication. The details are available at http://www.ehea.info/

Country Fische Ukraine, about Higher Education System of Ukraine is available at: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/overview-higher-education-system-in-partner-countries-regions-1234-and-7_en

Law of Ukraine "On Higher Education" in Ukrainian language is available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Law of Ukraine "On Higher Education" translation into English language is available here

Law of Ukraine "on Educattion"  in Ukrainian language is available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Law of Ukraine "On Education" translation into English language is available here

Updates on the Higher Education developments in Ukraine is available at the link: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus/200-useful-links-and-materilas-for-applicants-on-ukrainian-higher-education-reforms-for-projects-justifications.html

Key documents and developments in the Ukrainian Higher Education system is available at: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus/200-useful-links-and-materilas-for-applicants-on-ukrainian-higher-education-reforms-for-projects-justifications.html

The  European Commission set out its vision and concrete steps to create a European Education Area by 2025 Towards a European Education Area by 2025 and named it a Sorbonne Process during  the Social Summit in Gothenburg on 17 November 2017. More details are available at: https://ec.europa.eu/commission/news/towards-european-education-area-2025-2017-nov-14_en
Relevant documents are available at the link: https://ec.europa.eu/commission/publications/eu-leaders-meeting-education-culture_en

Уперше в Україні за активної підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України та сприяння Національного Темпус-офісу в Україні підготовлено науково-методичне видання "Національний освітній глосарій: вища освіта", де узагальнено поняттєво-термінологічний апарат вищої освіти, який використовується міжнародною, європейською, українською фаховою спільнотою, насамперед при реалізації Міжнародної стандартної класифікації освіти та Болонського процесу.

Метою розроблення національного глосарію вищої освіти є системне визначення ключових понять і відповідних термінів, що описують її організацію, функціонування, розвиток в умовах глобалізації та євроінтеграції і дають змогу здійснювати фахову комунікацію, розуміти міжнародну, європейську термінологію вищої школи.

Потреба в глосарії зумовлена низкою причин, серед яких необхідність піднесення конкурентоздатності вітчизняної вищої освіти, відсутність єдиного поняттєво-термінологічного апарату і відповідного консенсусу в розумінні та використанні термінології вищої освіти, часто неточний переклад англомовних документів Європейського Союзу з питань вищої освіти тощо.

Глосарій, що містить 138 ключових термінів вищої освіти, підготовлений авторським колективом під керівництвом Віце-президента Національної академії педагогічних наук України, директора Інституту вищої освіти НАПН України В. І. Лугового. Видання розраховане на різні цільові групи фахівців вітчизняної освітньої сфери, вищої школи: політиків, законодавців, управлінців, науково-педагогічних і наукових працівників, студентів, аспірантів, докторантів, а також на роботодавців, широке коло осіб, які виявляють інтерес до питань розвитку вищої освіти, людського потенціалу України в умовах глобалізації, євроінтеграції. Видання рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як науково-методичний посібник для працівників вищої освіти України.

Авторський колектив, що складається з 12 експертів – представників Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національної академії педагогічних наук України та вітчизняних університетів, серед яких п’ять Національних експертів з реформування вищої освіти України, вважає за доцільне розглядати визначення термінів не як абсолютно завершені, а як такі, що на даному етапі осмислення розвитку вищої школи задовольняють вимогам системності, логічності, узгодженості. Тому глосарій відкритий для подальшої кількісної оптимізації та якісного вдосконалення задля його доопрацювання та перевидання за підтримки НТО в Україні. В січні 2014 р. буде оновлено глосарій та розміщено на сайті.

Глосарій 2011 р. за посиланням: http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=80:hlosarii-terminiv-vyshchoi-osvity-2011-r