Напрям Розвиток потенціалу вищої освіти (CBHE) є продовженням програми ЄС Темпус, тому звертаємо увагу, що відповідні можливості для співпраці у галузі вищої освіти продовжуються.

В рамках Еразмус+ КА 2. Розвиток потенціалу вищої освіти: університети та інші організації з країни-члена програми чи партнера програми можуть ініціювати та/чи взяти участь у спільних проектах розвитку потенціалу вищої освіти, які розробляє і виконує консорціум університетів з країн-членів програми Еразмус+* (Programme Countries), з одного боку, та з певного регіону світу, з іншого – країни-партнери Partner Countries (країни-сусіди ЄС, країни-кандидати та потенційні кандидати, Латинська Америка, Азія, Африка-Карибський басейн-країни регіону Тихого океану). Це можуть бути такі проекти:

  • Спільні проекти: допомагають всім партнерам розвинути, модернізувати та поширити нові навчальні програми, методи викладання або навчально-методичні матеріали, а також покращити забезпечення якості та врядування у вищих навчальних закладах.
  • Структурні проекти: для розвитку та реформування вищих навчальних закладів і систем вищої освіти; для покращення їх якості та відповідності вимогам ринку праці, сприяння регіональній співпраці та зближенню систем вищої освіти.

Вищі навчальні заклади з України є повноправними учасниками цього напряму і можуть ініціювати проект та подавати як грант-аплікант-координатор у партнерстві з іншими країнами, а також бути партнерами проектів та долучатись до написання проектів іншими партнерствами.

У країнах-партнерах, що є Сусідами ЄС та Західних Балкан, проекти розвитку потенціалу вищої освіти також включають додатковий компонент мобільності для студентів і викладачів із навчальних закладів, що беруть участь у виконанні проекту.

Заявки на проекти з розвитку потенціалу за конкурсом програми Еразмус+ можуть подавати заклади з усього світу.

Цей напрям реалізується на підтримку запровадження положень Закону України "Про вищу освіту".

Закон України "Про вищу освіту" 2014 р. українською мовою: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Для обгрунтування важливості проекту для реформування вищої освіти корисним може бути переклад Закону про вищу освіту англійською мовою можна завантажити тут: Текст Закону України "Про вищу освіту" (2014 р.) - переклад англійською мовою

Деталі конкурсу:

Конкурси оголошуються щорічно з кінцевим терміном подання заявок лютий. Результати оголошуються в серпні.

Національні, регіональні пріоритети і бюджет конкурсу 2018 р. будуть опубліковані в травня 2017 р.

Детальна інформація про конкурс: KA 2. Cooperation Projects - Capacity Building in the Field of Higher Education (CBHE) http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Детальніше...

Національні, регіональні пріоритети конкурсу 2018 р. буде оновлено в травні 2017 р. на цій сторінці відразу буде опубліковано.

Список всіх тематичних пріоритетів напряму Еразмус +: Розвиток проекту з вищої освіти (CBHE) для загального ознайомлення (+ позначено Національні пріоритети для України на 3 конкурси - 2015, 2016, 2017 р. та за посиланням http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-higher-education-2017_en)

LIST OF PRIORITIES for ERASMUS+: Capacity Building for Higher Education (екс-Темпус)

CATEGORY A – SUBJECT AREAS  (FOR CURRICULUM DEVELOPMENT PROJECTS) / КАТЕГОРІЯ А – ПРЕДМЕТНІ ОБЛАСТІ (ДЛЯ ПРОЕКТІВ З РОЗРОБКИ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ І ПРОГРАМ)

+       Teacher training and education science / Підготовка викладачів та педагогічні науки

Teaching and training, Education science

Детальніше...

Information for international partners and database of Higher Education Institutions at Ukrainian State Center for International Education within Ministry of Education and Science of Ukraine:http://studyinukraine.gov.ua/universities/programmes/?lang=3

Key recommendations for preparation of the project proposals and ideas/challenges for new projects (NEO Ukraine and other Partner Countries):

Documents on Developments in Higher Education System of Ukraine:

- Association Agreement: http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=246581344

- Strategy of Reforms 2020: http://www.president.gov.ua/news/31289.html Useful portal for Strategy documents: http://reforms.in.ua/2020/

- Education Development Strategy (under development - working groups)

- Strategy on Higher Education Reform (under development - working groups)

- Law on Higher Education of Ukraine (2014) in Ukrainian language: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (Translation into English "Law on Higher Education of Ukraine" (2014): Law_Higher Education_Ukraine_EN_2014)

- Draft Law on Amendments to Budget Code in implementation of Law on Higher Education was registered by the Parliament's Committee on Education and Science (under consideration)
- In line with new Law on Higher Education the Cabinet of Ministers of Ukraine should establish the Independent National Quality Assurance Agency by September 2015

Детальніше...