Напрям Розвиток потенціалу вищої освіти (CBHE) є продовженням програми ЄС Темпус, тому звертаємо увагу, що відповідні можливості для співпраці у галузі вищої освіти продовжуються.

В рамках Еразмус+ КА 2. Розвиток потенціалу вищої освіти: університети та інші організації з країни-члена програми чи партнера програми можуть ініціювати та/чи взяти участь у спільних проектах розвитку потенціалу вищої освіти, які розробляє і виконує консорціум університетів з країн-членів програми Еразмус+* (Programme Countries), з одного боку, та з певного регіону світу, з іншого – країни-партнери Partner Countries (країни-сусіди ЄС, країни-кандидати та потенційні кандидати, Латинська Америка, Азія, Африка-Карибський басейн-країни регіону Тихого океану). Це можуть бути такі проекти:

  • Спільні проекти: допомагають всім партнерам розвинути, модернізувати та поширити нові навчальні програми, методи викладання або навчально-методичні матеріали, а також покращити забезпечення якості та врядування у вищих навчальних закладах.
  • Структурні проекти: для розвитку та реформування вищих навчальних закладів і систем вищої освіти; для покращення їх якості та відповідності вимогам ринку праці, сприяння регіональній співпраці та зближенню систем вищої освіти.

Вищі навчальні заклади з України є повноправними учасниками цього напряму і можуть ініціювати проект та подавати як грант-аплікант-координатор у партнерстві з іншими країнами, а також бути партнерами проектів та долучатись до написання проектів іншими партнерствами.

У країнах-партнерах, що є Сусідами ЄС та Західних Балкан, проекти розвитку потенціалу вищої освіти також включають додатковий компонент мобільності для студентів і викладачів із навчальних закладів, що беруть участь у виконанні проекту.

Заявки на проекти з розвитку потенціалу за конкурсом програми Еразмус+ можуть подавати заклади з усього світу.

Цей напрям реалізується на підтримку запровадження положень Закону України "Про вищу освіту".

Закон України "Про вищу освіту" 2014 р. українською мовою: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Для обгрунтування важливості проекту для реформування вищої освіти корисним може бути переклад Закону про вищу освіту англійською мовою можна завантажити тут: Текст Закону України "Про вищу освіту" (2014 р.) - переклад англійською мовою

Деталі конкурсу:

Конкурси оголошуються щорічно з кінцевим терміном подання заявок ЛЮТИЙ. Результати оголошуються в серпні.

Національні, регіональні пріоритети і бюджет конкурсу 2018 р. https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-higher-education-2018_en

Детальна інформація про конкурс: KA 2. Cooperation Projects - Capacity Building in the Field of Higher Education (CBHE) http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Детальніше...

Національні, регіональні пріоритети конкурсу 2018 р.https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-higher-education-2018_en.

Список всіх тематичних пріоритетів напряму Еразмус +: Розвиток проекту з вищої освіти (CBHE) для загального ознайомлення наведено нижче (+ та підкреслюванням позначено Національні пріоритети для України подані в 2017 р. МОН України до Представництва ЄС в Україні для розгляду Європейською Комісією. Всі пріоритети попередніх конкурсів за посиланням http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-higher-education-2017_en)

The Erasmus+ Capacity Building for Higher Education action supports:

Joint Projects: aimed at producing outcomes that benefit principally and directly the organisations from eligible Partner Countries involved in the project. These projects will typically focus on 3 different types of activities:

· Curriculum development (modernisation of curriculum by developing new and innovative courses and methodologies)

· Modernisation of governance, management and functioning of higher education institutions

· Strengthening of relations between higher education institutions and the wider economic and social environment

Structural Projects: aimed at producing an impact on higher education systems and promoting reforms at national and/or regional level in the eligible Partner Countries. These projects will typically focus on 2 different types of activities:

· Modernisation of policies, governance and management of higher education systems:

· Strengthening of relations between higher education systems and the wider economic and social environment.

LIST OF PRIORITIES for ERASMUS+: Capacity Building for Higher Education (екс-Темпус)

CATEGORY 1 – SUBJECT AREAS  (FOR CURRICULUM DEVELOPMENT PROJECTS) / КАТЕГОРІЯ А – ПРЕДМЕТНІ ОБЛАСТІ (ДЛЯ ПРОЕКТІВ З РОЗРОБКИ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ І ПРОГРАМ)

The curricula development projects can include the following elements:

+ Reform of degree programmes (introduction of three-cycle competency-based degree systems, credit transfer, Diploma supplement, etc/ реформа освітніх програм (запровадження трициклової системи, компетентністний підхід, зарахування кредитів, додаток до диплому тощо).

+ Learning and teaching tools, methodologies and pedagogical approaches including learning outcomes and ICT-based practices (inter alia, flexible learning paths, blended courses, virtual and real mobility, practical placements etc.)/ / Інструменти навчання, методології та педагогічні підходи, включно із результатами навчання та застосування ІКТ (серед іншого гнучкі траєкторії навчання, змішані курси, віртуальна і реальна мобільність, стажування/практика тощо).

+ Multidisciplinarity / Interdisciplinarity / Мультидисциплінарність/ міждисциплінарність.

Priority Subjects areas:

+       Teacher training and education science / Підготовка викладачів та педагогічні науки

Education science, Training for pre-school teachers, Teacher training without subject, Specialisation, Teacher training with subject specialisation

Детальніше...

Information for international partners and database of Higher Education Institutions at Ukrainian State Center for International Education within Ministry of Education and Science of Ukraine:http://studyinukraine.gov.ua/universities/programmes/?lang=3

Some relevant documents:
European Commission Priorities are available at: https://ec.europa.eu/commission/index_en
Europe 2020
The Rome Declaration (2017)
Communication: Strengthening European Identity through Education and Culture – The European Commission's contribution to the Leaders' meeting in Gothenburg, 17 November 2017
Strategic framework – Education & Training 2020
Do not forget to consult on various fields

Priorities for 2018 Capacity Building Projects - Ministry of Education and Science of Ukraine
Partnership Search and Key recommendations on Proposals Preparation from NEO - Ukraine

Documents on Developments in Higher Education System of Ukraine:
- Association Agreement between European Union and Ukraine: http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=246581344
- Strategy of Reforms 2020: http://www.president.gov.ua/news/31289.html- Midium-Term Action Plan of the Government 2020 - Ukrainian version; English version is at: http://www.kmu.gov.ua/control/en/publish/article?art_id=249877319
Useful portal for Strategy documents: http://reforms.in.ua/2020/
- Law of Ukraine "On Education" (2017): http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
- Law of Ukraine "On Higher Education" (2014) in Ukrainian language: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (Translation into English "Law on Higher Education of Ukraine" (2014): Law_Higher Education_Ukraine_EN_2014)
- Draft Law on Amendments to Budget Code in implementation of Law on Higher Education was registered by the Parliament's Committee on Education and Science (under consideration)
- New School - Ukrainian version: http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/08/21/2016-08-17-3-.pdf
- New School - English version: http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202017/02/17/book-final-eng-cs-upd-16.01.2017.pdf

Useful presentation in Ukrainian language: http://ihed.org.ua/images/pdf/4_09_2014_seminar_SK.pdf
National Portal on Law on Higher Education of Ukraine implementation: http://osvita.gov.ua/

Decree of the Cabinet of Ministers "On approval of the National Qualification Framework" (2011): http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF
- Action Plan for introduction of the National Qualification Framework was adopted by Joint Order of the Ministry of Education and Science and the Ministry of Social Policy (2012)

Decree of the Cabinet of Ministers "On approval of the National Qualification Framework" (2011): http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF
- Action Plan for introduction of the National Qualification Framework was adopted by Joint Order of the Ministry of Education and Science and the Ministry of Social Policy (2012)
- National Education Development Strategy till 2021 (2012) http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf
To avoid duplcation consult:
Erasmus+ and Tempus Projects Database: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html
Horizon2020: http://h2020.com.ua/uk/
EU Ukraine Relations: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/4081/%20EU-Ukraine%20relations,%20factsheetIn addition, do not forget to search for projects at the web-sites of the Embassies and international organizations working in Ukraine.
Portal of Aid to Ukraine: http://openaid.gov.ua/en

Recent Developments in Ukraine Higher Education (as for September, 2017)

Детальніше...