Шановні команди проектів Еразмус+ CBHE переможці 1-го, 2-го та 3-го конкурсів - велика родино Еразмус+!
Всі першоджерела і повний пакет документів та інструкцій ЕАСЕА для виконавців проектів переможців Еразмус+ CBHE англійською мовою знаходяться за посиланням у розділі Beneficiary Space - CBHE Project management tools and documents:
першого конкурсу 2015 р.
: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/beneficiaries-space/capacity-building-in-higher-education_en
другого конкурсу 2016 р.: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/beneficiaries-space/capacity-building-in-field-higher-education-2016_en
3-го конкурсу 2017 р.: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/beneficiaries-space/capacity-building-in-field-higher-education-2017_en
Часто труднощі під час виконання виникають через необізнанність виконавців з правилами донора та нормативно-правовою базою виконання проектів міжнародної технічної допомоги ЄС.
База проектів за участі України: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html

Виконання проектів міжнародної технічної допомоги ЄС регулюється правилами Міжнародного договору - Рамковою Угодою між ЄС та Україною (див. п.2. Пам'ятка виконавцям), проекти повинні бути офіційно зареєстровані.
Проекти Еразмус+ напряму КА2. Розвиток потенціалу вищої освіти реалізується на підтримку запровадження положень Закону України "Про вищу освіту"(переклад можна завантажити тут: Текст Закону України "Про вищу освіту" (2014 р.) - переклад англійською мовою)
До вашої уваги корисні матеріали англійською і переклад українською мовами, можуть бути корисними для координаторів, відповідальних осіб, керівників закладів вищої освіти, фінансово-економічних відділів всіх партнерів проектів з України.

Детальніше...

Проекти співпраці міжнародної технічної допомоги ЄС Еразмус+ запроваджуються відповідно до Гратнової і Партнерської Угод з додатками і інструкціями ЕАСЕА у відповідності до чинного національного законодавства.

Діючі проекти Європейського Союзу Програми Еразмус+ (проекти КА2 і Напряму Жан Моне) за участю партнерів з України необхідно обов'язково зареєструвати проект в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України та отримати Реєстраційну картку проекту.
Державна реєстрація проектів є підставою для реалізації права на одержання відповідних пільг (закупівля обладнання та придбання товарів/ послуг без сплати ПДВ, пільги з оподаткування при митному оформленні товарів тощо), передбачених законодавством та міжнародними договорами України.
Державна реєстрація проекту (реєстраційна картка) є підставою для звільнення від обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходження в іноземній валюті за проектами (програмами) міжнародної технічної допомоги, що пройшли державну реєстрацію (постанова Національного банку України від 13.12.2016 № 410 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України»).
Рекомендуємо уважно ознайомитись з Пам’яткою для проектних команд для запобігання затримки поставки обладнання, розмитнення, продажу валютних кошт тощо.
Information for project coordinators on project registration procedure and documents required: http://erasmusplus.org.ua/en/erasmus/ka2-cooperation-for-innovation-and-good-practices/capacity-building/beneficiaries-space.html

Детальніше...

Нагадуємо проектним командам Erasmus+ CBHE, Jean Monnet, Strategic Partnerships, про необхідність обов'язково зареєструвати проект в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, але незалежно від того зареєстровано вже проект чи ні, потрібно подавати звіт.

Відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги (постанова КМУ від від 15.02.2002 №153) та з метою забезпечення поточного моніторингу реципієнти проектів міжнародної технічної допомоги мають подавати до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України один раз на півроку картку піврічного моніторингу проекту, складену за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF/paran194#n194

Катки моніторингу подаються з початку дії проекту, незалежно від того, коли проект був зареєстрований, чи не був зареєстрований. Подається одна картка від проекту, зазвичай координатором проекту в Україні, де прописуються заходи всіх реципієнтів.

Детальніше...

Моніторинг – це важливий і обов’язковий етап у процесі реалізації проекту. Моніторинг включає збір, обробку, аналіз інформації, що здійснюються з метою аналізу досягнень і прогресу в реалізації проекту або визначення ризиків і проблем у процесі його впровадження. Команда проекту Еразмус+ забезпечує внутрішній моніторинг проекту.
Моніторинг, що здійснюється представниками Національних Еразмус+ офісів, має назву виїзного моніторингу (Field Monitoring), і проводиться, щонайменше, два рази протягом життєвого циклу проекту.
Моніторинг відбувається відповідно до плану моніторингу, узгодженого між Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури, Національним Еразмус+ офісом в Україні та виконавцями проектів Еразмус+ СВНЕ.
Розрізняють такі основні типи моніторингу: 1) превентивний 2) дорадчий моніторинг, 3) моніторинг впливу, 4) інституційний моніторинг.

Детальніше...