Шановні команди проектів Еразмус+ CBHE переможці 1-го та 2-го конкурсів!

Всі першоджерела інструкцій ЕАСЕА для виконавців проектів переможців першого конкурсу 2015 р. Еразмус+: CBHE знаходяться за посиланням у розділі Beneficiary Space - CBHE Project management tools and documents: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/beneficiaries-space/capacity-building-in-higher-education_en

Всі першоджерела інструкцій ЕАСЕА для виконавців проектів переможців другого конкурсу 2016 р. Еразмус+: CBHE знаходяться за посиланням у розділі Beneficiary Space - CBHE Project management tools and documents: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/beneficiaries-space/capacity-building-in-field-higher-education-2016_en

База проектів за участі України: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html

Проекти Еразмус+ напряму КА2. Розвиток потенціалу вищої освіти реалізується на підтримку запровадження положень Закону України "Про вищу освіту"(переклад можна завантажити тут: Текст Закону України "Про вищу освіту" (2014 р.) - переклад англійською мовою)

Виконання проектів міжнародної технічної допомоги ЄС регулюється правилами Міжнародного договору - Рамковою Угодою між ЄС та Україною (див. п.2. Пам'ятка виконавцям проектів нижче), проекти повинні бути офіційно зареєстровані.

До вашої уваги корисні матеріали англійською і переклад українською мовами. Запрошуємо обов'язково уважно ознайомитись і використовувати. Переклад українською мовою шаблону Грантової угоди, рекомендацій до Партнерської угоди; Інструкцій щодо використання гранту для 1 і 2 конкурсу відрізняються (Annex - Guidelines on How to Use the Grant) та інші може бути корисним як для координаторів так і для фінансово-економічних відділів всіх партнерів проектів з України.

Часто труднощі виникають через необізнанність виконавців з правилами донора та нормативно-правовою базою виконання проектів міжнародної технічної допомоги ЄС.

З метою використання нормативно-правової бази України та рамкових інструкцій донора, на основі досвіду українськиї університетів реалізації проектів, команда НЕО в Україні підготувала Пам'ятку виконавціям, яка щомісячно оновлюється (оновлено в лютому 2017)

Інформація для координаторів (гранхолдерів) про особливості національного законодавства та рекомендації (англійською мовою): http://erasmusplus.org.ua/en/erasmus/ka2-cooperation-for-innovation-and-good-practices/capacity-building/beneficiaries-space.html

Презентація для виконавців проектів_2016р.

Виконання важливо розпочинати з вивчення Грантової угоди з додатками, один з яких включає правила донора щодо використання коштів гратну. Переклад українською мовою Інструкцій, шаблонів Грантових угод та інші корисні матеріали підготовлено командою проекту ЄС "Національний Еразмус+ офіс в Україні":

Детальніше...

Проекти співпраці міжнародної технічної допомоги ЄС Еразмус+ запроваджуються відповідно до Гратнової і Партнерської Угод з додатками і інструкціями ЕАСЕА у відповідності до чинного національного законодавства.

Детальніше...

Нагадуємо проектним командам Erasmus+ CBHE, Jean Monnet, Strategic Partnerships та Tempus VI, про необхідність обов'язково зареєструвати проект в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, але незалежно від того зареєстровано вже проект Темпус чи ні, потрібно подавати звіт.

Відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги (постанова КМУ від від 15.02.2002 №153) та з метою забезпечення поточного моніторингу реципієнти проектів міжнародної технічної допомоги мають подавати до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України один раз на півроку картку піврічного моніторингу проекту, складену за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF/paran194#n194

Катки моніторингу подаються з початку дії проекту, незалежно від того, коли проект був зареєстрований, чи не був зареєстрований. Подається одна картка від проекту, зазвичай координатором проекту в Україні, де прописуються заходи всіх реципієнтів.

Детальніше...