about us homepage 3СТРАТЕГІЧНІ ПАРТНЕРСТВА у сфері освіти і професійної підготовки спрямовані на підтримку розвитку, передачу та / або впровадження інноваційних практик, а також реалізацію спільних ініціатив розвитку співробітництва, колегіального навчання та обміну досвідом на європейському рівні.

 В залежності від завдань та типу консорціуму Стратегічні Партнерства поділяються на 2 групи:

  • Стратегічні Партнерства для підтримки інновацій: очікується, що проекти розроблятимуть інноваційні продукти та/чи долучатись до поширення та використання вже існуючих або нових розробок та інноваційних ідей. Заявники мають можливість робити запит на окремий бюджет на інтелектуальні продукти та заходи для їх популяризації, що передаватимуть інноваційну спрямованість цього напряму. Такі проекти відкриті для галузей освіти, підготовки та молоді.
  • Стратегічні Партнерства для підтримки обміну кращими практиками: першочерговим завданням є дозволити організаціям створювати і посилювати мережі, підвищувати їх потенціал задля транснаціональної співпраці, обміну ідеями, практиками і методами. Обрані проекти зможуть розробляти реальні результати, які, очікується, будуть популяризуватись відповідно до мети та обсягу діяльності. Такі результати та заходи будуть співфінансуватись через звичайні статті бюджету на управління та запровадження проекту.

ЯКІ ЗАХОДИ ПІДТРИМУЮТЬСЯ?

  • заходи, спрямовані на зміцнення співпраці між організаціями з метою обміну кращою практикою;
  • заходи, які сприяють розробці, тестуванню та / або впровадженню інноваційних практик у сфері освіти, професійної підготовки та молоді;заходи, які сприяють визнанню і підтвердженню знань, умінь і навичок, компетентностей які набуваються в рамках формального, неформального та інформального навчання;
  • заходи співпраці між місцевими органами влади з метою сприяння розвитку освіти, професійної підготовки та молодіжних систем та їх інтеграції в діях місцевого і регіонального розвитку;
  • заходи з надання підтримки учням з обмеженими можливостями/особливими потребами, щоб вони завершили базове навчання, зі сприяння їх переходу на ринок праці, в тому числі, шляхом поєднання боротьби з сегрегацією і дискримінацією в галузі освіти для маргіналізованих громад;
  • заходи, спрямовані на кращу підготовку і влаштування фахівців у сфері освіти та підготовки кадрів для викликів стосовно справедливості, різноманітності та інклюзії у навчальному середовищі;
  • заходи зі сприяння інтеграції біженців, шукачів притулку і новоприбулих мігрантів, а також підвищення рівня інформованості про кризу біженців в Європі;
  • транснаціональні ініціативи, що сприяють розвитку підприємницького мислення та навичок, щоб заохочувати активну громадянську позицію та підприємництво (в тому числі соціальне підприємництво), проведене спільно двома або більше групами молодих людей з різних країн.

ТИП УЧАСТІ УКРАЇНИ: як партнер.

ОСОБЛИВІСТЬ: заклади вищої освіти та інші організації з різних країн світу можуть бути партнерами у консорціумі у випадку детального обґрунтування унікальності існуючого потенціалу та досвіду закладу, а також додаткової вартості до виконання завдань проекту Якщо обгрунтування буде невагоме, весь проект не буде профінансовано, тому важлио підходити дуже виважено. Відкриті для участі академічних та неакадемічних партнерів. 

Координується та фінансується Національними агентствами Еразмус+ у країнах-членах Програми, на сайтах яких публікуються конкурси і які  приймають та проводять відбір проектних заявок.

ВИМОГИ ДО ПАРТНЕРСТВА: мінімум 3 партнерські організації з 3-х різних країн-членів програми плюс з країн-партнерів у разі наявності унікального досвіду для кращої реалізації завдань проекту.

ТРИВАЛІСТЬ ПРОЕКТУ: 24 або 36 міс..

МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ГРАНТУ: 450 000 євро.

КОНКУРСИ ПРОЕКТІВ 2019 р. для Стратегічних партнерство у сфері вищої освіти, професійно-технічної освіти та освіти дорослих оголошено з кінцевим терміном подання заявок до 21 березня 2019 р.

КЕРІВНИЦТВО ДО ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС+ (ERASMUS+ PROGRAMME GUIDE): англійською мовою та  переклад українською мовою (2 версія 2019 р.)

Переклад та матеріали підготовлено в рамках проекту ЄС "Національний Еразмус+ офіс в Україні" для безкоштовного розповсюдження і використання, посилання на джерело є обов'язковим (виконавець С.Шитікова)