DSC05744

Національна команда експертів з реформування вищої освіти - HERE (Higher Education Reform Experts) – ініціатива Європейської Комісії, спрямована на підтримку модернізації систем вищої освіти у країнах – партнерах програми Темпус (з 2014 р. Еразмус+).

HERE team утворюється з метою залучення визначного експертного досвіду, здатного прискорити досягнення цілей Лісабонського та Болонського процесів у світлі національних потреб та прагнень; посилити міжнародну складову Лісабонського та Болонського процесів та їх зовнішній вимір.

Завдання Національної команда експертів з реформування вищої освіти на національному рівні:
• брати участь у вироблені національної політики та модернізації системи вищої освіти відповідно до завдань Болонського процесу;
• надавати консультації та поради безпосередньо ВНЗ, допомагаючи їм у плануванні та проведенні реформ;
• працювати із неакадемічними закладами (об'єднання промисловців, культурні товариства, організації громадянського суспільства), роз'яснюючи їм сутність Болонського процесу та національну стратегію його впровадження в Україні;
• поширювати ідеї Болонського процесу та пропагувати Лісабонську стратегію фахових кіл та широких верств населення в Україні.

Завдання Національної команди експертів з реформування вищої освіти на міжнародному рівні:
- до Національної команди експертів з реформування вищої освіти можуть звернутися за консультацією або експертною допомогою представники інших країн, у випадку, коли в їх власній країні бракує необхідних експертних знань чи досвіду;
- час від часу експерти з реформування вищої освіти (на замовлення Європейської Комісії) залучаються до розробки та проведення тренінгів для експертів з інших країн, які беруть активну участь у проведенні та пропагування реформ вищої освіти в своїх власних країнах. Таке навчання може відбуватися під час пленарних засідань Національних команд або для конкретних груп на спеціально організованих заходах.

 Діяльність експертів з реформування вищої освіти базується на колегіальному принципі та здійснюється за трьома напрямками:
• вироблення політики в сфері вищої освіти
• планування та проведення реформ
• пропагування реформ у рамках Болонського процесу.

Враховуючи різноманітність завдань та відмінності в знаннях, вміннях та досвіді, необхідних для виконання завдань, певні доручення закріплятимуться за окремими експертами Національної команди згідно з їхньою компетенцією. Усі члени команди проходять навчання; тренінгові курси організовані в Україні або у рамках міжнародних навчальних програмах.Склад команди HERE на 2015-2017 р.р. оновлено на основі Технічного завдання ЕАСЕА, також результатів діяльності за 2011-2014 рр. за рекомендаціями МОН України і затверджено листом Виконавчого агентства ЄС з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (Брюссель).

* Проект "Національна команда експертів з реформування вищої освіти" фінансується за підтримки Європейського Союзу в рамках програми Еразмус+

Робочі зустрічі:

27 січня 2015 р. відбулась перша організаційна зустріч команди під час якої було обговорено основні завдання команди на 2015 р., найближчі заходи і обрання Голови. Також під час зустрічі, за ініціативи Першого заступника Міністра освіти і науки України Інни Совсун було обговорено питання формування переліку галузей знань та спеціальностей відповідно до Закону України «Про вищу освіту». Пропозиції було узгоджено під час обговорення. Робочій документ для розгляду було надіслано МОН України

План заходів на 2015-2016 рр. (постійно оновлюється) - див Детальний план
Звіт про участь у семінарі для Команди експертів у міжнародних заходах: http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here/kalendar-zakhodiv.html

Участь у Міністерській конференції Болонського процесу: http://www.erasmusplus.org.ua/novyny/612-bologna-process-ministerial-conference.html

Матеріали презентації (липень 2015) з тренінгу щодо запровадження інструментів Болонського процесу

Інші корисні матеріали і публікації Національної команди: http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here/materiali-here.html

here 4 03.03.11

Всі заходи, матеріали, корисні посилання, звіти роботи Національної команди експертів у період 2009-2014 рр. розміщено: http://www.tempus.org.ua/uk/national-team-here/zahodi-i-materiali.html

Дякуємо за роботу всім членам Національної команди у попередні роки і запрошуємо до співпраці.

 

Детальніше...