DSC05744

Національна команда експертів з реформування вищої освіти - HERE (Higher Education Reform Experts) – ініціатива Європейської Комісії, спрямована на підтримку модернізації систем вищої освіти у країнах – партнерах програми Темпус (з 2014 р. Еразмус+).

HERE team утворюється з метою залучення визначного експертного досвіду, здатного прискорити досягнення цілей Лісабонського та Болонського процесів у світлі національних потреб та прагнень; посилити міжнародну складову Лісабонського та Болонського процесів та їх зовнішній вимір.

Проект плану діяльності на 2018 р.

Завдання Національної команда експертів з реформування вищої освіти на національному рівні:
• брати участь у вироблені національної політики та модернізації системи вищої освіти відповідно до завдань Болонського процесу;
• надавати консультації та поради безпосередньо ВНЗ, допомагаючи їм у плануванні та проведенні реформ;
• працювати із неакадемічними закладами (об'єднання промисловців, культурні товариства, організації громадянського суспільства), роз'яснюючи їм сутність Болонського процесу та національну стратегію його впровадження в Україні;
• поширювати ідеї Болонського процесу та пропагувати Лісабонську стратегію фахових кіл та широких верств населення в Україні.

Завдання Національної команди експертів з реформування вищої освіти на міжнародному рівні:
- до Національної команди експертів з реформування вищої освіти можуть звернутися за консультацією або експертною допомогою представники інших країн, у випадку, коли в їх власній країні бракує необхідних експертних знань чи досвіду;
- час від часу експерти з реформування вищої освіти (на замовлення Європейської Комісії) залучаються до розробки та проведення тренінгів для експертів з інших країн, які беруть активну участь у проведенні та пропагування реформ вищої освіти в своїх власних країнах. Таке навчання може відбуватися під час пленарних засідань Національних команд або для конкретних груп на спеціально організованих заходах.

 Діяльність експертів з реформування вищої освіти базується на колегіальному принципі та здійснюється за трьома напрямками:
• вироблення політики в сфері вищої освіти
• планування та проведення реформ
• пропагування реформ у рамках Болонського процесу.

Команда - HERE 2017-2018 р.:

1. Бахрушин Володимир, професор кафедри системного аналізу і обчислювальної математики, Запорізький національний технічний університет (експертна сфера – трикутник знань, рамки кваліфікацій, визнання дипломів і кваліфікацій, забезпечення якості; природничий профіль; східний, південний регіони) - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
2. Винницький Михайло, Голова Національної команди експертів, доцент кафедри соціології, факультет соціальних наук та соціальних технологій, Національний університет «Києво-Могилянська академія» (експертна сфера – трициклова система вищої освіти, інтеграція науки і вищої освіти, забезпечення якості, визнання дипломів і кваліфікацій; соціальний профіль; центральний, північний регіони) - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
3. Добко Тарас, перший проректор, Український католицький університет, м. Львів (експертна сфера – університетська автономія, забезпечення якості, визнання дипломів і кваліфікацій; гуманітарний профіль; західний регіон) - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
4. Захарченко Вадим, проректор з науково-педагогічної роботи, Національний університет «Одеська морська академія» (експертна сфера – рамки кваліфікацій, визнання дипломів і кваліфікацій, забезпечення якості; транспортний профіль; південний регіон) - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
5. Золотарьова Ірина, професор кафедри інформаційних систем, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (експертна сфера – трикутник знань, академічна мобільність, визнання дипломів і кваліфікацій; профіль ІКТ; східний регіон) - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
6. Калашнікова Світлана, директор, Інститут вищої освіти, НАПН України (експертна сфера – забезпечення якості, інтеграція науки і вищої освіти, університетське врядування; освітній та управлінський профілі – лідерство у вищій освіті; центральний, північний регіони) - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
7. Козієвська Олена, заступник керівника Секретаріату Комітету з питань науки і освіти посада, Верховна Рада України (експертна сфера – інтернаціоналізація вищої освіти, академічна мобільність, визнання дипломів і кваліфікацій; юридичний профіль; центральний, північний регіони) - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
8. Луговий Володимир, перший віце-президент, Національна академія педагогічних наук України (експертна сфера – трициклова система вищої освіти, забезпечення якості, інтеграція науки і вищої освіти, рамки кваліфікацій, визнання дипломів і кваліфікацій; освітній профіль – управління та політика у сфері вищої освіти; центральний, північний регіони) - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
9. Мруга Марина, доцент, Київський медичний університет УАНМ; заступник директора, Український центр тестування Міністерства охорони здоров’я України (експертна сфера – трициклова система вищої освіти, забезпечення якості, визнання дипломів і кваліфікацій; медичний профіль; центральний, північний регіони) - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
10. Новосад Анна, начальник управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, Міністерство освіти і науки України (експертна сфера – інтернаціоналізація вищої освіти, академічна мобільність; державноуправлінський профіль – сфера вищої освіти; центральний, північний регіони) - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
11. Рашкевич Юрій, заступник Міністра, Міністерство освіти і науки України (експертна сфера – ECTS, рамки кваліфікацій, визнання дипломів і кваліфікацій, трициклова система вищої освіти; інженерний профіль; західний регіон) - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
12. Сікорська Ірина, керівник відділу міжнародних зв’язків, Донецький державний університет менеджменту, м. Маріуполь (експертна сфера – інтернаціоналізація вищої освіти, академічна мобільність, університетське врядування; освітній профіль – управління та політика у сфері вищої освіти; східний регіон) - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
13. Ставицький Андрій, доцент кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (експертна сфера – трициклова система вищої освіти, забезпечення якості, визнання дипломів і кваліфікацій, ECTS; економічний профіль; центральний, північний регіони) - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
14. Шаров Олег, директор Департаменту вищої освіти, МОН України (експертна сфера – трикутник знань, рамки кваліфікацій, визнання, інтернаціоналізація вищої освіти і досліджень; державноуправлінський профіль – сфера вищої освіти та природничий профіль; центральний, північний регіони) - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
15. Макаренко Єсенія, студентка факультету економіки та менеджменту, Сумський державний університет  - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Враховуючи різноманітність завдань та відмінності в знаннях, вміннях та досвіді, необхідних для виконання завдань, певні доручення закріплятимуться за окремими експертами Національної команди згідно з їхньою компетенцією. Усі члени команди проходять навчання; тренінгові курси організовані в Україні або у рамках міжнародних навчальних програмах. Склад команди HERE на 2017 р.р. оновлено на основі Технічного завдання ЕАСЕА, також результатів діяльності за 2015-2016 рр. за рекомендаціями МОН України і затверджено листом Виконавчого агентства ЄС з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (Брюссель). Буде оновлено на основі результатів діяльності, за необхідністю в 2018 р.

* Проект "Національна команда експертів з реформування вищої освіти"2015-2017 фінансується за підтримки Європейського Союзу в рамках програми Еразмус+ є офіційно зареєстровано в Міністерстві економічного розвитку і торгівля України. З 2018 до 2020 р. є складовою діяльності проекту "Мережа Національних Еразмус+ офісів та Національних команд експертів з реформування вищої освіти", готуються документи для реєстрації.

here 4 03.03.11

Дякуємо за роботу всім членам Національної команди з реформування вищої освіти у попередні роки і запрошуємо до продовження співпраці.

Всі заходи, матеріали презентацій, корисні посилання, звіти роботи Національної команди експертів у період 2009-2014 рр. розміщено: http://www.tempus.org.ua/uk/national-team-here/zahodi-i-materiali.html

Детальніше...