DSC05744

Національна команда експертів з реформування вищої освіти - HERE (Higher Education Reform Experts) – ініціатива Європейської Комісії, спрямована на підтримку модернізації систем вищої освіти у країнах – партнерах програми Темпус (з 2014 р. Еразмус+).

HERE team утворюється з метою залучення визначного експертного досвіду, здатного прискорити досягнення цілей Лісабонського та Болонського процесів у світлі національних потреб та прагнень; посилити міжнародну складову Лісабонського та Болонського процесів та їх зовнішній вимір.

Завдання Національної команда експертів з реформування вищої освіти на національному рівні:
• брати участь у вироблені національної політики та модернізації системи вищої освіти відповідно до завдань Болонського процесу;
• надавати консультації та поради безпосередньо ВНЗ, допомагаючи їм у плануванні та проведенні реформ;
• працювати із неакадемічними закладами (об'єднання промисловців, культурні товариства, організації громадянського суспільства), роз'яснюючи їм сутність Болонського процесу та національну стратегію його впровадження в Україні;
• поширювати ідеї Болонського процесу та пропагувати Лісабонську стратегію фахових кіл та широких верств населення в Україні.

Завдання Національної команди експертів з реформування вищої освіти на міжнародному рівні:
- до Національної команди експертів з реформування вищої освіти можуть звернутися за консультацією або експертною допомогою представники інших країн, у випадку, коли в їх власній країні бракує необхідних експертних знань чи досвіду;
- час від часу експерти з реформування вищої освіти (на замовлення Європейської Комісії) залучаються до розробки та проведення тренінгів для експертів з інших країн, які беруть активну участь у проведенні та пропагування реформ вищої освіти в своїх власних країнах. Таке навчання може відбуватися під час пленарних засідань Національних команд або для конкретних груп на спеціально організованих заходах.

 Діяльність експертів з реформування вищої освіти базується на колегіальному принципі та здійснюється за трьома напрямками:
• вироблення політики в сфері вищої освіти
• планування та проведення реформ
• пропагування реформ у рамках Болонського процесу.

Враховуючи різноманітність завдань та відмінності в знаннях, вміннях та досвіді, необхідних для виконання завдань, певні доручення закріплятимуться за окремими експертами Національної команди згідно з їхньою компетенцією. Усі члени команди проходять навчання; тренінгові курси організовані в Україні або у рамках міжнародних навчальних програмах.Склад команди HERE на 2015-2017 р.р. оновлено на основі Технічного завдання ЕАСЕА, також результатів діяльності за 2011-2014 рр. за рекомендаціями МОН України і затверджено листом Виконавчого агентства ЄС з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (Брюссель). Планується оновлення команди експертів за результатами роботи.

* Проект "Національна команда експертів з реформування вищої освіти" фінансується за підтримки Європейського Союзу в рамках програми Еразмус+

here 4 03.03.11

Всі заходи, матеріали, корисні посилання, звіти роботи Національної команди експертів у період 2009-2014 рр. розміщено: http://www.tempus.org.ua/uk/national-team-here/zahodi-i-materiali.html

Дякуємо за роботу всім членам Національної команди у попередні роки і запрошуємо до співпраці.

 

Детальніше...