До уваги матеріали публікацій, презентацій та доповідей на міжнародних і національних конференціях з питань модернізації вищої освіти, які можуть бути корисними для вищих навчальних закладів, проектних команд, координаторів ЄКТС, викладачів, науковців тощо у руслі запровадження положень Болонського процесу та нового Закону України "Про вищу освіту".

Всі матеріали Національної команди експертів - HERE завантажено за посиланням: http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here.html

Публікації і переклади укр.мовою на запровадження нового Закону України "Про вищу освіту":

Закон України "Про вищу освіту" українською мовою; переклад англійською мовою

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОФІЛІВ СТУПЕНЕВИХ ПРОГРАМ,ВКЛЮЧАЮЧИ ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ - переклад українською мовою

A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles - оригінал англійською мовою: http://core-project.eu/documents/Tuning%20G%20Formulating%20Degree%20PR4.pdf

Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року No 266 "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти", Міністерство освіти і науки України рекомендує англомовний його варіант, що додається. Національна команда надавала рекомендації під час підготовки перекладу.

2015 р. Європейська кредитна трансферно-накопичувана система - Довідник користувача - 2015 (переклад українською мовою)

ECTS Guide 2015 (першоджерело англійською мовою): http://bologna-yerevan2015.ehea.info/files/ECTS%20Users%20Guide%202015.pdf

2015 р. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти - 2015 р. (англійською мовою і переклад українською мовою)

2015 р. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації:

Детальніше...

7 лютого 2018 р. у м. Києві відбулися збори учасників Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України, започаткованою Британською Радою в Україні за підтримки Фундації Лідерства (Великобританія). Організатори заходу – Британська Рада в партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН України за участю представників Національних експертів з реформування вищої освіти Програми Еразмус+ та Національного Еразмус+ офісу в Україні.

Детальніше...

18 січня 2018 р. (попередні заходи відбулися 10 листопада та 8 грудня 2017 р.,) в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти було проведено засідання робочої групи з обговорення концепції комплексного проекту щодо змін до Закону України «Про вищу освіту», а також питання управління закладом вищої освіти.

Детальніше...

Щорічна конференція національних експертів з реформування вищої освіти «EU and its Neighbours: Higher Education Policy and Cooperation» (ЄС та його сусіди: політика та співпраця у вищій освіті).
Термін проведення: 11-12 грудня 2017 р.
Місце проведення: м. Брюссель, Бельгія.
Учасники заходу: Еразмус+ експерти з реформування вищої освіти країн-партнерів, сусідніх з ЄС, представники національних Еразмус+ офісів, експерти з країн ЄС та країн-партнерів, представники Асоціації Європейських університетів (EUA, EuropeanUniversityAssociation), Виконавчого агентства з питань освіти, культури та аудіовізуальних засобів (EACEA, The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency).

Учасники від України:
1. Шитікова Світлана, директор Національного Еразмус+ офісу в Україні
2. Бахрушин Володимир, професор кафедри системного аналізу та обчислюваної математики Запорізького національного технічного університету, член команди HERE
3. Козієвська Олена, заступник Керівника Секретаріату, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, член команди HERE
4. Сікорська Ірина, завідувач відділу міжнародних зв'язків, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь, член команди HERE

Програма та матеріали: http://supporthere.org/event/here-annual-conference-2017-eu-and-its

Детальніше...

В рамках Академічного Клубу Лідерства, Національна команда експертів з реформування вищої освіти (HERE team) 6 грудня 2017 р. провели семінар з питань якості вищої освіти.
За результатами участі в міжнародних заходах Національні експерти презентували останні тенденції щодо забезпечення якості ВО в Європейському просторі вищої освіти (EHEA).

Захід було проведено в Інституті вищої освіти НАПН України за участі більше 40 представників закладів вищої освіти та наукових установ. 

Детальніше...

Назва заходу: 12-й Європейський форум із забезпечення якості «Відповідальне забезпечення якості: спрямованість на вплив» (12th European Quality Assurance Forum "Responsible QA: committing to impact")
Термін проведення: 23-25 листопада 2017 р.
Місце проведення: Університет Латвії, м. Рига, Латвія.
Учасники заходу: ректори та віце-ректори, відповідальні за забезпечення якості, посадові особи з питань забезпечення якості у закладах вищої освіти, студенти, співробітники агентств з питань якості та дослідники, що працюють у сфері вищої освіти або у сфері забезпечення якості, представники Європейської асоціації університетів (EUA), Європейської асоціації забезпечення якості вищої освіти (ENQA), Європейської асоціації закладів вищої освіти (EURASHE) та Європейського союзу студентів (ESU).

Учасники від України:
1. Володимир Луговий, перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, Національний експерт з реформування вищої освіти.
2. Вадим Захарченко, проректор Національного університету «Одеська морська академія», Національний експерт з реформування вищої освіти.

Детальніше...

words 00017 листопада 2017 р. в приміщенні Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулась VІ Міжнародна науково-практична конференція «Болонський процес: врядування у системі вищої освіти в контексті забезпечення якості».

Організатори: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут вищої освіти НАПН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Спілка ректорів вищих навчальних закладів України, Національний Еразмус+ офіс в Україні, Британська Рада в Україні.

Матеріали конференції доступні за посиланням: http://ihed.org.ua/ua/resursy/konferentsiia.html
Матеріали Національної команди експертів з реформування вищої освіти

Детальніше...