До уваги матеріали публікацій, презентацій та доповідей на міжнародних і національних конференціях з питань модернізації вищої освіти, які можуть бути корисними для вищих навчальних закладів, проектних команд, координаторів ЄКТС, викладачів, науковців тощо у руслі запровадження положень Болонського процесу та нового Закону України "Про вищу освіту".

Всі матеріали Національної команди експертів - HERE завантажено за посиланням: http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here.html

Публікації і переклади укр.мовою на запровадження нового Закону України "Про вищу освіту":

Закон України "Про вищу освіту" українською мовою; переклад англійською мовою

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОФІЛІВ СТУПЕНЕВИХ ПРОГРАМ,ВКЛЮЧАЮЧИ ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ - переклад українською мовою

A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles - оригінал англійською мовою: http://core-project.eu/documents/Tuning%20G%20Formulating%20Degree%20PR4.pdf

Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року No 266 "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти", Міністерство освіти і науки України рекомендує англомовний його варіант, що додається. Національна команда надавала рекомендації під час підготовки перекладу.

2015 р. Європейська кредитна трансферно-накопичувана система - Довідник користувача - 2015 (переклад українською мовою)

ECTS Guide 2015 (першоджерело англійською мовою): http://bologna-yerevan2015.ehea.info/files/ECTS%20Users%20Guide%202015.pdf

2015 р. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти - 2015 р. (англійською мовою і переклад українською мовою)

2015 р. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації:

Детальніше...

24 березня 2017 р. Національний Еразмус+ офіс в Україні спільно з Міністерством освіти і науки України провели семінар «Методичні рекомендації щодо опису освітньої програми в контексті нових стандартів вищої освіти» для вищих навчальних закладів.
Захід відвідало 153 представники вищих навчальних закладів України: 
проректори з навчальної роботи, представники навчально-методичних підрозділів, завідувачі кафедр, викладачі, розробники освітніх програм.

Детальніше...

21 грудня 2016 р. відбувся кластерний семінар «Інтернаціоналізація вищої освіти: досвід проектів ЄС Темпус PICASA та UNIVIA», організований Міністерством освіти і науки України у співпраці з Національним Еразмус+ офісом в Україні. Це – перший семінар із запланованої серії таких заходів за кластерами: (1) забезпечення якості вищої освіти; (2) третій цикл вищої освіти – підготовка докторів філософії; (3) національна рамка кваліфікацій та освітні програми; (4) навчання впродовж життя та підготовка вчителя; (5) університетське врядування, автономія та підтримка студентів; (6) «трикутник знань» – інтеграція вищої освіти та досліджень; (7) інтернаціоналізація та мобільність.

Детальніше...

3-4 листопада в ХНЕУ ім. С. Кузнеця відбувся міжнародний семінар на тему: "Інституційні дослідження для ефективного управління університетами і якістю освіти" за підтримки Агенції франкомовних університетів (AUF) та Французького університету Вірменії (UFAR).
Викладачі університетів України, Вірменії, Китаю, Румунії, Молдови, Болгарії разом з міжнародними експертами обговорювали проблеми проведення інституційних досліджень і планування: використання інституційних даних в якості бази для підтримки прийняття рішень, управління університетами, забезпечення якості та стратегічного планування.

Детальніше...

17 листопада 2016 р. в рамках Національного тижня програми Еразмус+ в Україні, у Міністерстві освіти і науки України відбувся щорічний семінар «Розбудова потенціалу вищої освіти в Структурних проектах Програм ЄС ТЕМПУС та ЕРАЗМУС+: актуальні результати» (23 проекти, 2010-2019 рр.), ініційований Міністерством освіти і науки України та проведений у співпраці з Національним Еразмус+ офісом в Україні, Національною командою експертів ЄС з реформування вищої освіти та за підтримки Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА, Брюссель).

Детальніше...

19-20 жовтня 2016 р. Україна приймала Міжнародний семінар Європейського Союзу для Національних команд експертів з реформування вищої освіти. Команди Національних експертів і Національних Еразмус+ офісів з 27 країн-партнерів програми Еразмус+ взяли участі у заході.

Матеріали презентацій розміщено на сайті: http://supporthere.org/lviv2016

Детальніше...

Національний Еразмус+ офіс в Україні спільно з Міністерством освіти і науки України та за підтримки Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, ЕАСЕА (м. Брюссель, Бельгія), Представництва ЄС в Україні та Національних експертів з реформування вищої освіти провели 22 вересня 2016 р. міжнародний круглий стіл «Інтеграція вищої освіти і наукових досліджень задля покращення якості вищої освіти» («Higher education and research integration for enhancing quality of higher education») за участю європейського експерта, професора Кріса Ван Кір.

Детальніше...