До уваги матеріали публікацій, презентацій та доповідей на міжнародних і національних конференціях з питань модернізації вищої освіти, які можуть бути корисними для вищих навчальних закладів, проектних команд, координаторів ЄКТС, викладачів, науковців тощо у руслі запровадження положень Болонського процесу та нового Закону України "Про вищу освіту".

Всі матеріали Національної команди експертів - HERE завантажено за посиланням: http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here.html

Публікації і переклади укр.мовою на запровадження нового Закону України "Про вищу освіту":

Закон України "Про вищу освіту" українською мовою; переклад англійською мовою

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОФІЛІВ СТУПЕНЕВИХ ПРОГРАМ,ВКЛЮЧАЮЧИ ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ - переклад українською мовою

A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles - оригінал англійською мовою: http://core-project.eu/documents/Tuning%20G%20Formulating%20Degree%20PR4.pdf

Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року No 266 "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти", Міністерство освіти і науки України рекомендує англомовний його варіант, що додається. Національна команда надавала рекомендації під час підготовки перекладу.

2015 р. Європейська кредитна трансферно-накопичувана система - Довідник користувача - 2015 (переклад українською мовою)

ECTS Guide 2015 (першоджерело англійською мовою): http://bologna-yerevan2015.ehea.info/files/ECTS%20Users%20Guide%202015.pdf

2015 р. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти - 2015 р. (англійською мовою і переклад українською мовою)

2015 р. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації:

Детальніше...

7 липня 2017 р. у Міністерстві освіти і науки України відбувся семінар «Розроблення та імплементація освітніх програм відповідно до Національної рамки кваліфікацій, ESG та стандартів вищої освіти України», організований Міністерством освіти і науки України спільно з Національною командою експертів із реформування вищої освіти Програми ЄС Ерамус+ та Національним Еразмус+ офісом в Україні за підтримки Виконавчого агентства ЄС з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури.
У заході взяли участь понад 100 представників вищої освіти з усіх регіонів України, з них близько 60 проректорів, директорів інститутів, деканів, завідувачів кафедр, керівників різних підрозділів вищих навчальних закладів та наукових установ.

Детальніше...

13-14 червня 2017 Erasmus+ експертний семінар Реформування Вищої Освіти» Університети та соціальне залучення, Університет Нікосії.

Учасники з України:
1. Олена Козієвська, Заступник Керівника Секретаріату, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, член команди HERE
2. Ірина Сікорська, завідувач відділу міжнародних зв'язків, Донецький державний університет управляння, м. Маріуполь, член команди HERE
3. Петро Крайнік, Національний офіс Erasmus +, Україна, проектний менеджер

Програми та матеріали: http://supporthere.org/nicosia2017

Звіт

Детальніше...

30-31 травня 2017 р. Навчальний візит для Національних команд з реформування вищої освіти «Викладання на основі досліджень / Університети, підприємництво та трикутник знань (освіта-дослідження-інновації)».
Місце проведення: дослідницький Університет Мілану / Università degli Studi di Milano (м. Мілан, Італія)
Учасники з України:
1. Володимир Луговий, Перший віце-президент НАПН України, Національний експерт з реформування вищої освіти, Програма Еразмус+.
2. Михайло Винницький, доцент Національного університету «Києво-Могилянська академія», радник Міністра освіти і науки України, Національний експерт з реформування вищої освіти, Програма Еразмус+.

Програма та матеріали: http://supporthere.org/milan2017/
ЗВІТ

Детальніше...

Дата: 5-6 квітня 2017 року

місце проведення: Університет Нархоз (Алмати, Казахстан)
Учасники з України:
1. Марина Мруга, Київський медичний університет УАНМ, Центр тестування при Міністерстві охорони здоров'я України, експерт HERE
2. Катерина Жданова, Національний офіс Erasmus +
3. Єсенія Макаренко, Сумський державний університет

Детальніше...

24 березня 2017 р. Національний Еразмус+ офіс в Україні спільно з Міністерством освіти і науки України провели семінар «Методичні рекомендації щодо опису освітньої програми в контексті нових стандартів вищої освіти» для вищих навчальних закладів.
Захід відвідало 153 представники вищих навчальних закладів України: 
проректори з навчальної роботи, представники навчально-методичних підрозділів, завідувачі кафедр, викладачі, розробники освітніх програм.

Детальніше...

31 березня 2017 р. Національний Еразмус+ офіс в Україні спільно з Міністерством освіти і науки України та Інститутом вищої освіти України НАПН України провели для вищих навчальних закладів, наукових установ семінар «Принципи та механізми забезпечення вибору навчальних дисциплін у межах освітньої програми в контексті нових стандартів вищої освіти».

Детальніше...