2 листопада 2015 р. організовано і проведено семінар-тренінг «Розроблення освітніх програм підготовки докторів філософії» для членів робочої групи з розроблення стандартів вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за підтримки С.Калашнікової. У заході взяв участь М. Винницький, де виступив з презентацією «Реформа аспірантури: особливості впровадження програм підготовки фахівців із ступенем доктора філософії».

Детальніше...

20-21 жовтня 2015 р. проведено круглий стіл «Розвиток системи забезпечення якості в Україні в контексті Болонського процесу», організований Національним Еразмус+ офісом в Україні (проект ЄС) за підтримки Міністерства освіти і науки України та Інституту вищої освіти НАПН України. У заході взяв участь європейський експерт Андрейс Раухваргерс, Керівник Латвійського агентства із забезпечення якості, керівник групи з підготовки Звіту з імплементації Болонського процесу в Європі (Bologna Process Implementation Report, 2015), Національні експерти з реформування вищої освіти.

Детальніше...

Назва заходу: Навчальний візит Еразмус+ експертів з реформування вищої освіти до Генту/Брюсселю «Організація міжнародної кредитної мобільності» за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Термін проведення: 11-12 червня 2015 р.

Місце проведення: Гентський університет (Гент, Бельгія) та Європейська Комісія (Брюссель, Бельгія).

Детальніше...

28 вересня 2015 р. відбувся другий семінар «Інтернаціоналізація вищої освіти», ініційований Міністерством освіти і науки України разом з Національним Еразмус+ офісом в Україні та командою Національних експертів з реформування вищої освіти з метою обговорення актуальних питань розвитку міжнародної діяльності закладів вищої освіти України в контексті євроінтеграції.

Детальніше...

Назва заходу: “Інституційні структури для управління процесом інтернаціоналізації та розбудови програм мобільності”. HERE навчальний візит до Берліну за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Термін проведення: 17-19 травня 2015 р.

Місце проведення: Технічний Університет Берліну (Берлін, Німеччина).

Детальніше...

15 вересня 2015 р. відбувся семінар «Інтернаціоналізація вищої освіти», ініційований Міністерством освіти і науки України разом з Національним Еразмус+ офісом в Україні та командою Національних експертів з реформування вищої освіти з метою обговорення актуальних питань розвитку міжнародної діяльності закладів вищої освіти України в контексті євроінтеграції.

Трансляція в режимі онлайн за посиланням: http://pedpresa.ua/136434-vebinar-30.html

Детальніше...

17 липня 2015 р. у Міністерстві освіти і науки України пройшов семінар щодо запровадження інструментів Болонського процесу в контексті нового Закону України «Про вищу освіту».

У рамках семінару працівники Департаменту вищої освіти, Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації, Управління ліцензування та акредитації та Управління міжнародного співробітництва МОН України, представники Національного Еразмус+ офісу в Україні та ВНЗ України обговорили застосування Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС), Стандартів та рекомендацій із забезпечення якості Європейського простору вищої освіти в системі вищої освіти України.

Національний експерт з реформування вищої освіти Юрій Рашкевич, проректор Національного університету «Львівська політехніка», наголосив на проблемах імплементації ЄКТС в Україні та представив досвід застосування даної системи в країнах Європейського Союзу.

Матеріали презентації семінару можна завантажити за посиланням: http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=89:prezentatsiia-yu-rashkevycha-shchodo-zaprovadzhennia-yekts-i-inshykh-instrumentiv-bolonskoho-protsesu

Детальніше...