У Сумському державному університеті з вересня 2014 року під керівництвом д.е.н., проф. Л. Г. Мельника виконується модуль Жана Моне «Використання кращих практик ЄС для формування сестейнової економіки в Україні». В рамках проекту було:
• Підготовлено два навчальних посібники: Л. Г. Мельник «Досвід ЄС для формування сестейнової економіки в Україні»; Л. Г. Мельник, О. В. Кубатко «Європейський досвід підприємництва і організації стартапів в Україні»;
• Підготовлено два відповідні розділи із розвитку «зеленої» енергетики в Україні ЄС для включення до підручника (із грифом МОНУ) «Економіка енергетики»;
• Розроблено комплекс презентаційних матеріалів для забезпечення відповідних навчальних циклів;
• Виконано комплекс наукових робіт для обґрунтування змісту модуля.

Виконання робіт по проекту зумовило проведення наукових досліджень, пов’язаних із аналізом закономірностей розвитку сестейнової економіки, включаючи її основне підґрунтя «зелену» енергетику. В результаті були сформульовані необхідні передумови для цього. Серед них доцільно виділити: 1) значну диверсифікацію джерел, форм, методів і технологій отримання енергії (сонячні, вітрові, біогазові джерела тощо); 2) формування складних інтеграційних схем їх взаємозв’язку, адже кожен із них має вузькі умови функціонування та малу потужність; 3) деконцентрація у просторі у межах єдиної системи ЕнерНет; 4) формування основ солідарної транснаціональної економіки.

Детальніше...

У рамках виконання проекту Європейського Союзу програми Tempus IV EANET, 1-2 червня 2015 р. на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, відбулась чергова робоча зустріч керівного комітету проекту. Проект міжнародної співпраці EANET - “Entrepreneur Alumni Network” («Міжнародна мережа випускників-підприємців») - це проект, що націлений на проведення заходів, спрямованих на залучення випускників-підприємців до Міжнародної мережі, яка сприятиме зміцненню кооперації між студентами та представниками малого і середнього бізнесу з метою створення міжнародних старт-ап проектів. До складу учасників проекту увійшли представники ВНЗ із 5 країн (Нідерланди - Університет прикладних наук; Німеччина - Вільний університет Берліна; Румунія - Університет Александру Іоан Куза; Грузія - Технічний університет Грузії, Університет Кутаїсі, Державний університет Ілія; Молдова - Державний університет імені Б. П. Хаждеу, Академія економічних студій Молдови, Державний університет імені Алеку Руссо; Україна - Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Університет "КРОК", Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, та Харківський національний університет радіоелектроніки).
На зустріч були запрошені журналісти місцевих телеканалів, зокрема, ТРК Чернівці, які висвітили подію у щоденному випуску новин "Чернівецький репортер" від 2 червня 2015 року.
В програму зустрічі було включено наступні питання:
1) Досягнення партнерів у рамках виконання програми гранту за перший рік;
2) Формування перспективного плану на наступний рік;
3) Обговорення основних принципів побудови транснаціональної мережі EANET із урахуванням особливостей національного законодавства та економічної специфіки країн-партнерів.

Детальніше...

В період з березня по травень 2015 р. в Австрії, Польщі та Україні відбулася серія зустрічей, в ході яких були представлені попередні результати спільного європейського проекту з розробки рамок кваліфікацій у галузі наук про навколишнє середовище, що має на меті підвищення якості та актуальності вищої екологічної освіти в Україні, а також її узгодженості з європейськими освітніми програмами.

З 31 березня по 1 квітня 2015 р. в столиці Австрії, Відні, на базі Університету природних ресурсів та наук про життя проходила координаційна нарада консорціуму проекту Європейського Союзу 544524-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES «Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище для українських університетів». У роботі наради взяли участь партнери проекту з вищих закладів освіти та інших освітніх й професійних установ з Австрії, Італії, Німеччини, Польщі, Бельгії та України.

Детальніше...

Члены проекта TEMPUS SUCSID приняли участие в качестве экспертов в краш-тестах стартап-проектов, которые проходили на последней неделе апреля в Сумах, Тернополе и Харькове.
Краш-тесты проходили в:
Харьковском национальном экономическом университете им. С.Кузнеца,
Тернопольском национальном техническом университете имени Ивана Пулюя,
Сумском государственном университете,
Харьковском национальном университете городского хозяйства имени А.Н. Бекетова,
Харьковском национальном университете строительства и архитектуры.
Упомянутые университеты являются членами консорциума проекта SUCSID, основная цель которого – развитие предпринимательских инициатив молодежи. А краш-тесты стартап-проектов – это одна из форм поддержки таких инициатив. На краш-тестах среди экспертов из бизнес-структур и ассоциаций, присутствовали представители университетов, входящих в консорциум SUCSID из Франции, Финляндии, Великобритании, Украины, Беларуси и Молдовы.

Детальніше...

Провідні лектори в області інновацій та підприємництва в галузі ІТ провели в університеті Ліннея семінар, що тривав 1 тиждень (4 – 10 травня 2015 р.), для викладачів українських вишів. В семінар були включені лекції з підприємництва, створення стартапів, управління ризиками, інноваційної діяльності, захисту інтелектуальної власності, нових форм викладання лекційного та практичного матеріалу. Для проведення семінару також було залучено фахівців та ресурси наукового парку Відеум, що є частиною кампусу університету. На пам'ять про підвищення свого кваліфікаційного рівня викладачі українських університетів отримали сертифікати від організаторів семінару.

Детальніше...

27.03.2015 р. в рамках реалізації проекту Європейського Союзу Темпус INOVEST «Східне партнерство в педагогічних інноваціях в інклюзивній освіті» відкрито дві лабораторії в Національному педагогічному університеті ім. М.П, Драгоманова. Також під час конференції університету, команда проекту представила поточні результати реалізації проекту. Представник НЕО в Україні взяв участь у заходах.

Деталі про проект: http://www.inovest-project.eu/index.php/en/news/92-inovest-project-realization

Про конференцію: http://www.npu.edu.ua/index.php/ua/?option=com_content&view=article&id=2704&Itemid=314&lang=ua#%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8

Презентация образовательного портала «Innovation skills laboratory» (http://skillslab.kharkiv.edu) по развитию инженерных и предпринимательских компетенций, который был создан в НТУ «ХПИ», стала ярким событием как для академического сообщества, так и для бизнес - среды региона.
Учебная среда лаборатории инновационных навыков - результат совместной работы европейских, украинских, грузинских и армянских вузов и их партнеров по промышленному сектору в рамках реализации проекта Європейского Союза TEMPUS ICo-op «Промышленное сотрудничество и креативная инженерное образование на основе дистанционного инженерного и виртуального инструментария».
Это - гибкая программа, которую составляют двадцать четыре специализированные образовательные инженерных модуля с дистанционным/виртуальным инструментарием. Вызовам формирования новых социально-экономических отношений в трудовых коллективах соответствуют трансверсальные модули.
28 февраля 2015 года была проведена встреча - презентация с бизнес партнерами НТУ «ХПИ»: индустриальной группой УПЭК и ПАО "Харьков Онлайн". Профессор М.В. Анищенко представил три инженерных модуля: «Моделирование электромеханических систем», «Теория автоматического управления» и «Теория электропривода», разработанные на кафедре Автоматизированные электромеханические системы НТУ «ХПИ».
Представители кафедры Организации производства и управления персоналом, проф. А.И Савченко и ст. препод. Р.А. Нестеренко представили трансверсальный модуль «Инновационное предпринимательство».

Детальніше...