friendship and teamwork 1098 3121ПРОЕКТИ З РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ВИЩОЇ ОСВІТИ - це проекти міжнародної співпраці на основі багатосторонніх партнерств переважно між закладами вищої освіти (ЗВО) з країн-членів Програми (Programme Countries*) та відповідних країн-партнерів Програми (Partner Countries**). Вони можуть включати і неакадемічних партнерів заради зміцнення звʼязків між суспільством і бізнесом та посилення системного впливу на розвиток суспільства. Це проекти співпраці партнерів на основі обміну досвідом і кращими практиками різних країн світу з метою підтримки реформ задля підвищення якості вищої освіти, зближення і зрозумілості систем вищої освіти у всьому світі.

ТИП УЧАСТІ УКРАЇНИ: як заявник-грантоотримувач та/або партнер.

НАЦІОНАЛЬНІ, РЕГІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ І БЮДЖЕТ конкурсів визначаються для виконання спільних (на рівні інституцій) та структурних (на рівні країн/регіонів, систем, галузей) проектів:

• розроблення освітніх програм шляхом підготовки інноваційних курсів та методик (тільки для спільних проектів – Joint Projects);
• модернізація врядування, управління й функціонування вищої освіти;
• посилення звʼязків між вищою освітою та ширшим економічним і соціальним середовищем.

Детальніше...

Розвиток потенціалу вищої освіти (КА211). 48 (з поданих 646) проєктів міжнародної співпраці задля Розвитку потенціалу у сфері вищої освіти впроваджуються у період з 2015 до 2024 рр. за участі України. Понад 200 партнерів з України, серед яких більше 100 закладів вищої освіти; дослідницькі установи, громадські організації, державні та бізнес структури, спільно з партнерами з різних країн-членів і партнерів програми Еразмус+ реалізують 39 спільних та 9 структурних проєктів серед яких 19 національних і 31 багатонаціональних проєктів за участі 28 країн-членів та 19 країн-партнерів програми. Один проєкт з модернізації SТЕАМ освіти впроваджується, де Прикарпатський національний університет імені Стефаника є координатором-грантоотримувачем. Відповідно конкурсу 2020 року, три українські університети виступають грантоотримувачами й координаторами проєктів: Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет «Львівська політехніка» та Національний університет «Запорізька політехніка».

Проєкти тривають 2-3-4 роки з бюджетом 500 000 – 1 000 000 євро за участі більше 6 партнерів з різних країн в консорціумі.

Загальний бюджет наданих грантів ЄС на 48 проєктів близько 43 ML Euro.

На конкурси 2019-2020 рр. Україна отримала додатково окреме вікно фінансування на проєкти з розвитку потенціалу вищої освіти – 2 млн. євро.

Список і опис проєктів 2014-2020 рр. з цілями, завданнями, заходами, партнерством, очікуваними результатами і контактами - за посиланням тут.

Нові конкурси напряму СВНЕ будуть розпочинатись в жовтні 2021 р., пріоритети не будуть визначатись окремо, а проєкти повинні будуть спиратись на відповідні стратегічні пріоритети на всіх рівнях: міжнародному (наприклад: Глобальні цілі стійкого розвитку), галузеві стратегії ЄС, регіональні стратегії співпраці з країнами Східного партнерства, співпраці з Україною (наприклад: Угода про Асоціацію між Україною та ЄС), національні та галузеві стратегії, інституційні тощо.

На конкурси 2015-2020 рр. Національні та регіональні пріоритети оновлювались двічі у 2014 та 2017 рр., див. за посиланням на сайті ЕАСЕА

Детальніше...