about us homepage 3СТРАТЕГІЧНІ ПАРТНЕРСТВА у сфері освіти, професійної підготовки та молоді спрямовані на підтримку розвитку, передачу та / або впровадження інноваційних практик, а також реалізацію спільних ініціатив розвитку співробітництва, колегіального навчання та обміну досвідом на європейському рівні.

Звертайте увагу на особливості конкурсів та термінів подання Стратегічних партнерств у сферах шкільної, професійно-технічної, вищої, освіти дорослих, молоді.

Всі деталі за посиланням на порталі Програми Еразмус+ - за посиланням тут.

 В залежності від завдань та типу консорціуму Стратегічні Партнерства поділяються на 2 групи:

  • Стратегічні Партнерства для підтримки інновацій: очікується, що проекти розроблятимуть інноваційні продукти та/чи долучатись до поширення та використання вже існуючих або нових розробок та інноваційних ідей. Заявники мають можливість робити запит на окремий бюджет на інтелектуальні продукти та заходи для їх популяризації, що передаватимуть інноваційну спрямованість цього напряму. Такі проекти відкриті для галузей освіти, підготовки та молоді.
  • Стратегічні Партнерства для підтримки обміну успішними практиками: першочерговим завданням є дозволити організаціям створювати і посилювати мережі, підвищувати їх потенціал задля транснаціональної співпраці, обміну ідеями, практиками і методами. Обрані проекти зможуть розробляти реальні результати, які, очікується, будуть популяризуватись відповідно до мети та обсягу діяльності. Такі результати та заходи будуть співфінансуватись через звичайні статті бюджету на управління та запровадження проекту.
  • Увага! 2 нові напрями оголошено:
  • конкурс у сфері готовності до цифрового навчання підтримає проєкти в сфері шкільної, фахової передвищої та професійної освіти, вищої освіти та професійної підготовки. Ця ініціатива має на меті поліпшити умови дистанційного, змішаного та онлайнового навчання. Вона також передбачає підтримку вчителів та тренерів і забезпечуватиме інклюзивність цифрового навчання;
  • конкрус "партнерств задля творчості" підтримає проєкти в сфері молоді, шкільної освіти та освіти дорослих. Він спрямований на розвиток навичок та умінь, які заохочують творчість і покращують якість робіт молоді, додають їм новаторства і визнання.
  • Детальніше тут.

Детальніше...

У період з 2014-2020 рр. за результатами конкурсів за участі партнерів України профінансовано 29 проєктів Стратегічних партнерств. 

27 українських організацій змогли довести додану вартість свого потенціалу для впровадження інноваційних проєктів, включаючи 12 ЗВО з України з 2014-2020 рр., зокрема: Львівська національна академія імені Миколи Лисенка, Національний технічний університет імені Сікорського «Київський політехнічний інститут», Полтавський університет економіки і торгівлі, Тернопільський національний економічний університет, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Херсонський національний технічний університет, Вінницький інститут торгівлі та економіки КНЕУ, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Академія праці, соціальних відносин і туризму, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Сумський державний університет.

проєктів Стратегічного партнерства у сфері вищої освіти (КА203) за участю українських партнерів:

2014: Information Security with National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» as a partner. EU Grant for Project – 150 090 EURO

2017: Multiple Higher Educational Institutions – Masters In Entrepreneurship is with Higher Educational Institution of Ukoopspilka Poltava University of Economics and Trade. EU Grant for Project – 300 000 EURO.

2018: 1) International mobility – a chance and a problem. Proper preparation for studying at a foreign university. Ternopil National Economic University. EU Grant for Project – 180076 EUR.

2) Partnership for Learning and Teaching in University Mathematics – Borys Grinchenko Kyiv University. EU-Grant for Project – 417065 EUR.

2020: 1) Teaching Digital Entrepreneurship – Київським університетом імені Бориса Грінченка.

2) Innovations for Big Data in a Real World – Taras Shevchenko National University of Kyiv. EU-Grant for project – 224272 Euro.

3) Bridging Integrity in Higher Education, Business, and Society with Kherson National Technical University. EU-Grant for project – 374247 Euro.

Два проєкти зі Стратегічного партнерства у сфері шкільної освіти (КА201) 1) за участі громадської організації з України «D.O.M.48.24»: Pixels on Tour aims at tackling, over a two years period, these inclusion issues by providing necessary means and training for teachers through including artistic projects. Сума гранту ЄС – 22 2904 EUR. 2) за участі Lviv National Music Academy n.a. Mykola Lysenko: Folk Music Education for Future Generations. The main objective of this project is to design, test and implement a new, adaptable model which could be further used and developed in other national contexts as well. Сума гранту 182007 євро.

Детальніше...