about us homepage 3

Конкурси нового етапу Програми ЄС Еразмус+ 2021-2027 рр. оголошено!

Оновлене Керівництво до Програми Еразмус+ (Programme Guide) - за посиланням.

Звертаємо увагу, що в межах нового етапу цей напрям змінив назву на Cooperation Partnerships.

Презентація «Проєкти співпраці та Альянси задля інновацій у сфері освіти», Вероніка ТКАЧЕНКО – завантажити.

Сторінка оновлюється

 

2014-2020 рр.

СТРАТЕГІЧНІ ПАРТНЕРСТВА у сфері освіти, професійної підготовки та молоді спрямовані на підтримку розвитку, передачу та / або впровадження інноваційних практик, а також реалізацію спільних ініціатив розвитку співробітництва, колегіального навчання та обміну досвідом на європейському рівні.

Звертайте увагу на особливості конкурсів та термінів подання Стратегічних партнерств у сферах шкільної, професійно-технічної, вищої, освіти дорослих, молоді.

Всі деталі за посиланням на порталі Програми Еразмус+ - за посиланням тут.

 В залежності від завдань та типу консорціуму Стратегічні Партнерства поділяються на 2 групи:

 • Стратегічні Партнерства для підтримки інновацій: очікується, що проекти розроблятимуть інноваційні продукти та/чи долучатись до поширення та використання вже існуючих або нових розробок та інноваційних ідей. Заявники мають можливість робити запит на окремий бюджет на інтелектуальні продукти та заходи для їх популяризації, що передаватимуть інноваційну спрямованість цього напряму. Такі проекти відкриті для галузей освіти, підготовки та молоді.
 • Стратегічні Партнерства для підтримки обміну успішними практиками: першочерговим завданням є дозволити організаціям створювати і посилювати мережі, підвищувати їх потенціал задля транснаціональної співпраці, обміну ідеями, практиками і методами. Обрані проекти зможуть розробляти реальні результати, які, очікується, будуть популяризуватись відповідно до мети та обсягу діяльності. Такі результати та заходи будуть співфінансуватись через звичайні статті бюджету на управління та запровадження проекту.
 • Увага! 2 нові напрями оголошено:
 • конкурс у сфері готовності до цифрового навчання підтримає проєкти в сфері шкільної, фахової передвищої та професійної освіти, вищої освіти та професійної підготовки. Ця ініціатива має на меті поліпшити умови дистанційного, змішаного та онлайнового навчання. Вона також передбачає підтримку вчителів та тренерів і забезпечуватиме інклюзивність цифрового навчання;
 • конкрус "партнерств задля творчості" підтримає проєкти в сфері молоді, шкільної освіти та освіти дорослих. Він спрямований на розвиток навичок та умінь, які заохочують творчість і покращують якість робіт молоді, додають їм новаторства і визнання.
 • Детальніше тут.

ЯКІ ЗАХОДИ ПІДТРИМУЮТЬСЯ?

 • заходи, спрямовані на зміцнення співпраці між організаціями з метою обміну кращою практикою;
 • заходи, які сприяють розробці, тестуванню та / або впровадженню інноваційних практик у сфері освіти, професійної підготовки та молоді;заходи, які сприяють визнанню і підтвердженню знань, умінь і навичок, компетентностей які набуваються в рамках формального, неформального та інформального навчання;
 • заходи співпраці між місцевими органами влади з метою сприяння розвитку освіти, професійної підготовки та молодіжних систем та їх інтеграції в діях місцевого і регіонального розвитку;
 • заходи з надання підтримки учням з обмеженими можливостями/особливими потребами, щоб вони завершили базове навчання, зі сприяння їх переходу на ринок праці, в тому числі, шляхом поєднання боротьби з сегрегацією і дискримінацією в галузі освіти для маргіналізованих громад;
 • заходи, спрямовані на кращу підготовку і влаштування фахівців у сфері освіти та підготовки кадрів для викликів стосовно справедливості, різноманітності та інклюзії у навчальному середовищі;
 • заходи зі сприяння інтеграції біженців, шукачів притулку і новоприбулих мігрантів, а також підвищення рівня інформованості про кризу біженців в Європі;
 • транснаціональні ініціативи, що сприяють розвитку підприємницького мислення та навичок, щоб заохочувати активну громадянську позицію та підприємництво (в тому числі соціальне підприємництво), проведене спільно двома або більше групами молодих людей з різних країн.

Куди подавати проєктну заявку: Національним агентствам Еразмус+ у країнах-членах Програми, на сайтах яких публікуються конкурси і які  приймають та проводять відбір проєктних заявок. Вони координують та надають фінансування.

Хто подає заявку: відповідна організація з 34 країн-членів Програми до Національного агентства у своїй країні. Одна організація-заявник від імені всього партнерства, може подати тільки одну заявку.

Звертаємо увагу, що необхідний пакет документів для подання на участь у вищевказаних конкурсах публікується офіційними мовами країн на вебсайтах Національними Агентствами Еразмус+ країн-членів Програми, проєктні заявки заповнюються і подаються англійською або іншими мовами держав-членів ЄС. Для прикладу, запрошуємо ознайомитись з матеріалами англійською мовою від Національного агентства Великої Британії (у перехідний період) - за посиланням тут.

Рекомендуємо організації-заявнику обов'язково контактувати зі своїм Національним агентством для уточнення деталей та потім обговорити особливості участі з іншими потенційними партнерами.

ВИМОГИ ДО ПАРТНЕРСТВА: мінімум 3 партнерські організації з 3-х різних країн-членів програми плюс додатково з країн-партнерів у разі наявності унікального досвіду для кращої реалізації завдань проекту, не має обмежень щодо кількості.

ТИП УЧАСТІ УКРАЇНИ: як партнер.

ОСОБЛИВІСТЬ: заклади вищої освіти та інші організації з різних країн світу можуть бути партнерами у консорціумі у випадку детального обґрунтування унікальності існуючого потенціалу та досвіду у відповідному напряму проєкту, а також додаткової вартості до виконання завдань проєкту Якщо обгрунтування буде невагоме, весь проєкт не буде профінансовано, тому важлио підходити дуже виважено. Відкриті для участі академічних та неакадемічних партнерів. 

ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТУ: 24 або 36 міс. (залежить від сфери).

МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ГРАНТУ: до 450 000 євро (залежить від сфери).

КОНКУРСИ ПРОЄКТІВ для Стратегічних партнерство у сфері вищої освіти, професійно-технічної освіти та освіти дорослих оголошуються щорічно в жовтні, продовжуються в Програмі Еразмус+ 2021-2027 рр. як Партнерства співпраці

КЕРІВНИЦТВО ДО ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС+ (ERASMUS+ PROGRAMME GUIDE): англійською мовою

 Керівництво до програми переклад українською мовою (1 версія 2020 р.) Переклад укр.мовою змін до 3 версії Керівництва - за посиланням тут.

!!! Важливо для організацій від України переможців-виконавців проєктів Стратегічних партнерств - запрошуємо інформувати про діяльність проєктів через Інтернет ресурси організації, НЕО в Україні, МОН України тощо.

Проєкті із стратегічних партнерств проходять реєстрацію в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, про процедури і правила реєстрації за посиланням тут.

Запрошуємо звертатись за консультаціями чи допомогою щодо впровадження проєкту до команди НЕО в Україні (відповідальна - Вероніка Ткаченко, +380993322645)

Детально про участь України в Програмі ЄС Еразмус+: можливості за всіма напрямами, опис, статистика, приклади проєктів з гіперпосиланням тощо (2014-2020 рр. англ. та укр. мовами) 

БАЗА ПРОЄКТІВ УКРАЇНИ ПРОГРАМИ ЄС ЕРАЗМУС+ ЗА 2014-2020 рр. - Міжнародна мобільність, Спільні магістерські програми, Розвиток потенціалу вищої освіти, Стратегічні партнерства, Жан Моне, а також список університетів і інших організацій з України - реципієнтів-виконавців проєктів з контактами. Файл у форматі ХL з можливістю пошуку за різними категоріями, 8 сторінок за напрямами, англійською і українською мовами, постійно оновлюється, виконавці С.Шитікова, В. Ткаченко, П.Крайнік)

Переклад та матеріали підготовлено в рамках проекту ЄС "Національний Еразмус+ офіс в Україні" для безкоштовного розповсюдження і використання, посилання на джерело є обов'язковим (виконавець С.Шитікова)

44 Стратегічних партнерства профінансовано за учасні українських організацій у конкурсах 2014-2020 рр.

38 українських організацій змогли довести додану вартість і цінність свого потенціалу для участі у впровадженні інноваційних проєктів, включаючи 15 ЗВО з України у 17 проєктах, зокрема: Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Полтавський університет економіки і торгівлі, Тернопільський національний економічний університет, Київський університет імені Бориса Грінченка (2), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Херсонський національний технічний університет, Вінницький інститут торгівлі та економіки КНЕУ, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Академія праці, соціальних відносин і туризму, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Сумський державний університет (2), Національний технічний університет України «Харківській політехнічний інститут», Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Херсонська державна морська академія.

проєктів Стратегічного партнерства у сфері вищої освіти (КА203) за участю українських партнерів:

2014: Information Security with National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» as a partner. EU Grant for Project – 150 090 EURO

2017: Multiple Higher Educational Institutions – Masters In Entrepreneurship is with Higher Educational Institution of Ukoopspilka Poltava University of Economics and Trade. EU Grant for Project – 300 000 EURO.

2018: 1) International mobility – a chance and a problem. Proper preparation for studying at a foreign university. Ternopil National Economic University. EU Grant for Project – 180076 EUR.

2) Partnership for Learning and Teaching in University Mathematics – Borys Grinchenko Kyiv University. EU-Grant for Project – 417065 EUR.

2020: 1) Teaching Digital Entrepreneurship – Київським університетом імені Бориса Грінченка.

2) Innovations for Big Data in a Real World – Taras Shevchenko National University of Kyiv. EU-Grant for project – 224272 Euro.

3) Bridging Integrity in Higher Education, Business, and Society with Kherson National Technical University. EU-Grant for project – 374247 Euro.

Чотири проєкти зі Стратегічного партнерства у сфері шкільної освіти (КА201) 1) за участі громадської організації з України «D.O.M.48.24»: Pixels on Tour aims at tackling, over a two years period, these inclusion issues by providing necessary means and training for teachers through including artistic projects. Сума гранту ЄС – 22 2904 EUR. 2) за участі Lviv National Music Academy n.a. Mykola Lysenko: Folk Music Education for Future Generations. The main objective of this project is to design, test and implement a new, adaptable model which could be further used and developed in other national contexts as well. Сума гранту 182007 євро. 3) 5 Countries 1 River за участі 3 партнерів з України: Yasinya School 1 of Rakhiv Regional Council, Green Varosh, Ungvari Magyar Tannyelvu Elemi Iskola es Drugeth Gimnazium. Сума гранту ЄС: 328 864 євро. 4) WIN: Writing for Inclusion with Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University and Poltava Comprehensive school of I-III degree №18 of Poltava City Council of Poltava region. EU Grant: 129435 Euro.

Детальніше...