events lecture series inauguralНапрям Жан Моне підтримує АСОЦІАЦІЇ
, які мають своєю чіткою ціллю сприяти вивченню євроінтеграційних процесів. Такі асоціації повинні бути міждисциплінарними та відкритими для всіх зацікавлених професорів, викладачів і дослідників, що спеціалізуються на європейських студіях у тій чи іншій країні або регіоні. Вони повинні гідно представляти академічну спільноту, яка спеціалізується на європейських студіях, на регіональному, національному або наднаціональному рівні. Підтримка буде надана лише тим асоціаціям, що офіційно зареєстровані і мають статус незалежної юридичної особи.

Що фінансується?
Протягом тривалості гранту, асоціації можуть займатися різноманітними, типовими для них видами діяльності, як-то наприклад:

  • Організовувати та проваджувати статутну діяльність асоціацій, що спеціалізуються на європейських студіях та питаннях функціонування ЄС (приміром, публікація бюлетеню, створення спеціального веб-сайту, організація щорічного засідання наглядової ради, організація окремих промоційних заходів, спрямованих на більшу візуалізацію Європейського Союзу та європейських студій тощо);
  • Проводити дослідження за окремими євроінтеграційними питаннями з метою надання консультативно-дорадчих послуг політикам місцевого, регіонального, національного та Європейського рівнів та поширювати їх результати серед установ, що займаються євроінтеграційною проблематикою, включно із інституціями ЄС, а також серед широких верств населення, сприяючи активному громадянству.

Асоціації Жан Моне повинні стати осередками накопичення довідково-інформаційних ресурсів за відповідними галузями знань, що стосуються Європейського Союзу. Вони повинні взяти на себе роль мультиплікаторів, які поширюватимуть знання; а також зробити свій внесок у накопичення та застосування інформації, здійснення її аналізу та вироблення бачення щодо конкретних тем, питань.

Хто може взяти участь у конкурсах?
Подавати заявку може будь-яка асоціація професорів, дослідників, що спеціалізується на європейських студіях, створена у будь-якій країні світу. Конкретною ціллю асоціації повинно бути сприяння вивченню євроінтеграційних процесів на національному або транснаціональному рівні. Асоціація повинна мати міждисциплінарний характер. Фізичні особи самостійно не можуть подавати заявку на грант.

Які правила фінансування?
Допустимі прямі витрати:
   - витрати на працівників
   - витрати на проїзд і перебування
   - витрати на субпідряд (не більше 30% допустимих прямих витрат)
   - витрати на обладнання (не більше 10% допустимих прямих витрат)
   - інші витрати (включаючи витрати на обовʼязковий фінансовий аудит/аудитовий сертифікат)

Допустимі непрямі витратиФіксована сума, що не перевищує 7% допустимих прямих витрат проекту, може фінансуватися як непрямі витрати, що включає загальні адміністративні витрати, які можна вважати такими, що відносяться на рахунок проекту (наприклад, рахунки за Інтернет, вартість приміщень, вартість постійних працівників тощо).

Тривалість проекту: 3 роки.

Максимальна сума гранту: 50 000 євро (80 % загальної вартості проекту).

Співфінансування: 20%

Куди подавати проектну заявку? Конкурси Жана Моне проходять один раз на рік восени. Проектна заявка подається в е-вигляді он-лайн до ЕАСЕА Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури.

 

Керівництво до Програми ERASMUS+: англійською мовою та Керівництво до програми переклад українською мовою (1 версія 2020 р.)

Переклад та матеріали підготовлено в рамках проекту ЄС "Національний Еразмус+ офіс в Україні" для безкоштовного розповсюдження і використання, посилання на джерело є обов'язковим (виконавці С.Шитікова, П.Крайнік)