12 квітня 2016 р. на базі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця відбулися збори проектних команд українських університетів-членів консорціуму проекту MASTIS. Проект MASTIS «Створення сучасної магістерської програми в галузі інформаційних систем» є міжнародним освітнім проектом, що фінансується Європейським Союзом у межах програми ERASMUS+.

Детальніше...

У рамках реалізації міжнародного грантового проекту «Система забезпечення якості освіти в Україні» (“Quality Assuarance System in Ukraine: Development on the Base ENQA Standards and Guidelines”) за програмою ЄС Erasmus+ Capacity-building in the Field of Higher Education, 4 – 6 квітня 2016 р. в Дзеркальній залі Львівського національного університету імені Івана Франка відбулась перша зустріч партнерів-учасників.

Детальніше...

Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) бере активну участь у реалізації міжнародного проекту “Сenters of Excellence for young RESearchers” (CERES) програми “Tempus” Європейської Комісії (544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES), виконання якого здійснюється за активної участі провідних європейських, українських та білоруських вишів і промислових підприємств за підтримки Міністерства освіти і науки України та національних Еразмус+/Темпус офісів України і Білорусі.

Детальніше...

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР ОСВІТИ: Українські університети беруть участь у проекті ЄС «Водна Гармонія Erasmus+». Хіміко-технологічний університет (Дніпропетровськ), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» і Черкаський технологічний університет стали членами міжнародної команди, котра протягом 2016-2018 рр. буде працювати над гармонізацією вищої освіти у водній сфері в рамках проекту співпраці з розвитку потенціалу у сфері вищої освіти Європейської програми ERASMUS+. Всього у команді 10 університетів з України, Німеччини, Польщі, Шрі-Ланки, Китаю і Норвегії, яка і координує даний проект. Проект став одним із 140, які отримали фінансування Європейського Союзу, за результатами конкурсного розгляду 515 грантових заявок. Размір отриманого гранту складає 1.33 млн. євро.

Детальніше...

Майбутні абітурієнти – студенти, аспіранти, викладачі представники промислових підприємств та компаній Запорізького регіону. Саме таким є ланцюжок учасників міжнародних освітніх проектів TEMPUS ICo-op «Промислова співпраця та креативна інженерна освіта на основі віддаленої інженерії та віртуального інструментарію» (http://www.ico-op.eu) та DESIRE «Розробка курсів з вбудованих систем з використанням інноваційних віртуальних підходів для інтеграції науки, освіти та промисловості в Україні, Грузії, Вірменії» (http://tempus desire.eu), які виконуються на цей час в Запорізькому національному технічному університеті (ЗНТУ).

Детальніше...

9-11 лютого 2016 року в університеті Ліон 2, Франція, відбулися установчі збори учасників міжнародного освітнього проекту ERASMUS+ Capacity Building in the field of Higher Education «Створення сучасної магістерської програми в галузі інформаційних систем» (MASTIS), 561592-EPP-1-2015-1- FR-EPPKA2-CBHE-JP.
Основна мета проекту полягає у покращенні магістерської програми в галузі інформаційних систем відповідно до потреб сучасного суспільства; наданні можливості університетам наблизитись до змін на світовому ринку праці та освітньому просторі, швидко реагувати на потреби роботодавців; надати студентам уявлення про профілі різних робочих місць в галузі інформаційних систем для забезпечення можливості працевлаштування.
Трирічний проект «Створення сучасної магістерської програми в галузі інформаційних систем» (MASTIS) фінансується Європейським Союзом в межах програми ERASMUS+. Авторами проекту є викладачі ХНЕУ ім. С. Кузнеця та університету Ліон-2 ім. Люм’єра (Франція).

Детальніше...

11-13 грудня в Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова Українською асоціацією студентського самоврядування та Харківською обласною студентською радою, за підтримки Харківської обласної державної адміністрації та Харківської міської ради, був проведений Всеукраїнський студентський форум «Студентське самоврядування: проблеми та перспективи».

Детальніше...