Майбутні абітурієнти – студенти, аспіранти, викладачі представники промислових підприємств та компаній Запорізького регіону. Саме таким є ланцюжок учасників міжнародних освітніх проектів TEMPUS ICo-op «Промислова співпраця та креативна інженерна освіта на основі віддаленої інженерії та віртуального інструментарію» (http://www.ico-op.eu) та DESIRE «Розробка курсів з вбудованих систем з використанням інноваційних віртуальних підходів для інтеграції науки, освіти та промисловості в Україні, Грузії, Вірменії» (http://tempus desire.eu), які виконуються на цей час в Запорізькому національному технічному університеті (ЗНТУ).

Детальніше...

9-11 лютого 2016 року в університеті Ліон 2, Франція, відбулися установчі збори учасників міжнародного освітнього проекту ERASMUS+ Capacity Building in the field of Higher Education «Створення сучасної магістерської програми в галузі інформаційних систем» (MASTIS), 561592-EPP-1-2015-1- FR-EPPKA2-CBHE-JP.
Основна мета проекту полягає у покращенні магістерської програми в галузі інформаційних систем відповідно до потреб сучасного суспільства; наданні можливості університетам наблизитись до змін на світовому ринку праці та освітньому просторі, швидко реагувати на потреби роботодавців; надати студентам уявлення про профілі різних робочих місць в галузі інформаційних систем для забезпечення можливості працевлаштування.
Трирічний проект «Створення сучасної магістерської програми в галузі інформаційних систем» (MASTIS) фінансується Європейським Союзом в межах програми ERASMUS+. Авторами проекту є викладачі ХНЕУ ім. С. Кузнеця та університету Ліон-2 ім. Люм’єра (Франція).

Детальніше...

11-13 грудня в Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова Українською асоціацією студентського самоврядування та Харківською обласною студентською радою, за підтримки Харківської обласної державної адміністрації та Харківської міської ради, був проведений Всеукраїнський студентський форум «Студентське самоврядування: проблеми та перспективи».

Детальніше...

8-10.02.2016 в Ангел Канчев Університеті Русе (Болгарія) відбулася зустріч учасників консорціуму Темпус проекту «Мережа для розвитку безперервного навчання у Вірменії, Грузії та України (LeAGUe)» 543839-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-SMHES за активною участю представників Міністерств освіти і науки Грузії та Вірменії.

Детальніше...

Національний офіс Еразмус+ звертається до проектних команд–учасників програми Еразмус+ з пропозицією активно брати участь в інформаційному проекті «ЄС: вибір української молоді». Проект адресований молодим людям віком від 16 до 30 років: студентам, вчителям, журналістам, молодим спеціалістам, активістам, підприємцям тощо та має на меті розповісти молодим людям про ЄС, його історію, економіку та культуру.

Детальніше...

Європейський Союз виділяє 1 млн. євро Україні для підтримки на національному рівні студентських IT інновацій та підприємництва протягом трьох років. Ця підтримка забезпечується за рахунок структурних заходів в рамках проекту TEMPUS «National Education Framework for Enhancing IT Students Innovation and Entrepreneurship». Основними цілями цього проекту є стимулювання синергії між навчальними програмами, науково-дослідницькими роботами та бізнес-інноваціями.

Детальніше...

8-10 грудня 2015 р. за підтримки міжнародного проекту “Центри передового досвіду для молодих вчених” CERES (“Сenters of Excellence for young RESearchers”, реєстр. номер 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES) Програми Tempus Європейського Союзу відбувся візит представників Запорізького національного технічного університету (ЗНТУ) професора, д.т.н. С. О. Субботіна та доцента, к.т.н. А. О. Олійника до Технічного університету Брно (ТУБ) (Чеська Республіка, м. Брно).

Детальніше...