logo17 жовтня 2020 року Харківський національний універистет імені В.Н. Каразіна приєднався до всесвітнього марафону, присвяченого програмам Erasmus+, провівши міжфакультетський захід «День Erasmus+ у Харківському національному університеті: Презентація проєктів».

У заході взяли участь чотири структурні підрозділи Університету – навчально-науковий інститут екології, історичний факультет, юридичний факультет, факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу – які презентували поточні освітні проєкти та міжнародні програми.

У заході, який проходив в режимі онлайн з використанням платформи ZOOM, взяли участь понад 60 учасників – представників робочих груп відповідних проєктів, а також студенти. Захід мав на меті ознайомити студентів з освітніми програмами Erasmus+, які реалізуться в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, та встановити зв’язок між студентами та членами робочих груп відповідних проєктів.

Детальніше...

Рисунок7Dnipro National University of Railway Transport (Dnipro, Ukraine) is an active participant of Erasmus+ program, which supports projects, partnerships and mobility in the education field. Thus, in the framework of the international project "Crisis and Risk Engineering for Transport Services" under the Erasmus + program in 2020, the University started Masters training on the new specialty "Logistics and Risk Management in Transport".

Детальніше...

Рисунок613 жовтня 2020 року на базі лабораторії FabLab ТНТУ відбувся англомовний тренінг «Вплив технологій цифрового виробництва на підприємництво» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, що навчаються за спеціальністю 076 «Підприємництво_торгівля_та_біржова_діяльність».

Предметом обговорення стали питання, пов’язані із дослідженням і впровадженням інноваційних бізнес-ідей, теорією вирішення винахідницьких задач; управлінням проєктами, розробленням та формуванням фінансової моделі бізнесу, маркетинговими дослідженнями поведінки споживачів, комерціалізацією інновацій.

Детальніше...

Voluntary recognitionНаціональним технічним університетом «Дніпровська політехніка» протягом 2018-2020 рр. реалізовувався проєкт Програми Еразмус+ КА2: Розвиток потенціалу у сфері молоді: «Voluntary Youth Work Recognition for Employability» / «Визнання досвіду волонтерської діяльності молоді в процесі працевлаштування».

Основна ідея проєкту полягала у визнанні досвіду волонтерської діяльності молоді в суспільстві та серед роботодавців, затвердження її результатів на місцевому та національному рівнях, розвитку компетенцій волонтерів та адаптації їх до вимог ринку праці, підтвердження їх досвіду навичками та знаннями, що отримані в рамках неформального навчання.

Детальніше...

FutureНаціональний технічний університет «Дніпровська політехніка» протягом 2018-2021 рр. реалізує проєкт Програми Еразмус+ КА2: Розвиток потенціалу у сфері молоді: «FUTURE. Shaping the diverse future in community - Wide dialogue to create and methodologically support a network for involving migrant youth into civic society» / «Формування різноманітного майбутнього в спільноті — Широкий діалог для створення та методологічної підтримки мережі для залучення молодих мігрантів до громадянського суспільства».

Проєкт спрямований на забезпечення соціальної адаптації молодих мігрантів, що може бути досягнута потужною мережею молодіжних організацій, використовуючи нову методологію поєднання неформальних та формальних інструментів освіти.

Детальніше...

Рисунок8В жовтні цього року завершено міжнародний проект Еразмус+ DocHub «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України», в якому ХНЕУ ім. С. Кузнеця брав участь протягом трьох років.

Основна мета проекту - вдосконалення третього (наукового) циклу освіти в Україні через впровадження регіональних центрів підготовки для здобувачів PhD ступеня (освітніх кластерів, так званих DocHub).

В проекті DocHub, крім ХНЕУ імені Семена Кузнеця, також приймали участь: Міністерство освіти і науки України, Вільнюський університет (Литва), Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національний університет «Львівська політехніка», Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського, Університет Люм’ер ЛІОН-2 (Франція), Університет Тампере (Фінляндія); Інститути: економіки та прогнозування, фізики конденсованих систем, хімії високомолекулярних сполук НАН України, Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, а також Технологічний університет Лімерика (Ірландія).

Детальніше...

SEVIC 2020 FlyerЩо? Перша віртуальна міжнародна конференція зі сталої освіти SEVIC 2020.

Коли? 11-13 грудня 2020 року.

Організатори: Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та ГО “Орієнтири сталого розвитку”.

Робоча мова: англійська.

Мета конференції: (1) підвищення глобальної та національної обізнаності про виклики сталого розвитку та вирішальну роль освіти як ключового чинника успішного досягнення всіх цілей сталого розвитку, (2) підвищення обізнаності про наявні європейські й глобальні ініціативи та практики, які мають відношення до сталої освіти, (3) внесення проблем української системи освіти на порядок денний зацікавлених сторін ЄС та України в галузі сталого освіти та (4) об’єднання розмаїття світового досвіду у сфері освіти для змін з метою підвищення якості освіти.

Віртуальний формат Конференції на платформі Cisco WebEx включатиме інтерактивні пленарні засідання та паралельні сесії для поглибленого обговорення актуальних проблем домашньої, початкової, середньої та вищої освіти й навчання впродовж усього життя.

Заплановано проведення трьох вебінарів, присвячених актуальним питанням медіаграмотності, академічної доброчесності та ролі ІКТ у забезпеченні сталої освіти.

Інфолист конференції