Рисунок613 жовтня 2020 року на базі лабораторії FabLab ТНТУ відбувся англомовний тренінг «Вплив технологій цифрового виробництва на підприємництво» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, що навчаються за спеціальністю 076 «Підприємництво_торгівля_та_біржова_діяльність».

Предметом обговорення стали питання, пов’язані із дослідженням і впровадженням інноваційних бізнес-ідей, теорією вирішення винахідницьких задач; управлінням проєктами, розробленням та формуванням фінансової моделі бізнесу, маркетинговими дослідженнями поведінки споживачів, комерціалізацією інновацій.

Детальніше...

Voluntary recognitionНаціональним технічним університетом «Дніпровська політехніка» протягом 2018-2020 рр. реалізовувався проєкт Програми Еразмус+ КА2: Розвиток потенціалу у сфері молоді: «Voluntary Youth Work Recognition for Employability» / «Визнання досвіду волонтерської діяльності молоді в процесі працевлаштування».

Основна ідея проєкту полягала у визнанні досвіду волонтерської діяльності молоді в суспільстві та серед роботодавців, затвердження її результатів на місцевому та національному рівнях, розвитку компетенцій волонтерів та адаптації їх до вимог ринку праці, підтвердження їх досвіду навичками та знаннями, що отримані в рамках неформального навчання.

Детальніше...

FutureНаціональний технічний університет «Дніпровська політехніка» протягом 2018-2021 рр. реалізує проєкт Програми Еразмус+ КА2: Розвиток потенціалу у сфері молоді: «FUTURE. Shaping the diverse future in community - Wide dialogue to create and methodologically support a network for involving migrant youth into civic society» / «Формування різноманітного майбутнього в спільноті — Широкий діалог для створення та методологічної підтримки мережі для залучення молодих мігрантів до громадянського суспільства».

Проєкт спрямований на забезпечення соціальної адаптації молодих мігрантів, що може бути досягнута потужною мережею молодіжних організацій, використовуючи нову методологію поєднання неформальних та формальних інструментів освіти.

Детальніше...

Рисунок8В жовтні цього року завершено міжнародний проект Еразмус+ DocHub «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України», в якому ХНЕУ ім. С. Кузнеця брав участь протягом трьох років.

Основна мета проекту - вдосконалення третього (наукового) циклу освіти в Україні через впровадження регіональних центрів підготовки для здобувачів PhD ступеня (освітніх кластерів, так званих DocHub).

В проекті DocHub, крім ХНЕУ імені Семена Кузнеця, також приймали участь: Міністерство освіти і науки України, Вільнюський університет (Литва), Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національний університет «Львівська політехніка», Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського, Університет Люм’ер ЛІОН-2 (Франція), Університет Тампере (Фінляндія); Інститути: економіки та прогнозування, фізики конденсованих систем, хімії високомолекулярних сполук НАН України, Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, а також Технологічний університет Лімерика (Ірландія).

Детальніше...

SEVIC 2020 FlyerЩо? Перша віртуальна міжнародна конференція зі сталої освіти SEVIC 2020.

Коли? 11-13 грудня 2020 року.

Організатори: Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та ГО “Орієнтири сталого розвитку”.

Робоча мова: англійська.

Мета конференції: (1) підвищення глобальної та національної обізнаності про виклики сталого розвитку та вирішальну роль освіти як ключового чинника успішного досягнення всіх цілей сталого розвитку, (2) підвищення обізнаності про наявні європейські й глобальні ініціативи та практики, які мають відношення до сталої освіти, (3) внесення проблем української системи освіти на порядок денний зацікавлених сторін ЄС та України в галузі сталого освіти та (4) об’єднання розмаїття світового досвіду у сфері освіти для змін з метою підвищення якості освіти.

Віртуальний формат Конференції на платформі Cisco WebEx включатиме інтерактивні пленарні засідання та паралельні сесії для поглибленого обговорення актуальних проблем домашньої, початкової, середньої та вищої освіти й навчання впродовж усього життя.

Заплановано проведення трьох вебінарів, присвячених актуальним питанням медіаграмотності, академічної доброчесності та ролі ІКТ у забезпеченні сталої освіти.

Інфолист конференції

logo ua 2Українська Асоціація Викладачів та Дослідників Європейської Інтеграції та Київський Національний Торговельно-Економічний Університет запрошує викладачів, науковців та всіх охочих на міжнародну конференцію «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВИМІРИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ».

Метою конференції є створення академічного майданчику для обговорення ключових здобутків і сучасних викликів соціально-економічного розвитку ЄС та його взаємозв’язків із іншими країнами світу, а також рефлексія над викликами європейської інтеграції, що спричинені глобальною пандемією Covid-19.

Конференція покликана сприяти консолідації національних інтелектуальних ресурсів у сфері Європейських студій та поширенню досліджень із європейської інтеграції серед академічної спільноти України та ширшого загалу.

Детальніше...

kubg24-25 вересня 2020 року відбувся kick-off meeting в рамках проєкту зі стратегічного партнерства TED «Навчання цифровому підприємництву».

У зустрічі взяли участь 15 експертів із 7 партнерських ЗВО Австрії, Іспанії, Італії, Польщі та України.

З вітальним словом виступили координатори проєкту з Краківського економічного університету, університету Хаєн, університету Фоджа, Неополітанського університету, університету Салерно, Віденського економічного університету, Київського університету імені Бориса Грінченка.

Детальніше...