ECOIMPACTАкронім проєкту: ECOIMPACT

Назва проєкту: «Адаптивне навчальне середовище для забезпечення компетентностей в галузі впливу місцевих погодних умов, якості повітря та клімату на економіку та соціум» / «Аdaptive learning environment for competence in economic and societal impacts of local weather, air quality and climate».

Цільова група проєкту: студенти, фахівці у галузі гідрометеорології, менеджери на метеозалежних підприємствах і в державних установах.

Координатор проєкту: University of Helsinki, Finland.

Мета проєкту: розвиток можливостей університетів для покращення освіченості суспільства щодо впливу місцевої погоди, якості повітря та зміни клімату на сучасне життя на шляху до більш стійкого соціально-економічного розвитку.

Детальніше...

WATERHАкронім проєкту: WaterH

Цільова група проєкту: студенти, викладачі, практики

Координатор проєкту: Norwegian University of Life Sciences, Norway

Мета проєкту: вдосконалення методики і методів викладання та навчання, педагогічних підходів до ступеневої освіти з проблем водних ресурсів води з використанням провідного міжнародного досвіду.

Детальніше...

BIHSENAАкронім проєкту: BIHSENA

Назва проєкту: Поєднуючи інновації, проблеми здоров’я та суспільний вимір: розбудова освітнього потенціалу в країнах Східноєвропейського сусідства / Bridging Innovations, Health and Societies: Educational capacity building in the Eastern European Neighbouring Areas

Цільова група проєкту: університети, викладачі, студенти, науковці, суспільство

Координатор проєкту: Maastricht University, the Netherlands

Мета проєкту: створення освітніх можливостей та міждисциплінарних підходів у сферах охорони здоров‘я, інновацій та розвитку суспільства в країнах Східноєвропейського сусідства з метою активізації співпраці викладачів, вчених та практиків в (біо)медицині та соціології як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Детальніше...

GESTАкронім проєкту: GeSt

Цільова група проєкту: викладачі, студенти, керівництво університетів, міністерства освіти та інші органи управління освітою, органи соціального захисту, дослідники гендерного дискурсу.

Координатор проєкту: Vytauto Didziojo Universitetas, Lithuania

Мета проєкту: впровадження освітніх програм у галузі соціальних і поведінкових наук, доповнених гендерними питаннями, в країнах з різними традиціями для підвищення рівня розуміння гендерних проблем в суспільстві та вдосконалення методів їх вирішення.

Детальніше...

AESOPАкронім проєкту: АЕSOP

Цільова група проєкту: студенти, працівники ЗВО

Координатор проєкту: Akaki Tsereteli State University, Georgia

Мета проєкту: створення інституту омбудсмена з прав студентів та умов для розвитку та функціонування даного інституту у сфері забезпечення прав студентів.

Детальніше...

GAMEHUBАкронім проєкту: GameHub

Цільова група проєкту: представники професорсько-викладацького складу університетів; студенти університетів; ветерани АТО; непрацевлаштовані особи; тимчасово внутрішньо переміщені особи; підприємства (ІКТ, сектор творчого розвитку ігор).

Координатор проєкту: Universidad De La Iglesia De Deusto, Spain

Мета проєкту: забезпечення можливостей працевлаштування та самореалізації випускників ЗВО, непрацевлаштованих інженерів, а також ветеранів антитерористичної операції (АТО) в Україні через розвиток їх знань і навичок, необхідних для цифрової індустрії ігор.

Детальніше...

TAME

Акронім проєкту: TAME

Цільова група проєкту: студенти та аспіранти медичних ЗВО

Координатор проєкту: Karaganda State Medical University, Kazakhstan

Мета проєкту: впровадження інноваційних педагогічних методів, що дозволяють навчати студентів на основі аналізу медичних помилок.

Детальніше...