1 52JNvhs1d Hx1Z2E jUtUgУ цьому розділі можна ознайомитись зматеріалами публікацій, презентацій та доповідей на міжнародних і національних конференціях з питань модернізації вищої освіти, які можуть бути корисними для закладів вищої освіти, проектних команд, координаторів ЄКТС, викладачів, науковців тощо у руслі запровадження положень Болонського процесу та Закону України "Про вищу освіту". Запрошуємо ознайомитись з національними документами; документами Європейського простору вищої освіти; матеріалами і публікаціями семінарів та конференцій Національної команди експертів з реформування вищої освіти (HERE team).

Також багато корисних матеріалів, відеозаписів семінарів і конференцій у розділі Заходи HERE team. Запрошуємо користуватись та звертатись до членів Національної команди за консультаціями щодо модернізації вищої освіти, залучати їх до проектів Еразмус+ як зовнішніх експертів для оцінювання якості запровадження положень Болонського процесу та Закону України "Про вищу освіту".