• NEW Відео "Опис системи вищої освіти в Україні" (eng) - за посиланням.
  • NEW Відео "Опис системи професійно-технічної та фахової передвищої освіти в Україні" (eng) - за посиланням.
  • Огляд впливу 24 проєктів Програми ЄС Еразмус+ з розвитку потенціалу вищої освіти на розвиток вищої освіти України 2015-2020 рр. (Impact study on capacity building in higher education projects funded in Ukraine by the EU Erasmus+ Programme implemented in the period of 2015-2020) - за посиланням.
  • Огляд "Болонський процес в Україні 2005-2020: досягнення, виклики та перспективи" - за посиланням.
  • Огляд нових можливостей для країн-партнерів Програми ЄС Еразмус+ на 2021-2027 рр. та Участь України в Програмі ЄС Еразмус+ за 2014-2020 рр. - за посиланням.
  • Річний огляд: останні зміни у вищій освіті України 2014-2021 (Recent Developments in Ukraine Higher Education according to the new Laws of Ukraine “On Education” (2017), “On Higher Education” (2014) and amendments to the Law of Ukraine “On Higher Education” (2020); Ukraine’ Education System Description) - за посиланням.

1 52JNvhs1d Hx1Z2E jUtUgУ цьому розділі можна ознайомитись зматеріалами публікацій, презентацій та доповідей на міжнародних і національних конференціях з питань модернізації вищої освіти, які можуть бути корисними для закладів вищої освіти, проектних команд, координаторів ЄКТС, викладачів, науковців тощо у руслі запровадження положень Болонського процесу та Закону України "Про вищу освіту". Запрошуємо ознайомитись з національними документами; документами Європейського простору вищої освіти; матеріалами і публікаціями семінарів та конференцій Національної команди експертів з реформування вищої освіти (HERE team).

Також багато корисних матеріалів, відеозаписів семінарів і конференцій у розділі Заходи HERE team. Запрошуємо користуватись та звертатись до членів Національної команди за консультаціями щодо модернізації вищої освіти, залучати їх до проектів Еразмус+ як зовнішніх експертів для оцінювання якості запровадження положень Болонського процесу та Закону України "Про вищу освіту".