DSC05744 1

Національна команда експертів з реформування вищої освіти - HERE team(Higher Education Reform Experts) – ініціатива Європейської Комісії, спрямована на підтримку модернізації систем вищої освіти у країнах – партнерах програми Темпус (з 2014 р. Еразмус+).

HERE team утворюється з метою залучення визначного експертного досвіду, здатного прискорити досягнення цілей Лісабонського та Болонського процесів у світлі національних потреб та прагнень; посилити міжнародну складову Лісабонського та Болонського процесів та їх зовнішній вимір.

Завдання команди експертів на національному рівні:

  • брати участь у вироблені національної політики та модернізації системи вищої освіти відповідно до завдань Болонського процесу;
  • надавати консультації та поради безпосередньо ЗВО, допомагаючи їм у плануванні та проведенні реформ;
  • працювати із неакадемічними закладами (об'єднання промисловців, культурні товариства, організації громадянського суспільства), роз'яснюючи їм сутність Болонського процесу та національну стратегію його впровадження в Україні;
  • поширювати ідеї Болонського процесу та пропагувати Лісабонську стратегію фахових кіл та широких верств населення в Україні

Завдання команди експертів на міжнародному рівні:

  • до Національної команди експертів з реформування вищої освіти можуть звернутися за консультацією або експертною допомогою представники інших країн, у випадку, коли в їх власній країні бракує необхідних експертних знань чи досвіду;
  • час від часу експерти з реформування вищої освіти (на замовлення Європейської Комісії) залучаються до розробки та проведення тренінгів для експертів з інших країн, які беруть активну участь у проведенні та пропагування реформ вищої освіти в своїх власних країнах. Таке навчання може відбуватися під час пленарних засідань Національних команд або для конкретних груп на спеціально організованих заходах.

Діяльність експертів з реформування вищої освіти базується на колегіальному принципі та здійснюється за трьома напрямками:

  • вироблення політики в сфері вищої освіти
  • планування та проведення реформ
  • пропагування реформ у рамках Болонського процесу

ЛИФЛЕТ (короткий опис) щодо діяльності HERE team в Україні - завантажити

КОМАНДА - HERE team 2017-2019 р. - завантажити (Прізвище, ім'я, посада, сфера експертизи, ел.пошта)

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ НА 2019 Р. - постійно оновлюється

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ НА 2018 Р. 


Враховуючи різноманітність завдань та відмінності в знаннях, вміннях та досвіді, необхідних для виконання завдань, певні доручення закріплятимуться за окремими експертами Національної команди згідно з їхньою компетенцією. Усі члени команди проходять навчання; тренінгові курси організовані в Україні або у рамках міжнародних навчальних програмах.

Склад команди HERE на 2017 р.р. оновлено на основі Технічного завдання ЕАСЕА, також результатів діяльності за 2015-2016 рр. за рекомендаціями МОН України і затверджено листом Виконавчого агентства ЄС з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (Брюссель). Буде оновлено на основі результатів діяльності, за необхідністю в 2018 р.

Проект "Національна команда експертів з реформування вищої освіти"2015-2017 фінансується за підтримки Європейського Союзу в рамках програми Еразмус+ є офіційно зареєстровано в Міністерстві економічного розвитку і торгівля України. З 2018 до 2020 р. є складовою діяльності проекту "Мережа Національних Еразмус+ офісів та Національних команд експертів з реформування вищої освіти" і є офіційно зареєстрованим в Міністерстві економічного розвитку і торгівля України.

here 4 03.03.11

Дякуємо за роботу всім членам Національної команди з реформування вищої освіти у попередні роки і запрошуємо до продовження співпраці.

Всі заходи, матеріали презентацій, корисні посилання, звіти роботи Національної команди експертів у період 2009-2014 рр. розміщено: http://www.tempus.org.ua/uk/national-team-here/zahodi-i-materiali.html

Детальніше...