DSC05744 1

Національна команда експертів з реформування вищої освіти - HERE team(Higher Education Reform Experts) – ініціатива Європейської Комісії, спрямована на підтримку модернізації систем вищої освіти у країнах – партнерах програми Темпус (з 2014 р. Еразмус+).

HERE team утворюється з метою залучення визначного експертного досвіду, здатного прискорити досягнення цілей Лісабонського та Болонського процесів у світлі національних потреб та прагнень; посилити міжнародну складову Лісабонського та Болонського процесів та їх зовнішній вимір.

 

КОМАНДА - HERE team 2017-2021 р.ЗАВАНТАЖИТИ (Прізвище, ім'я, посада, сфера експертизи, ел.пошта)

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ НА 2021 Р.

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ НА 2020 Р. 

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ НА 2019 Р. 

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ НА 2018 Р. 

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ НА 2017 Р.

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ НА 2016 Р.

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ НА 2015 Р.

 

Завдання команди експертів на національному рівні:

  • брати участь у вироблені національної політики та модернізації системи вищої освіти відповідно до завдань Болонського процесу;
  • надавати консультації та поради безпосередньо ЗВО, допомагаючи їм у плануванні та проведенні реформ;
  • працювати із неакадемічними закладами (об'єднання промисловців, культурні товариства, організації громадянського суспільства), роз'яснюючи їм сутність Болонського процесу та національну стратегію його впровадження в Україні;
  • поширювати ідеї Болонського процесу та пропагувати Лісабонську стратегію фахових кіл та широких верств населення в Україні

Завдання команди експертів на міжнародному рівні:

  • до Національної команди експертів з реформування вищої освіти можуть звернутися за консультацією або експертною допомогою представники інших країн, у випадку, коли в їх власній країні бракує необхідних експертних знань чи досвіду;
  • час від часу експерти з реформування вищої освіти (на замовлення Європейської Комісії) залучаються до розробки та проведення тренінгів для експертів з інших країн, які беруть активну участь у проведенні та пропагування реформ вищої освіти в своїх власних країнах. Таке навчання може відбуватися під час пленарних засідань Національних команд або для конкретних груп на спеціально організованих заходах.

Діяльність експертів з реформування вищої освіти базується на колегіальному принципі та здійснюється за трьома напрямками:

  • вироблення політики в сфері вищої освіти
  • планування та проведення реформ
  • пропагування реформ у рамках Болонського процесу

ЛИФЛЕТ (короткий опис) щодо діяльності HERE team в Україні - завантажити

 

Враховуючи різноманітність завдань та відмінності в знаннях, вміннях та досвіді, необхідних для виконання завдань, певні доручення закріплятимуться за окремими експертами Національної команди згідно з їхньою компетенцією. Усі члени команди проходять навчання; тренінгові курси організовані в Україні або у рамках міжнародних навчальних програмах.

Склад команди HERE на 2017 р.р. оновлено на основі Технічного завдання ЕАСЕА, також результатів діяльності за 2015-2016 рр. за рекомендаціями МОН України і затверджено листом Виконавчого агентства ЄС з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (Брюссель). Буде оновлено на основі результатів діяльності, за необхідністю в 2020 р.

Проект "Національна команда експертів з реформування вищої освіти"2015-2017 фінансується за підтримки Європейського Союзу в рамках програми Еразмус+ є офіційно зареєстровано в Міністерстві економічного розвитку і торгівля України. З 2018 до 2020 р. є складовою діяльності проекту "Мережа Національних Еразмус+ офісів та Національних команд експертів з реформування вищої освіти" і є офіційно зареєстрованим в Міністерстві економічного розвитку і торгівля України.

here 4 03.03.11

Дякуємо за роботу всім членам Національної команди з реформування вищої освіти у попередні роки і запрошуємо до продовження співпраці.

Всі заходи, матеріали презентацій, корисні посилання, звіти роботи Національної команди експертів у період 2009-2014 рр. розміщено: http://www.tempus.org.ua/uk/national-team-here/zahodi-i-materiali.html

Детальніше...