HERE pic7 травня 2020 р. представник Національної команди експертів з реформування вищої освіти Програми Еразмус+ Володимир ЛУГОВИЙ взяв участь в XIV Всеукраїнській науково-практичній відео-конференції Інституту професійно-технічної освіти НАПН України «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання».

Детальніше...

HERE picУ 2020 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти», розроблений МОН України за участі представників Національної команди експертів з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+.

Цим Законом було внесено низку змін до Закону України «Про вищу освіту», зокрема уточнено визначення основних понять, описи рівнів вищої освіти, зміст інформації, що надається в документах про вищу освіту, а також оновлено положення щодо ліцензування, стандартів та акредитації.

Про діяльність, заходи і матеріали Національної команди експертів з реформування вищої освіти - за посиланням тут

HERE picНаціональна робоча група супроводу Болонського процесу в Україні (BFUG) у складі 19 представників вищої освіти та МОН України була розширена і оновлена Міністерством освіти і науки України у 2017 р. на основі Національної команди експертів з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+.

Національна BFUG визначила першочергові завдання та план діяльності, а також сформувала підгрупу з підготовки Болонського звіту України до конференції міністрів освіти Європейського простору вищої освіти – EHEA MINISTERIAL CONFERENCE PARIS 2018 (Париж, 23-24 травня 2018 р.), де разом з Міністром взяли участь представники Національної команди експертів. Матеріали конференції з перекладом українською мовою - за посиланням тут. Звіт про участь за посиланням тут.

Детальніше...

10 березня 2020 року у Харківському педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди відбувся семінар для закладів вищої освіти, які готують фахівців за освітніми програмами з галузі 01 Освіта/Педагогіка.

Основні етапи підготовки до акредитації освітніх програм: покращення якості та нормативне забезпечення висвітлила Олена ЄРЕМЕНКО, Заступник Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Проблемні питання акредитації освітніх програм з галузі 01 Освіта/Педагогіка представила Ніна ТАРАСЕНКОВА, Голова Галузевої експертної ради, завідувач кафедри математики та методики навчання математики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Умотивованість присвоєння освітніх та професійних кваліфікацій презентував Андрій БУТЕНКО, Заступник Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Світлана КАЛАШНІКОВА, директор Інституту вищої освіти НАПН України, член Національної команди експертів з реформування вищої освіти програми Еразмус+ та Жанна ТАЛАНОВА, менеджер з аналітичної роботи, Національний Еразмус+ офіс в Україні (проєкт ЄС) висвітлили принципи та технологію укладання освітніх програм: від стандарту до вимірюваної якості.

Детальніше...

19 лютого 2020 р. у Державному університеті інфраструктури та технологій в межах семінару «Актуалізація проблематики і завдань проєкту ЄС» в рамках реалізації проєкту Еразмус+ WARN, проведено презентацію для виконавців проєктів СВНЕ Юрієм РАШКЕВИЧЕМ, екс-заступника Міністра освіти і науки України, радника Міністра, члена Національного агентства кваліфікацій, Національного експерта з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ на тему «Особливості конструювання освітніх програм на основі міжнародного досвіду в межах національного законодавства».

Захід відвідали близько 100 учасників.

У своїй презентації Юрій РАШКЕВИЧ висвітлив актуальні питання студентоцентрованого навчання, означення, роль та рекомендації щодо формулювання результатів навчання, методологію побудови і реалізації освітніх програм.

Під час другого дня семінару в рамках реалізації проєкту Еразмус+ WARN команди обговорили стратегію розповсюдження результатів проєкту, загальні питання управління проєктом та менеджменту коштів проєкту.

Презентація Ю. РАШКЕВИЧА

HERE pic23 січня 2020 року відбувся Круглий стіл МОН України та Національного агентства кваліфікацій «Національна рамка кваліфікацій. Зв'язок освіти з ринком праці» (м. Київ, МОН України), де взяли участь члени Національної команди експертів з реформування вищої освіти Програми Еразмус+ – Юрій РАШКЕВИЧ і Вадим ЗАХАРЧЕНКО Національні експерти взяли участь в обговоренні нової редакції Національної рамки кваліфікацій та проблем її імплементації. Вадим ЗАХАРЧЕНКО виступив з презентацією «Національна рамка кваліфікацій: стан впровадження та завдання».

Розбудовано потенціал ЗВО України задля впровадження реформ у вищій освіті.

ПрагаНазва заходу: Щорічна міжнародна конференція HERE «Від соціальної інклюзії до компетентностей: актуальні теми в розробленні політики у вищій освіті» (From social Inclusion to skills: Pressing themes in higher education policy making), що відбувся за підтримки Європейського Союзу, для національних експертів з реформування вищої освіти.

Термін проведення: 12-13 грудня 2019 року

Місце проведення: Карлів університет, м. Прага, Чехія (Charles University)

Програма та матеріали: https://supporthere.org/prague2019 

Учасники заходу: представники закладів вищої освіти, міністерств освіти європейських країн, національних команд експертів з реформування вищої освіти (HERE) з сусідніх країн-партнерів ЄС, представники Національних Erasmus + Офіс (HERE), експерти країн Європи та країн-партнерів, представники приймаючої організації (Вільний університет Брюсселя). Загалом взяли учать у заході близько 30 осіб.
Від України брали участь:
заступник керівника Секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Козієвська Олена;
професор кафедри системного аналізу і обчислювальної математики Національного університету «Запорізька політехніка», доктор фізико-математичних наук, професор Бахрушин Володимир;
проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету «Одеська морська академія», доктор технічних наук, професор Захарченко Вадим;
менеджер з аналітичної роботи Національного Еразмус+ офісу в Україні, доктор педагогічних наук, доцент, с.н.с. Таланова Жанна.

Детальніше...