sphere26-27 листопада 2020 року в рамках проєкту SPHERE відбувся семінар з вивчення мікрокредитів на тему: «Higher education responding to changing skills needs».

Перший день семінару включав дві ранкові сесії (одну загальну та одну в рамках групових дискусій) та коротку післяобідню загальну сесію. Другий день складався з ранкової загальної сесії, групових дискусій для основних учасників та короткої підсумкової сесії.

Детальніше...

241124 листопада 2020 р. відбувся другий он-лайн семінар «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток освітніх програм та їх акредитація».

Організаторами заходу виступили: Національний офіс Еразмус+ в Україні (проєкт ЄС) спільно з Сумським державним університетом за участі представників Національної команди експертів з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

ПРОГРАМА заходу – за посиланням.

Детальніше...

160580173919 листопада розпочав роботу Методологічний семінар «Шляхи і механізми підвищення конкурентоспроможності університетів України», організований НАПН України, Відділенням вищої освіти НАПН України, Інститутом вищої освіти НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Методологічний семінар зібрав у науковій дискусії поважних учених та управлінців – академіків НАН України, НАПН України, ректорів кращих університетів України, освітян та інших зацікавлених осіб.

Відкрив семінар президент Національної академії педагогічних наук України Василь КРЕМЕНЬ, який наголосив на важливості розглядуваної проблематики та відповідальності відповідного Відділення НАПН України, яке акумулює, узагальнює та окреслює напрями досліджень в галузі вищої освіти в Україні.

Детальніше...

Он лайн семінар18 листопада 2020 р. Національний Еразмус+ офіс в Україні (Проєкт ЄС) спільно з Херсонською державною морською академією за участі представників Національної команди експертів з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти провели он-лайн семінар «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток освітніх програм та їх акредитація». До заходу приєдналось близько 300 представників закладів вищої освіти та наукових установ південно-східного регіону.

Детальніше...

maxresdefault12-13 листопада 2020 р. відбувся Міжнародний форум «Людський капітал. Новий порядок денний», організований Національним агентством кваліфікацій. Захід складався з двох днів, протягом яких відбувались презентації почесних спікерів та дискусії щодо національної рамки кваліфікацій і прогнозування потреб у кваліфікаціях.

Детальніше...

Рисунок228-30 жовтня 2020 року відбувся виїзний семінар Національного агентства на тему «Стратегічні кроки із удосконалення внутрішніх систем забезпечення якості вищої освіти». Захід відбувся у межах проєкту «Сприяння підходам, заснованим на верховенстві права та правах людини, в системі вищої освіти», що впроваджується Координатором проектів ОБСЄ в Україні.

Метою семінару було обговорення рекомендацій із забезпечення внутрішніх систем якості вищої освіти та вдосконалення стратегії Національного агентства.

Детальніше...

нмц 22 листопада 2020 року відбувся семінар-тренінг щодо розроблення стандартів фахової передвищої освіти, організований Науково-методичним центром вищої та фахової передвищої освіти МОН України.

Близько 500 членів науково-методичних комісій (підкомісій) сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради МОН України узяли участь у заході.

Детальніше...