НРКЄвропейський фонд освіти (ЄФО) – агенція Європейського Союзу, створена задля розвитку систем професійної підготовки і навчання в країнах-партнерах, оприлюднила україномовну версію аналітичного звіту «Національна рамка кваліфікацій – Україна».

Підготовка таких звітів щодо стану запровадження національних рамок кваліфікацій (НРК) у країнах європейського простору набула регулярного характеру. Щодва роки ЄФО проводить власну оцінку цілей політики щодо кваліфікацій, структури Національної рамки кваліфікацій, інституційних механізмів та залучення заінтересованих сторін, процедур визнання та підтвердження результатів неформального та інформального навчання тощо, а також пропонує рекомендації.

Детальніше...

українське раді суспільне логоПротягом січня-лютого 2022 року команда Національного Еразус+ офісу в Україні та Національної команди експертів з реформування вищої освіти (HERE team) спільно з "Українське радіо - UA:Суспільне" записали низку інтерв'ю, що стосувались різного кола питань у сфері освіти, зокрема вищої. Спільний промо проєкт ставив на меті більш детально розповісти спільноті про сучасні освітні тенденції у світі та Європі та кроки реформування української освіти на шляху до впровадження успішних практик.

  • "Професор про те, як досягти європейської якості освіти в Україні та що таке академічна мобільність та ECTS" за участі Андрія Ставицького - за посиланням.
  • "Вимоги львівських студентів пообіцяли виконати після погроз вийти на протести: у чому конфлікт?" за участі Володимира Бахрушина - за посиланням.
  • "Український студент за кордоном, а іноземний — в Україні: порівняння можливостей та перспектив" за участі Ірини Сікорської - за посиланням.
  • "В Україні слід і надалі розбудовувати автомонію закладів вищої освіти" — експерт про зміни в освітніх процесах" за участі Юрія Рашкевича - за посиланням.

13.0113 січня 2022 р. відбулась зустріч Національної команди експертів з реформування вищої освіти з європейськими експертами Raimonda Markevičienė, Vilnius University та Robert Wagenaar, University of Groningen.

Під час зустрічі було обговорено питання імплементації концепції результатів навчання на національному рівні (Національні стандарти спеціальностей); результати навчання на практиці, ключові (програмні) та курсові результати навчання, узгодження результатів навчання з курсом і програмою; сучасні тенденції та стійкість результатів навчання; рекомендації щодо організації підготовки викладачів університету.

Крім того, під час зустрічі було презентовано Національну команду експертів з реформування вищої освіти та висвітлено стан впровадження Болонського процесу в Україні.

HERE pic17 грудня 2021 р. організовано та проведено зустріч-нараду Національної команди експертів з реформування вищої освіти.

Під час заходу було обговорено підсумки діяльності національної команди 2015-2021, завдання національної команди у співпраці з Міністерством освіти і науки України, комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти, Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, Національним агентством кваліфікацій, а також зміни у складі HERE team на 2022-2024 рр.

людський капітал2 грудня 2021 р. відбувся міжнародний онлайн-форум «Людський капітал – 2030», на якому обговорили питання визнання самоосвіти в Україні через мережу кваліфікаційних центрів, освітній безвіз – визнання українських дипломів у ЄС та перехід України на професійні стандарти, в яких прописані всі необхідні вміння і компетентності працівника.

Організатором форуму є Національне агентство кваліфікацій (НАК) спільно з Кабінетом Міністрів України, Міністерством економіки України, Міністерством

Детальніше...

here annual18-19 листопада 2021 р. Національними експертами узято участь у HERE Annual Conference: Looking back, looking forward: Perspectives on Higher Education Reform.

Захід був присвячений питанням цифрового навчання, залученню студентів до управління та забезпечення якості у ЗВО, реформам забезпечення якості, процесам інтернаціоналізації та мобільності.

Ірина Золотарьова, Члена Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, професор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця виступила на заході із презентацією в межах робочої групи щодо реформ забезпечення якості.

Детальніше...

pic 10.11 BolognaConf updНаціональний Еразмус+ офіс в Україні спільно з Інститутом вищої освіти НАПН та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 10 листопада 2021 р. провели X Міжнародну науково-практичну конференцію «ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ. Оцінювання якості: підходи та інструменти». Захід відбувся за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні та Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, а також Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Британської ради в Україні, Спілки ректорів закладів вищої освіти України. Конференція була присвячена проблемам забезпечення та удосконалення якості вищої освіти, сучасним підходам та інструментам оцінювання й вимірювання якості діяльності закладів вищої освіти у світлі тенденцій та пріоритетів розвитку Європейського простору вищої освіти.

Детальніше...