10 березня 2020 року у Харківському педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди відбувся семінар для закладів вищої освіти, які готують фахівців за освітніми програмами з галузі 01 Освіта/Педагогіка.

Основні етапи підготовки до акредитації освітніх програм: покращення якості та нормативне забезпечення висвітлила Олена ЄРЕМЕНКО, Заступник Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Детальніше...

88198456 2821388484574763 4806787927210196992 o4-5 березня 2020 року у м. Київ відбулося 69 засідання Групи супроводу Болонського процесу.

Вперше такий захід було проведено в Україні, яка зараз разом з Хорватією є співголовою BFUG.

Участь у заході взяли країни-учасниці Європейського простору вищої освіти, консультативні члени та партнери Болонського процесу - Європейська Комісія (European Commission), Рада Європи (Council of Europe), ЮНЕСКО (UNESCO), Європейська мережа освітньої інформації (Eurydice), Європейський реєстр із забезпечення якості вищої освіти (EQAR), Європейська асоціація університетів (EUA), Європейська асоціація закладів вищої освіти (EURASHE), Європейська рада аспірантів та молодих учених (Eurodoc), Європейська асоціація студентів (ESU), Євростудент (Eurostudent).


Головною темою Порядку денного зустрічі була підготовка основних документів для конференції міністрів освіти Європейського простору вищої освіти, яка має відбутися у Римі в червні цього року – заяви, комюніке і двох додатків до нього. Також обговорювали окремі питання першого Болонського форуму глобальної політики, що буде проведений разом з конференцією.

У проекті заяви щодо глобальної політики йдеться про бачення щодо ролі вищої освіти у пошуку відповідей на основні глобальні виклики та у забезпеченні спроможності протидіяти викликам майбутнього. Зазначається, що сьогодні світ переживає час потрясінь. Цінності правди, знань, демократії і наукового методу, притаманного вищій освіті, ставляться під сумнів. Не повсюдно забезпечені академічні свободи та інституційна автономія закладів вищої освіти. Не досягнуто рівний доступ до вищої освіти для всіх.

Пропонується розширити розуміння соціального виміру вищої освіти, який має стосуватися не лише доступу до вищої освіти всіх груп суспільства, але і спроможності закладів вищої освіти зберігати студентів і забезпечувати набуття ними компетентностей, необхідних для їх змістовної зайнятості, а також особистого і громадянського життя. Більш докладно ці питання передбачається розглянути в окремому документі конференції міністрів (“Principles and Guidelines to Strengthen the Social Dimension of Higher Education in the EHEA”).

Серед пріоритетів майбутніх дій:

 Інноваційні форми навчання і викладання. Поширення розуміння важливості студентоцентрованого підходу і таких його складників, як гнучкість освітніх програм та освітніх траєкторій у перспективі освіти протягом життя;
 Розвиток мобільності, включно з віртуальною мобільністю і спільним створенням цифрових освітніх середовищ;
 Інклюзія, як драйвер досконалості та відкриття непомічених талантів, що має охоплювати біженців та інших осіб, які перебувають у складних ситуаціях.

88197240 2607411842863638 5722188368729604096 oУ заході також узяв участь професор кафедри системного аналізу і обчислювальної математики Національного університету «Запорізька політехніка», член Національної команди експертів з реформування вищої освіти Володимир БАХРУШИН, який долучився до обговорення впровадження та прогрес реформ вищої освіти в країнах Болонського процесу, а також подальшу співпрацю до 2030 року.

Серед найважливіших завдань було визначено:
 забезпечення взаємодії між країнами-учасницями Болонського процесу для досягнення Цілей сталого розвитку;
 забезпечення верховенства міжнародного права та запобігання будь-яким формам обмеження академічної автономії та інституційного врядування закладів вищої освіти;
 рівномірне виконання Болонських зобов'язань всіма країнами-учасниками;
 рівні можливості для розвитку національних систем вищої освіти в країнах Болонського процесу;
 збалансований розвиток академічної мобільності держав-учасниць;
 впровадження сучасних цифрових рішень в Європейському просторі вищої освіти.

Довідково:Болонський процес – це міжурядова співпраця з реформування систем вищої освіти країн-членів Європейського простору вищої освіти. Болонський процес офіційно розпочався у 1999 році, коли була підписана Болонська декларація. Україна стала членом Болонського процесу у 2005 році. На сьогодні 48 країн є учасниками Європейського простору вищої освіти.

Підготовлено за матеріалами наданими В. Бахрушиним та матеріалами МОН України

19 лютого 2020 р. у Державному університеті інфраструктури та технологій в межах семінару «Актуалізація проблематики і завдань проєкту ЄС» в рамках реалізації проєкту Еразмус+ WARN, проведено презентацію для виконавців проєктів СВНЕ Юрієм РАШКЕВИЧЕМ, екс-заступника Міністра освіти і науки України, радника Міністра, члена Національного агентства кваліфікацій, Національного експерта з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ на тему «Особливості конструювання освітніх програм на основі міжнародного досвіду в межах національного законодавства».

Детальніше...

creative spark 022613 лютого 2020 року у м. Київ відбувся Ukraine Creative Spark Policy Forum 2020 - Вища освіта та бізнес-компетентності для креативних індустрій. Організатором заходу виступила Британська Рада в Україні.

Форум став майданчиком для формування стратегічних підходів до розвитку українськими закладами вищої освіти бізнес-компетентностей для потреб креативних індустрій.

Детальніше...

HERE pic23 січня 2020 року відбувся Круглий стіл МОН України та Національного агентства кваліфікацій «Національна рамка кваліфікацій. Зв'язок освіти з ринком праці» (м. Київ, МОН України), де взяли участь члени Національної команди експертів з реформування вищої освіти Програми Еразмус+ – Юрій РАШКЕВИЧ і Вадим ЗАХАРЧЕНКО Національні експерти взяли участь в обговоренні нової редакції Національної рамки кваліфікацій та проблем її імплементації. Вадим ЗАХАРЧЕНКО виступив з презентацією «Національна рамка кваліфікацій: стан впровадження та завдання».

Розбудовано потенціал ЗВО України задля впровадження реформ у вищій освіті.

ПрагаНазва заходу: Щорічна міжнародна конференція HERE «Від соціальної інклюзії до компетентностей: актуальні теми в розробленні політики у вищій освіті» (From social Inclusion to skills: Pressing themes in higher education policy making), що відбувся за підтримки Європейського Союзу, для національних експертів з реформування вищої освіти.

Термін проведення: 12-13 грудня 2019 року

Місце проведення: Карлів університет, м. Прага, Чехія (Charles University)

Програма та матеріали: https://supporthere.org/prague2019 

Учасники заходу: представники закладів вищої освіти, міністерств освіти європейських країн, національних команд експертів з реформування вищої освіти (HERE) з сусідніх країн-партнерів ЄС, представники Національних Erasmus + Офіс (HERE), експерти країн Європи та країн-партнерів, представники приймаючої організації (Вільний університет Брюсселя). Загалом взяли учать у заході близько 30 осіб.

Детальніше...

Україно-Британський Форум став першим у серії заходів нової трирічної програми, спрямованої на підвищення якості викладання у вищій освіті України, який відбувся 4 грудня 2019 року. Під час форуму учасники ознайомилися з кращими британськими та українськими практиками, обговорили, що необхідно університетам для вдосконалення викладання та яким чином національна політика сприятиме цьому процесу.

Мета форуму - започаткувати національну платформу для фахового обговорення і обміну кращими практиками з питань вдосконалення викладання у вищій освіті.

Ключові питання форуму:

  • досконалість викладання як пріоритет розвитку Європейського простору вищої освіти;
  • професійний розвиток викладачів закладів вищої освіти України: стан і потреби;
  • презентація досвіду Великої Британії щодо вдосконалення викладання у вищій освіті;
  • презентація досвіду університетів України щодо професійного розвитку викладачів.

Детальніше...