HERE pic7 травня 2020 р. представник Національної команди експертів з реформування вищої освіти Програми Еразмус+ Володимир ЛУГОВИЙ взяв участь в XIV Всеукраїнській науково-практичній відео-конференції Інституту професійно-технічної освіти НАПН України «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання».

Детальніше...

Online ZT 23.0423 квітня 2020 р. команда Національного Еразмус+ офісу в України провели Facebook-вебінар на тему «Національна команда експертів з реформування вищої освіти Еразмус+: нові знання та можливості у модернізації освітніх програм закладу вищої освіти». Відео-трансляцію переглянуло понад 1300 учасників.

Детальніше...

HERE picУ 2020 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти», розроблений МОН України за участі представників Національної команди експертів з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+.

Цим Законом було внесено низку змін до Закону України «Про вищу освіту», зокрема уточнено визначення основних понять, описи рівнів вищої освіти, зміст інформації, що надається в документах про вищу освіту, а також оновлено положення щодо ліцензування, стандартів та акредитації.

Про діяльність, заходи і матеріали Національної команди експертів з реформування вищої освіти - за посиланням тут

HERE picНаціональна робоча група супроводу Болонського процесу в Україні (BFUG) у складі 19 представників вищої освіти та МОН України була розширена і оновлена Міністерством освіти і науки України у 2017 р. на основі Національної команди експертів з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+.

Національна BFUG визначила першочергові завдання та план діяльності, а також сформувала підгрупу з підготовки Болонського звіту України до конференції міністрів освіти Європейського простору вищої освіти – EHEA MINISTERIAL CONFERENCE PARIS 2018 (Париж, 23-24 травня 2018 р.), де разом з Міністром взяли участь представники Національної команди експертів. Матеріали конференції з перекладом українською мовою - за посиланням тут. Звіт про участь за посиланням тут.

Детальніше...

10 березня 2020 року у Харківському педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди відбувся семінар для закладів вищої освіти, які готують фахівців за освітніми програмами з галузі 01 Освіта/Педагогіка.

Основні етапи підготовки до акредитації освітніх програм: покращення якості та нормативне забезпечення висвітлила Олена ЄРЕМЕНКО, Заступник Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Детальніше...

88198456 2821388484574763 4806787927210196992 o4-5 березня 2020 року у м. Київ відбулося 69 засідання Групи супроводу Болонського процесу.

Вперше такий захід було проведено в Україні, яка зараз разом з Хорватією є співголовою BFUG.

Участь у заході взяли країни-учасниці Європейського простору вищої освіти, консультативні члени та партнери Болонського процесу - Європейська Комісія (European Commission), Рада Європи (Council of Europe), ЮНЕСКО (UNESCO), Європейська мережа освітньої інформації (Eurydice), Європейський реєстр із забезпечення якості вищої освіти (EQAR), Європейська асоціація університетів (EUA), Європейська асоціація закладів вищої освіти (EURASHE), Європейська рада аспірантів та молодих учених (Eurodoc), Європейська асоціація студентів (ESU), Євростудент (Eurostudent).


Головною темою Порядку денного зустрічі була підготовка основних документів для конференції міністрів освіти Європейського простору вищої освіти, яка має відбутися у Римі в червні цього року – заяви, комюніке і двох додатків до нього. Також обговорювали окремі питання першого Болонського форуму глобальної політики, що буде проведений разом з конференцією.

У проекті заяви щодо глобальної політики йдеться про бачення щодо ролі вищої освіти у пошуку відповідей на основні глобальні виклики та у забезпеченні спроможності протидіяти викликам майбутнього. Зазначається, що сьогодні світ переживає час потрясінь. Цінності правди, знань, демократії і наукового методу, притаманного вищій освіті, ставляться під сумнів. Не повсюдно забезпечені академічні свободи та інституційна автономія закладів вищої освіти. Не досягнуто рівний доступ до вищої освіти для всіх.

Пропонується розширити розуміння соціального виміру вищої освіти, який має стосуватися не лише доступу до вищої освіти всіх груп суспільства, але і спроможності закладів вищої освіти зберігати студентів і забезпечувати набуття ними компетентностей, необхідних для їх змістовної зайнятості, а також особистого і громадянського життя. Більш докладно ці питання передбачається розглянути в окремому документі конференції міністрів (“Principles and Guidelines to Strengthen the Social Dimension of Higher Education in the EHEA”).

Серед пріоритетів майбутніх дій:

 Інноваційні форми навчання і викладання. Поширення розуміння важливості студентоцентрованого підходу і таких його складників, як гнучкість освітніх програм та освітніх траєкторій у перспективі освіти протягом життя;
 Розвиток мобільності, включно з віртуальною мобільністю і спільним створенням цифрових освітніх середовищ;
 Інклюзія, як драйвер досконалості та відкриття непомічених талантів, що має охоплювати біженців та інших осіб, які перебувають у складних ситуаціях.

88197240 2607411842863638 5722188368729604096 oУ заході також узяв участь професор кафедри системного аналізу і обчислювальної математики Національного університету «Запорізька політехніка», член Національної команди експертів з реформування вищої освіти Володимир БАХРУШИН, який долучився до обговорення впровадження та прогрес реформ вищої освіти в країнах Болонського процесу, а також подальшу співпрацю до 2030 року.

Серед найважливіших завдань було визначено:
 забезпечення взаємодії між країнами-учасницями Болонського процесу для досягнення Цілей сталого розвитку;
 забезпечення верховенства міжнародного права та запобігання будь-яким формам обмеження академічної автономії та інституційного врядування закладів вищої освіти;
 рівномірне виконання Болонських зобов'язань всіма країнами-учасниками;
 рівні можливості для розвитку національних систем вищої освіти в країнах Болонського процесу;
 збалансований розвиток академічної мобільності держав-учасниць;
 впровадження сучасних цифрових рішень в Європейському просторі вищої освіти.

Довідково:Болонський процес – це міжурядова співпраця з реформування систем вищої освіти країн-членів Європейського простору вищої освіти. Болонський процес офіційно розпочався у 1999 році, коли була підписана Болонська декларація. Україна стала членом Болонського процесу у 2005 році. На сьогодні 48 країн є учасниками Європейського простору вищої освіти.

Підготовлено за матеріалами наданими В. Бахрушиним та матеріалами МОН України

19 лютого 2020 р. у Державному університеті інфраструктури та технологій в межах семінару «Актуалізація проблематики і завдань проєкту ЄС» в рамках реалізації проєкту Еразмус+ WARN, проведено презентацію для виконавців проєктів СВНЕ Юрієм РАШКЕВИЧЕМ, екс-заступника Міністра освіти і науки України, радника Міністра, члена Національного агентства кваліфікацій, Національного експерта з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ на тему «Особливості конструювання освітніх програм на основі міжнародного досвіду в межах національного законодавства».

Детальніше...