module 1МОДУЛЬ Жан Моне
– це коротка програма викладання (або курс) в галузі європейських студій у закладі вищої освіти. Мінімальна тривалість модулю – 40 академічних годин на один навчальний рік. Під академічними годинами розуміють години безпосереднього контакту із аудиторією, що може відбуватися у формі лекцій, семінарів, консультацій, включаючи також дистанційний формат, але не може проходити у формі індивідуального навчання. Модулі можуть зосереджуватися на одній конкретній дисципліні в галузі європейських студій або ґрунтуватися на мультидисциплінарному підході, а отже, передбачати науково-експертний внесок кількох професорів та експертів.
Модуль Жан Моне запроваджує та закріплює євроінтеграційну тематику у навчальних програмах, які до того лише обмежено включали питання, пов’язані з ЄС. Вони також доносять факти та знання про Європейський Союз до широкої аудиторії: учнів, студентів, інших зацікавлених громадян. 
Що фінансується?

Детальніше...


491949139 640x640КАФЕДРА Жан Моне
– це викладацька посада (ставка) із спеціалізацією на європейських студіях для професорів (викладачів) університетів, яка діє протягом трьох років. Кафедру Жан Моне може обіймати лише один професор, який повинен забезпечити викладання обсягом мінімум 90 навчальних годин за один академічний рік. Під академічними годинами розуміють години безпосереднього контакту із аудиторією, що може відбуватися у формі лекцій, семінарів, консультацій, включаючи також дистанційний формат, але не може проходити у формі індивідуального навчання або керівництва науковими дослідженнями.

Що фінансується?

Детальніше...


centresЦЕНТР ДОСКОНАЛОСТІ Жан Моне
– це осередок компетентностей та знань, пов’язаних із ЄС, який акумулює досвід та компетентності висококваліфікованих експертів і має на меті сприяння взаємодії та творення синергії між різними навчальними дисциплінами та ресурсами, що стосуються європейських студій, а також започаткування міжнародного транснаціонального співробітництва і зміцнення структурних звʼязків з академічними закладами в інших країнах. Центр також має бути відкритим для громадянського суспільства.

Центри досконалості Жан Моне відіграють важливу роль у залученні до європейських студій студентів тих факультетів, які зазвичай не стикаються з питаннями Європейського Союзу, а також політиків, державних службовців, організованого громадянського суспільства та громадськості в цілому.

Що фінансується?

Детальніше...