+38 (044) 286-66-68,  +38 (044) 332-26-45 Мапа проїзду


photo 1525332193053 dee9e7348624

Проєкти міжнародної співпраці Програми ЄС Еразмус+ запроваджуються відповідно до Грантової і Партнерської Угод з додатками в межах правил Програми у відповідності до національного законодавства та після державної реєстрації набувають статусу МТД – міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу Україні.

Проєкти ЄC Програми Еразмус+ (КА2: стратегічні партнерства та розвиток потенціалу; напрям Жан Моне) за участю партнерів з України – відповідно до пункту 11 Постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» (зі змінами) НЕОБХІДНО ОБОВ'ЯЗКОВО ЗАРЕЄСТРУВАТИ в Секретаріаті Кабінету Міністрів України ТА ОТРИМАТИ РЕЄСТРАЦІЙНУ КАРТКУ ПРОЄКТУ. Державна реєстрація проєктів є офіційним визнанням проєкту в Україні, отримання статусу «міжнародна технічна допомога» та, як зазначається в пункті 12 постанови «підставою для акредитації їх виконавців, а також реалізації права на одержання відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України».

 

Як підготувати пакет документів для реєстрації проєкту в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, запрошуємо дізнатись із відеопрезентації – за посиланням тут.

У листі звернення до МОН України, як головного бенефіціара проєктів Еразмус+ у сфері вищої освіти щодо підтримки впровадження проєктів, необхідно вказувати ключові стратегії задля розвитку яких працюватиме проєкт.

Звертаємо увагу на наступні документи:

- Цілі Сталого розвитку відповідно до Національної доповіді (за посиланням тут), зокрема Ціль № 4 - Якість освіти

- Угода про Асоціацію між Україною та ЄС з питань співробітництва у сферах науки та технологій, освіти, молоді, спорту та громадянського суспільства: Розділ V, Глава 9, Співробітництво у сфері науки та технологій, Глави 23-26, Статті 430-445 з освіти, молоді, спорту та громадянського суспільства – повний текст за посиланням (тут)

- Цілі Програми діяльності Кабінету Міністрів України - Постанова КМУ від 12.06.2020 № 471, зокрема у вищій освіті: 1.4. Випускники закладів вищої освіти є конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці; 1.5. Українські вчені мають належні умови для досліджень та інтегровані у світовий науковий простір.

- Запровадження положень Закону України "Про вищу освіту" та Закону України "Про освіту".

-Інші секторальні стратегії відповідно завдань проєктів.


РЕГУЛЮЮЧІ ДОКУМЕНТИ:

Детальніше про це та інше в Методичних рекомендаціях виконавцям проєктів:

Оновлено в червні 2020 р. Методичні рекомендації для виконавців проєктів Еразмус+: Розвиток потенціалу вищої освіти - CBHE (Пам'ятка)

Відповідно до Податкового кодексу України (див. ст. 197.11.) «звільняються від оподаткування операції із: постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана у встановленому законодавством порядку; постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів, що фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана у встановленому законодавством порядку...» за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 153 "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги", зі змінами заклад вищої освіти – партнер проєкту в Україні, що реалізує право на податкові пільги, до 20 числа місяця, в якому відбулася реалізація права (напр. закупівля обладнання), «...складає та подає в письмовому та електронному вигляді органові ДФС, в якому перебуває на обліку як платник податків, та в копії Секретаріату Кабінету Міністрів України інформаційне підтвердження за формою згідно з додатком 8 ...»до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, деталі за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF.

Щодо митного оформлення проєктів міжнародної технічної допомоги та пільг оподаткування, запрошуємо ознайомитись з Листом Державної фіскальної служби щодо порядку оподаткування податком на

додану вартість операцій з постачання товарів, робіт і послуг, що придбаваються  під час реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги від 16.01.2016 № 765/6/99-99-19-03-02-15, див. документ за

посиланням тут та Листом Державної фіскальної служби щодо застосування пільг оподаткування товарів і послуг МТД: від 05.02.2016 № 2502/6/99-95-42-03-15 (див. за посиланням тут).

Для звільнення від митних зборів, під час оформлення документів ОБОВ’ЯЗКОВО ВКАЗУЄТЬСЯ, що «обладнання придбане в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги ЄС проєкту (№___ назва) Еразмус+ Розвиток потенціалу вищої освіти, який пройшов офіційну реєстрацію, реєстраційна карта №____ додається».

Звертаємо увагу, що вже відмінено обов'язковий продаж валютних коштів, то кошти грантів можуть зберігатись на валютному рахунку.

Довідково, все про проєкти МТД (за посиланням тут)

Перелік зареєстрованих проєктів міжнародної технічної допомоги та організацій-виконавців, які заявили право на податкові пільги (копії Планів закупівель) (завантажити)

Перелік необхідних документів для підготовки пакету для реєстрації проєктів (Розвиток потенціалу вищої освіти/ стратегічні партнерства/ напрям Жана Моне)

КА2 Розвиток потенціалу вищої освіти/ Стратегічні партнерства Напрям Жана Моне
Лист-звернення від українського закладу вищої освіти, який подає клопотання до Секретаріату Кабінету Міністрів України, із зазначеними додатками. Обов'язково вказати всіх членів партнерства тільки від України (наприклад заклади вищої освіти, приватні організації, громадські об'єднання тощо) – реципієнти, що отримують кошти. Лист-звернення від українського закладу вищої освіти/ організації – виконавця, який подає клопотання до Секретаріату Кабінету Міністрів України, із додатками.
Листи-звернення від інших українських реципієнтів-партнерів проєкту (без зазначення додатків)  не потрібно для реєстрації проєктів напряму Жана Моне (крім проєктів підтримки мереж Жана Моне)
Приклад листа-звернення від ЗВО України до Секретаріату Кабінету Міністрів України щодо реєстрації проєкту Еразмус+ (Розвиток потенціалу вищої освіти та Жана Моне)
Додатки до листа-звернення повинні містити такі документи:

Завірена копія Грантової Угоди, мовою оригіналу, і завірений переклад українською мовою***

Переклад шаблону Грантової Угоди

Шаблон Грантової угоди з ЕАСЕА 2015р. (переклад українською мовою)

Переклад шаблону Грантової Угоди з Додатковим компонентом мобільності

Шаблон Грантової угоди ЕАСЕА з Додатковим компонентом мобільності 2015р. (переклад українською мовою)

Завірена копія додатку 1 до Грантової угоди, мовою оригіналу, і завірений переклад українською мовою. Додаток формується таким чином: сторінка з Грантової угоди «Annex I» та 1-2 сторінки із аплікаційного пакету (із детального опису проєкту, прикріпленого до е-форми, поданої раніше на конкурс Еразмус+, там де опис проєкту з цілями та завданнями, як правило – це розділ DAims and Objectives”) та переклад цих 2-3 сторінок українською мовою.

Завірена Копія двомовного Меморандуму або завірена копія Партнерської багатосторонньої угоди, підписаних між усіма партнерами проєкту в Україні та координатором проєкту, або завірені копії Партнерських двосторонніх угод, підписаних координатором із кожним партнером проєкту в Україні

Приклад Меморандуму про співпрацю (двома мовами)

Приклад Меморандуму про співпрацю (для проєктів Еразмус+ CBHE)

Рекомендації до Партнерської угоди (угод) та шаблон - переклад українською мовою

Рекомендації до шаблону Партнерської угоди CBHE - 2015 р. (переклад українською мовою)


NB! Важливо обов'язково вказати бюджет проєкту для України за статтями.

Стосується лише проєктів підтримки мереж Жана Моне та проєктів, де організація з України виступає партнером  

Оригінал листа від бенефіціара – Міністерства освіти і науки України про підтримку реалізації проєкту.

Примітка: Міністерство освіти і науки України погоджує ті плани закупівель, де міністерство виступає реципієнтом. У інших випадках плани закупівель підписуються лише грантоотримувачем проєкту і запит подається до МОН України лише щодо листа підтримки проєкту.

Приклад листа-звернення від ЗВО України до Міністерства освіти і науки України щодо підтримки проєкту і плану закупівель (Розвиток потенціалу вищої освіти та Жана Моне)

План закупівель товарів, робіт та послуг, що будуть придбані за кошти проєкту - 2 примірники в оригіналі (засвідчені закладом-грантоотримувачем –координатором проєкту та погоджені МОН України (у проєктах, де міністерство є реципієнтом).

План закупівлі складається за формою згідно Додатку 5 до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги.

План закупівель (Додаток 5 - Опис)

План закупівель (Додаток 5 - Опис) , завантажити

Приклад оформлення Плану закупівель (Додаток 5)

Приклад Плану-закупівель для реєстрації проєкту Еразмус+ (Розвиток потенціалу вищої освіти)

Перелік зареєстрованих проєктів із планами закупівель за посиланням тут

Не потрібно для реєстрації проєктів Напряму Жана Моне, якщо не передбачено закупівлю обладнання чи послуг що потребують звільнення від ПДВ та інших пільг

Звіт про результати реалізації проєкту (програми) у разі подання документів для державної реєстрації проєкту (програми) у строк, що перевищує шість місяців з початку реалізації проєкту (програми), згідно з підпунктом 5 пункту 14 постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153.

Звіт подається у довільній формі із зазначенням результатів проєкту за період з початку реалізації до дати подання документів на реєстрацію. Для зразку можна ознайомитися з додатком 3 постанови.

Важливо звернути увагу, що для отримання листів-підтримки і погодження плану закупівель з МОН України, заклад вищої освіти має звернутися до МОН України щодо надання листа-підтримки проєкту, адресувати листа начальнику управління міжнародного співробітництва та протоколу, Стеллі Шаповал (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) та е-поштою копію надсилати на контакти: Сергій Шкабко, начальник відділу міжнародних освітніх проєктів управління міжнародного співробітництва та протоколу, тел.: +38 044 481-32-77, 73-63, електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; додаткові контакти: Катерина Супрун, державний експерт, експертної групи з питань аналітики та фінансування та міжнародних зв’язків, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Одночасно з підготовкою пакету документів, необхідно надіслати е-поштою (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) до Національного Еразмус+ офісу в Україні чернетку листа звернення у форматі WORD (англійською та українською мовами) для підготовки листа від Представництва ЄС в Україні.

Чернетка листа підтримки від Представництва ЄС в Україні (англ./укр.мовами)

З метою реєстрації (згідно з пунктом 14 постанови) документи необхідно подати в електронному та паперовому вигляді.

Повний пакет документів (паперовий та на електронному носії) необхідно надіслати поштою (бажано рекомендованим листом чи кур’єром пошти) або занести за адресою: вул. Бастіонна 9, 8-й поверх, Київ 01014, Національний Еразмус+ офіс в Україні. На пакеті, будь ласка, вкажіть: «Документи щодо реєстрації проєкту (номер та повна назва проєкту)».

Національний Еразмус+ офіс в Україні перевіряє пакет документів, завіряє Грантову угоду своєю печаткою і передає пакет документів до Представництва ЄС в Україні.

Представництво ЄС в Україні переглядає документи, готує лист підтримки для подання до Секретаріату Кабінету Міністрів України та передає весь пакет документів до Секретаріату.

Згідно Порядку, Секретаріат Кабінету Міністрів України приймає рішення щодо реєстрації проєкту протягом 10 робочих днів з моменту подачі пакету документів.

Контакти в Секретаріаті Кабінету Міністрів України щодо питань реєстрації проєктів: Тетяна Дорошенко, контактний телефон +38 044 256-79-38; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 *** Кожна копія документу мовою оригіналу прошивається / прошнуровуються разом з її перекладом, вказується кількість аркушів, що разом прошиті.

Засвідчується вірність копії оригінального документу та вірність здійсненого перекладу (нотаріальне завірення не вимагається, може бути завірено кафедрою іноземних мов, чи відділом міжнародних зв'язків з печаткою ЗВО).

Наприклад:

«Засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа. Прокопенко О.І., посада, назва ЗВО/ організації. Дата, підпис, печатка».

«Переклад документу здійснено викладачем кафедри іноземних мов КНТУ Іванютою В.І. Переклад відповідає змісту оригінального документа. Дата, підпис, печатка».

Будь ласка, звертайтесь в Національний Еразмус+ офіс за консультацією на етапі підготовки пакету документів, не відправляйте самостійно, щоб уникнути помилок. Відповідальна особа - Петро Крайнік.

Корисні матеріали та інструкції щодо запровадження проєктів співпраці Еразмус+ (завантажити)
Переклад та матеріали підготовлено в рамках проєкту ЄС "Національний Еразмус+ офіс в Україні" для безкоштовного розповсюдження і використання, посилання на джерело є обов'язковим (виконавець С.Шитікова, П.Крайнік)