← Повернутся до переліку проектів Erasmus+ KA1

International Credit Mobility

Акронім: ICM
Програма: ICM
object(stdClass)#10324 (4) {
 ["id"]=>
 string(2) "62"
 ["name"]=>
 string(7) "field62"
 ["label"]=>
 string(32) "Список учасників:"
 ["display"]=>
 string(68751) "
 1. Академія муніципального управління
 2. Академія праці, соціальних відносин і туризму
 3. Бердянський державний педагогічний університет
 4. Бердянський університет менеджменту та бізнесу
 5. Бережанський агротехнічний інститут
 6. Білоцерківський національний аграрний університет
 7. Буковинський державний медичний університет
 8. Буковинський університет
 9. ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»
 10. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
 11. Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
 12. Волинський інститут економіки і управління
 13. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
 14. Державний університет "Житомирська політехніка"
 15. Дніпровський державний аграрно-економічний університет
 16. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
 17. Дніпропетровський державний аграрний університет
 18. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
 19. Донбаська національна академія будівництва і архітектури**
 20. Донецький державний університет управління**
 21. Донецький національний університет імені Василя Стуса**
 22. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
 23. Житомирський державний університет імені Івана Франка
 24. Житомирський державний технологічний університет
 25. Житомирський медичний інститут
 26. Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ
 27. Запорізький державний медичний університет
 28. Запорізький національний університет
 29. Західно-український національний університет
 30. Івано-Франківський національний медичний університет
 31. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
 32. Ізмаїльський державний гуманітарний університет
 33. Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 34. Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
 35. Київська духовна академія і семінарія
 36. Київський коледж будівництва, архітектури і дизайну
 37. Київський кооперативний інститут бізнесу і права
 38. Київський міжнародний інститут менеджменту
 39. Київський міжнародний університет
 40. Київський національний авіаційний університет
 41. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 42. Київський національний лінгвістичний університет
 43. Київський національний торговельно‐економічний університет
 44. Київський національний університет будівництва та архітектури
 45. Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка
 46. Київський національний університет культури і мистецтв
 47. Київський національний університет технологій та дизайну
 48. Київський університет імені Бориса Грінченка
 49. Київський університет ринкових відносин
 50. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 51. Криворізький національний педагогічний університет
 52. Криворізький національний університет
 53. Луцький національний технічний університет
 54. Львівська державна академія фінансів
 55. Львівська національна академія мистецтв
 56. Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка
 57. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
 58. Львівський державний університет фізичної культури
 59. Львівський інститут банківської справи НБУ
 60. Львівський інститут економіки і туризму
 61. Львівський національний аграрний університет
 62. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
 63. Львівський національний університет ветеринарної медицини і біотехнологій
 64. Львівський національний університет імені Івана Франка
 65. Львівський регіональний інститут державного управління
 66. Львівський торговельно-економічний університет
 67. Львівський університет бізнесу та права
 68. Маріупольський державний університет
 69. Миколаївський національний аграрний університет
 70. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
 71. Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука
 72. Міжнародний інститут бізнесу
 73. Мукачівський державний університет
 74. Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
 75. Національна академія наук України
 76. Національна академія педагогічних наук України
 77. Національна академія статистики, бухгалтерії та аудиту
 78. Національна металургійна академія України
 79. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
 80. Національний лісотехнічний університет України
 81. Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
 82. Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
 83. Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
 84. Національний технічний університет "Запорізька політехніка"
 85. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
 86. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
 87. Національний транспортний університет
 88. Національний університет "Острозька академія"
 89. Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
 90. Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Тараса Шевченка
 91. Національний університет «Києво-Могилянська академія»
 92. Національний університет «Львівська політехніка»
 93. Національний університет «Одеська юридична академія»
 94. Національний університет біоресурсів і природокористування України
 95. Національний університет водного господарства та природокористування
 96. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
 97. Національний університет фізичного виховання і спорту України
 98. Національний університет харчових технологій
 99. Національний університет цивільної оборони України
 100. Національний фармацевтичний університет
 101. Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
 102. Одеська державна академія будівництва та архітектури
 103. Одеська державна академія технічного регулювання та якості
 104. Одеська національна академія телекомунікацій імені А.С.Попова
 105. Одеська національна академія харчових технологій
 106. Одеський державний екологічний університет
 107. Одеський національний економічний університет
 108. Одеський національний медичний університет
 109. Одеський національний морський університет
 110. Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова
 111. Одеський регіональний інститут державного управління
 112. Одеській національний політехнічний університет
 113. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
 114. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
 115. Полтавська державна аграрна академія
 116. Полтавський національний педагогічний університет імені Короленка
 117. Полтавський університет економіки і торгівлі
 118. Приазовський державний технічний університет
 119. Приватний вищий навчальний заклад Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
 120. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
 121. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
 122. Рівненський державний гуманітарний університет
 123. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
 124. Сумський державний університет
 125. Сумський національний аграрний університет
 126. Східно-Європейський інститут психології
 127. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
 128. Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського
 129. Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка
 130. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 131. Ужгородський національний університет
 132. Українська академія банківської справи Національного банку України
 133. Українська державна академія залізничного транспорту
 134. Українська медична стоматологічна академія
 135. Українська національна музична академія імені Чайковського
 136. Український державний хіміко-технологічний університет
 137. Український католицький університет
 138. Уманський національний педагогічний університет імені Павла Тичини
 139. Уманський національний університет садівництва
 140. Університет «КРОК»
 141. Університет банківської справи
 142. Університет державної фіскальної служби України
 143. Університет імені Альфреда Нобеля
 144. Університет митної справи та фінансів
 145. Харківська державна зооветеринарна академія
 146. Харківський Державний Університет Харчування та Торгівлі
 147. Харківський національний автомобільно-дорожній університет
 148. Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
 149. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
 150. Харківський національний медичний університет
 151. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
 152. Харківський національний університет будівництва та архітектури
 153. Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна
 154. Харківський національний університет мистецтва імені Котляревського
 155. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.
 156. Харківський національний університет радіоелектроніки
 157. Херсонська державна морська академія
 158. Херсонський державний університет
 159. Херсонський національний технічний університет
 160. Хмельницький національний університет
 161. Черкаський державний технологічний університет
 162. Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
 163. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
 164. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
 165. Чернігівський національний технологічний університет
 166. Чорноморський державний університет імені Петра Могили
" }
Список учасників:
 1. Академія муніципального управління
 2. Академія праці, соціальних відносин і туризму
 3. Бердянський державний педагогічний університет
 4. Бердянський університет менеджменту та бізнесу
 5. Бережанський агротехнічний інститут
 6. Білоцерківський національний аграрний університет
 7. Буковинський державний медичний університет
 8. Буковинський університет
 9. ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»
 10. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
 11. Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
 12. Волинський інститут економіки і управління
 13. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
 14. Державний університет "Житомирська політехніка"
 15. Дніпровський державний аграрно-економічний університет
 16. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
 17. Дніпропетровський державний аграрний університет
 18. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
 19. Донбаська національна академія будівництва і архітектури**
 20. Донецький державний університет управління**
 21. Донецький національний університет імені Василя Стуса**
 22. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
 23. Житомирський державний університет імені Івана Франка
 24. Житомирський державний технологічний університет
 25. Житомирський медичний інститут
 26. Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ
 27. Запорізький державний медичний університет
 28. Запорізький національний університет
 29. Західно-український національний університет
 30. Івано-Франківський національний медичний університет
 31. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
 32. Ізмаїльський державний гуманітарний університет
 33. Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 34. Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
 35. Київська духовна академія і семінарія
 36. Київський коледж будівництва, архітектури і дизайну
 37. Київський кооперативний інститут бізнесу і права
 38. Київський міжнародний інститут менеджменту
 39. Київський міжнародний університет
 40. Київський національний авіаційний університет
 41. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 42. Київський національний лінгвістичний університет
 43. Київський національний торговельно‐економічний університет
 44. Київський національний університет будівництва та архітектури
 45. Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка
 46. Київський національний університет культури і мистецтв
 47. Київський національний університет технологій та дизайну
 48. Київський університет імені Бориса Грінченка
 49. Київський університет ринкових відносин
 50. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 51. Криворізький національний педагогічний університет
 52. Криворізький національний університет
 53. Луцький національний технічний університет
 54. Львівська державна академія фінансів
 55. Львівська національна академія мистецтв
 56. Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка
 57. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
 58. Львівський державний університет фізичної культури
 59. Львівський інститут банківської справи НБУ
 60. Львівський інститут економіки і туризму
 61. Львівський національний аграрний університет
 62. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
 63. Львівський національний університет ветеринарної медицини і біотехнологій
 64. Львівський національний університет імені Івана Франка
 65. Львівський регіональний інститут державного управління
 66. Львівський торговельно-економічний університет
 67. Львівський університет бізнесу та права
 68. Маріупольський державний університет
 69. Миколаївський національний аграрний університет
 70. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
 71. Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука
 72. Міжнародний інститут бізнесу
 73. Мукачівський державний університет
 74. Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
 75. Національна академія наук України
 76. Національна академія педагогічних наук України
 77. Національна академія статистики, бухгалтерії та аудиту
 78. Національна металургійна академія України
 79. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
 80. Національний лісотехнічний університет України
 81. Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
 82. Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
 83. Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
 84. Національний технічний університет "Запорізька політехніка"
 85. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
 86. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
 87. Національний транспортний університет
 88. Національний університет "Острозька академія"
 89. Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
 90. Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Тараса Шевченка
 91. Національний університет «Києво-Могилянська академія»
 92. Національний університет «Львівська політехніка»
 93. Національний університет «Одеська юридична академія»
 94. Національний університет біоресурсів і природокористування України
 95. Національний університет водного господарства та природокористування
 96. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
 97. Національний університет фізичного виховання і спорту України
 98. Національний університет харчових технологій
 99. Національний університет цивільної оборони України
 100. Національний фармацевтичний університет
 101. Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
 102. Одеська державна академія будівництва та архітектури
 103. Одеська державна академія технічного регулювання та якості
 104. Одеська національна академія телекомунікацій імені А.С.Попова
 105. Одеська національна академія харчових технологій
 106. Одеський державний екологічний університет
 107. Одеський національний економічний університет
 108. Одеський національний медичний університет
 109. Одеський національний морський університет
 110. Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова
 111. Одеський регіональний інститут державного управління
 112. Одеській національний політехнічний університет
 113. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
 114. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
 115. Полтавська державна аграрна академія
 116. Полтавський національний педагогічний університет імені Короленка
 117. Полтавський університет економіки і торгівлі
 118. Приазовський державний технічний університет
 119. Приватний вищий навчальний заклад Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
 120. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
 121. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
 122. Рівненський державний гуманітарний університет
 123. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
 124. Сумський державний університет
 125. Сумський національний аграрний університет
 126. Східно-Європейський інститут психології
 127. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
 128. Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського
 129. Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка
 130. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 131. Ужгородський національний університет
 132. Українська академія банківської справи Національного банку України
 133. Українська державна академія залізничного транспорту
 134. Українська медична стоматологічна академія
 135. Українська національна музична академія імені Чайковського
 136. Український державний хіміко-технологічний університет
 137. Український католицький університет
 138. Уманський національний педагогічний університет імені Павла Тичини
 139. Уманський національний університет садівництва
 140. Університет «КРОК»
 141. Університет банківської справи
 142. Університет державної фіскальної служби України
 143. Університет імені Альфреда Нобеля
 144. Університет митної справи та фінансів
 145. Харківська державна зооветеринарна академія
 146. Харківський Державний Університет Харчування та Торгівлі
 147. Харківський національний автомобільно-дорожній університет
 148. Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
 149. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
 150. Харківський національний медичний університет
 151. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
 152. Харківський національний університет будівництва та архітектури
 153. Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна
 154. Харківський національний університет мистецтва імені Котляревського
 155. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.
 156. Харківський національний університет радіоелектроніки
 157. Херсонська державна морська академія
 158. Херсонський державний університет
 159. Херсонський національний технічний університет
 160. Хмельницький національний університет
 161. Черкаський державний технологічний університет
 162. Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
 163. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
 164. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
 165. Чернігівський національний технологічний університет
 166. Чорноморський державний університет імені Петра Могили