30.0430 квітня 2021 року відбулася Всеукраїнська наукова конференція «ВИЩА ОСВІТА У ГАРМОНІЗАЦІЇ ЦІННІСНОГО ПРОСТОРУ ОСОБИСТОСТІ».

Конференція проводилася в рамках імплементації Проєкту «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку» (EVDISD) 620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT у співпраці з Кафедрою Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» (SCAES) - 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR.

В конференції прийняло активну участь 36 освітян, молодих вчених, докторантів, аспірантів, дослідників, здобувачів вищої освіти, наукову комунікацію яких забезпечила голова організаційного комітету професор Троїцька О. М., відповідальний секретар організаційного комітету та модератор конференції доц. Землянський А. М., а також науково-педагогічний персонал кафедри філософії Мелітопольского державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Детальніше...

22 23.0422-23 квітня 2021 року у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського проходила V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА В КОНТЕКСТІ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ».

23 квітня у рамках проєкту програми Еразмус + (Модуль Jean Monnet) 620252-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «EU experience of soft skills development of preschool and primary school age children by theatre activities in teacher training» було організовано круглий стіл «Європейські педагогічні концепції та український досвід використання театральної діяльності у розвитку soft skills дітей: теорія, практика, перспективи», модератор Олена Демченко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Під час наукового форуму було презентовано проєкт 620252-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE, заходи й події, які будуть проводитися протягом 2020-2023 років. Члени проєктної групи та слухачі факультативного курсу представили досвід його викладання. Було накреслено напрями співпраці у рамках реалізації проєкту з науковцями вітчизняних і зарубіжних ЗВО, педагогами-практиками, громадськими організаціями.

Детальніше...

2021 04 23 11.20.5222 квітня 2021 року відбулося підсумкове заняття за проектом Еразмус+ Жан Моне Модуль «Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)». Проект з 2020 року реалізує Полтавський університет економіки і торгівлі.

32 учасники - оператори ринку харчових продуктів з усієї України пройшли навчання за програмою.

Серед учасників - представники різних сфер ринку харчової продукції, зокрема виробники, ресторатори, агропродовольчі ринки та постачальники продукції. Варто відзначити, що застосування системи НАССР є обов'язковим згідно законодавства України для всіх операторів ринку харчових продуктів. Така вимога продиктована положеннями Угоди про Асоціацію України та Європейського Союзу.

Детальніше...

jean monnet20-21 квітня 2021 року в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка відбулась VІІ Міжнародна науково-практична конференція "ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ: ГЛОБАЛЬНИЙ, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ ЗМІН".

Конференцію проведено в рамках виконання проєкту Жан Моне Модуль «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» за фінансової підтримки Програми Еразмус+ Європейського Союзу.

Для участі у конференції було зареєстровано заявки більше 200 науковців, викладачів вищої школи, докторантів, аспірантів, студентів, учителів та керівників шкіл, закладів післядипломної та позашкільної освіти. Серед організаторів та учасників конференції - представники закладів освіти з 11 країн Європи та світу.

Детальніше...

EEduqqas photo 218 березня 2021 року в ХНЕУ ім. С. Кузнеця відбувся круглий стіл «Імплементація системи забезпечення якості вищої освіти» в рамках проєкту Erasmus+ EDUQAS «Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду в ЗВО». Загалом участь в заході взяло понад 3,6 тис учасників (в тому числі дистанційно, долучившись до трансляції на Фейсбук сторінці Національного агенства).

Детальніше...

2 photo 11.03.2021 00211-12 березня 2021 року у межах міжнародного проєкту Еразмус+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні (PAGOSTE)» відбувся круглий стіл «Розробка та впровадження механізмів управління на основі партнерства при підготовці педагогічних кадрів для системи професійної освіти: концепції ефективного функціонування», організований Українською інженерно-педагогічною академією.

Мета заходу — публічне обговорення із зацікавленими сторонами:
• концепцій підготовки викладачів професійної освіти на основі партнерства, розроблених українськими закладами вищої освіти;
• проєкту Інтернет-платформи для взаємодії між стейкхолдерами, зацікавленими у підготовці викладачів професійної освіти;
• Асоціації з розвитку професійної та неперервної освіти.

Круглий стіл відвідали понад 180 учасників (директори та викладачі закладів фахової передвищої та професійно-технічної освіти, співробітники навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти; викладачі університетів, які беруть участь у підготовці викладачів професійної освіти; роботодавці; представники Міністерства освіти і науки України).

Детальніше...

4.03 JM event Inclusion4 березня 2021 р. відбувся міжнародний круглий стіл «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ: ПАРТНЕРСТВО, СТРАТЕГІЇ, МЕТОДИКИ (УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІРИ)», на який зареєструвалось більше 140 учасників з університету Генуї (Італія), НПУ ім. М.П. Драгоманова, НУБіП, МДПУ ім. Богдана Хмельницького та Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу. Круглий стіл був проведений онлайн, біля 50 учасників було одночасно на платформі Zoom. Круглий стіл проводився в рамках імплементації проєкту напряму Жана Монне «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку» Erasmus+ Jean Monnet Project «European values of diversity and inclusion for sustainable development» (EVDISD) 620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT та у співпраці із проєктом Кафедра Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій»(SCAES) 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR.

Детальніше...