ЕРАЗМУС+ – це Програма міжнародної співпраці Європейського Союзу з іншими країнами світу у сфері освіти, молоді та спорту. Програма об’єднyє попередні Програми ЄС у сферах освіти, які відкрились для України в 1994 р., професійної підготовки і молоді та додано сферу спорту. Історія від Еразмус до Еразмус+ тут.

Довідково: Програму названо на честь нідерландського філософа, теолога, перекладача та мислителя епохи Відродження Desiderius Erasmus Roterodamus, який ще багато років тому зрозумів важливість міжнародної мобільності, обміну досвідом та співпраці.

Програма має на меті підтримку освітнього, професійного та особистісного розвитку громадян ЄС і поза його межами задля внеску до стійкого зростання, якості робочих місць і соціального згуртування, для розвитку інновацій та посилення європейської ідентичності і активного громадянства. 

Програма підтримує можливості навчальної та академічної мобільності в освіті та для молоді, проєкти та партнерства, альянсидля розвитку інновацій, розвиток стратегій і співпраці, професійні мережі та відкриті ресурси.

Завдяки бюджету понад 28 мільярдів євро, що майже вдвічі більше фінансування порівняно з попереднім етапом.

Оновлена Програма 2021-2027 рр. є не тільки міжнародною, а й більш інклюзивною, цифровою та екологічною!

Україна на період конкурсів 2021-2027 рр. має статус Країни НЕ Асоційованої до Програми – країна-партнер Програми та входить до регіону 2 країн Східного Партнерства

Організації з України, які працюють у сферах освіти, молоді та спорту, мають доступ майже до 40 конкурсів Програми ЄС Еразмус+! Запрошуємо ознайомитись коротко українською мовою з можливостями відкритими для України тут.

Детальніше по кожному конкурсу за сферами діяльності представлено в розділі Можливості – Для організацій та для Індивідуальних осіб.

ПРІОРИТЕТИ Програми

 • Інклюзія та різноманіття: обмежений доступ чи менші можливості; проблеми зі здоров’ям; бар’єри, пов’язані з системами освіти, навчання, дискримінацією; культурні відмінності; соціальні, економічні та географічні бар’єри.
 • Цифрові трансформації.
 • Зелені трансформації, навколишнє середовище та боротьба зі зміною клімату.
 • Участь у демократичному житті, спільні цінності та громадянська активність.

Детальніше про пріоритети.

На міжнародному рівні Еразмус+ є серед іншого, інструментом для впровадження завдань Цілей сталого розвитку.

На європейськомі рівні: Еразмус+ популяризує пріоритети і заходи та є інструментом впровадження стратегій, визначених в Європейському освітньому просторі (European Education Area), Плані дій з цифрової освіти (Digital Education Action Plan) та Європейській програмі розвитку компетентностей (European Skills Agenda), а також:

Інші статегічні документи ЄС пріоритетів Програми Еразмус+:

На національному рівні: Еразмус+ є інструментом підтримки та впровадження реформ у сферах освіти, молоді та спорту і виконання домашнього завдання підготовки до вступу до Європейського Союзу.

Участь в Програмі працює на основі централізованих та децентралізованих конкурсів, які оголошуються щорічно.

Централізовані конкурси: координуютья Європейським виконавчим агентством з питань освіти і культури (ЕАСЕА, в Брюсселі), та публікуються на порталі EU-funding and Tenders Portal – FTOP тут.

Децентралізовані конкурси: координуютья Національними агентствами Еразмус+ в 33 країнах Асоційованих до Програми, та публікуються на порталі Еразмус+ та Європейський корпус солідарності тут.

Звертаємо увагу, що конкурси Програми ЄС Еразмус+ 2025 р. буде опубліковано в листопаді 2024р.

Проте декілька конкурсів з 2024 р., зокрема по мобільності молоді та партнерств співпраці у сфері молоді (КА220) тривають, кінцевий термін подання заявок 1 жовтня 2024 р., деталі в Керівництві до Програми.

Деталі за покликаннями відповідно:

МОЖЛИВОСТІ

Для України Еразмус+ відкриває можливості мобільності та співпраці закладів освіти, молодіжних організацій та інших організацій, які працюють у таких сферах:

СТАТУС країн-учасниць Програми ЄС Еразмус+:

Країни-члени:

Держави-члени ЄС: Австрія, Бельгія,  Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція.

Треті країни асоційовані до Програми: Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Північна Македонія, Сербія, Туреччина.

Країни-партнери:

Треті країни світу не асоційовані до Програми згруповані в 14 Регіонів партнерств

Україна, територія якої визнана міжнародним правом, є країною-партнером не асоційованим до Програми, належить до складу країн Східного Партнерства – Регіон 2В цьому статусі українські організації мають доступ до участі в конкурсах як монобенефіціари, двосторонні чи у складі партнерств з декількох країн-учасниць Програми: як заявники до 5 напрямів 11 конкурсів та як партнери до 20 напрямів 39 конкурсів.

Особливості:

 • З 2022 р. росія і білорусь не мають доступ до Програми ЄС Еразмус+. 
 • США і Канада (Регіон 12), Швейцарія і Велика Британія (Регіон 14) та деякі інші країни про які часто запитують щодо можливості співпраці, мають доступ до обмеженої кількості конкурсів, проте співпраця з їх організаціями можлива. Наприклад: можуть бути партнерами проєктів з розроблення і впровадження спільних магістерських програм Еразмус Мундус, Альянсів для інновацій та інших. Також експерти та організації з усіх країн світу можуть бути за субпідрядом найняті для виконання обмежених специфічних завдань, якщо визначено в проєктній заявці, наприклад: оцінювання якості тощо.

ДЕТАЛІ про всі країни-учасниці Програми ЄС Еразмус+.

ОПИС КОНКУРСІВ  відкритих для країн поза ЄС.

Перші кроки:

 • Зробити SWOT аналіз стану організації та мати чітку стратегію розвитку організації та пріоритетів залучення міжнародної співпраці.
 • Зареєструвати профіль організації на відповідних порталах Еразмус+ та отримати коди доступу до порталів конкурсів.

Презентація щодо реєстрації PIC&OID для новачківзавантажити тут.
Зареєструвати організацію на порталах Еразмус+: Funding & tender opportunities та Erasmus+ and European Solidarity Corps (покрокова відео-інструкція).
Презентація щодо валідації і підписання Declaration of Honor – завантажити тут

 • Ознайомитись з можливостями конкурсів та запланувати групову/індивідуальну консультацію з НЕО в Україні
 • Підготувати PIF та опис ідеї: цілі, завдання, заходи, очікувані результати, партнери.
 • Контактувати з довгостроковими партнерами, надіслати запити зацікавленності в співпраці та залучити до co-creation міжнародних та українських партнерів.
 • Підготувати заявку та подати на конкурс чи частину інформації для заявки як партнер.

Корисно як готувати PIF та інші ресурси для ЗВО for Erasmus+ Project Management toolkit тут.

Корисні ресурси щодо підготовки проєктів, участі в конкурсах та тренінги для молодіжних організацій тут.

Приклади ресурсів для пошуку партнерів та ідей:

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСВ ТА БАЗИ ПРОЄКТІВ

Результати проєтів Еразмус+ доступні у звітах і збірниках статистики, а також через Erasmus+ Projects Platform, що відображає більшість ініціатив, які фінансуються Програмою, а також добірку успішних практик та історій успіху. Для натхнення, ідей, ресурсів, запобігання дублюванню проте забезпечення синергії, постійно оновлюємо Базу проєктів за участі організацій з України тут.