ЕРАЗМУС+ – це Програма міжнародної співпраці Європейського Союзу з іншими країнами світу у сфері освіти, молоді та спорту. 

Програма має на меті підтримку освітнього, професійного та особистісного розвитку громадян ЄС і поза його межами задля внеску до стійкого зростання, якості робочих місць і соціального згуртування, для розвитку інновацій та посилення європейської ідентичності і активного громадянства. 

Програма підтримує можливості навчальної та академічної мобільності в освіті та для молоді, проєкти та партнерства, розвиток стратегій і співпраці, професійні мережі та відкриті ресурси.

Завдяки бюджету понад 28 мільярдів євро, що майже вдвічі більше фінансування порівняно з попередньою Програмою 2014-2020 рр., оновлена Програма 2021-2027 рр. є не тільки міжнародною, а й більш інклюзивною, цифровою та екологічною!

Еразмус+ популяризує пріоритети і заходи, визначені в Європейському освітньому просторі (European Education Area), Плані дій з цифрової освіти (Digital Education Action Plan) та Європейській програмі розвитку компетентностей (European Skills Agenda), а також:

Звертаємо увагу, що конкурси Програми ЄС Еразмус+ 2023 р. – опубліковано

Деталі за покликаннями відповідно:

Запрошуємо знайомитись з документацією та деталями та подавати заявки!

МОЖЛИВОСТІ

Для України Еразмус+ відкриває можливості мобільності та співпраці у таких сферах:

 • вища освіта
 • професійна (професійно-технічна) та фахова передвища освіта
 • шкільна освіта
 • освіта дорослих
 • молодь
 • спорт

Детальна інформація про можливості, включно з правилами для учасників та виконавців, графіком конкурсів, умовами участі та критеріями відбору, доступна в документі «Керівництво до Програми Еразмус+» (Erasmus+ Programme Guide), яке постійно оновлюється для кожного конкурсу і умови участі та графік конкурсів можуть відрізнятись.

Ситуація в Україні під час воєнного стану – покликанням тут.

СТАТУС країн-учасниць Програми ЄС Еразмус+:

Країни-члени:

Держави-члени ЄС: Австрія, Бельгія,  Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція.

Треті країни асоційовані до Програми: Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія,
Північна Македонія, Сербія, Туреччина.

Країни-партнери:

Треті країни не асоційовані до Програми згруповані в 14 Регіонів партнерств

Особливості: США і Канада (Регіон 12), Швейцарія і Велика Британія (Регіон 14) та деякі інші країни про які часто запитують щодо співпраці, мають доступ до обмеженої кількості конкурсів, проте співпраця з їх організаціями можлива. З 2022 р. росія і білорусь не мають доступ до Програми ЄС Еразмус+. 

Україна, територія якої визнана міжнародним правом, є країною-партнером Програми у складі країн Східного Партнерства – Регіон 2.

В цьому статусі українські організації мають доступ до участі в конкурсах як монобенефіціари чи у складі партнерств з декількох країн Програми: як заявники до 3 напрямів 10 конкурсів та як партнери до  11 напрямів 31 конкурсу.

ДЕТАЛІ про всі країни-учасниці Програми ЄС Еразмус+.

 

ОПИС КОНКУРСІВ  відкритих для країн поза ЄС.

 

ПРІОРИТЕТИ Програми

 • Інклюзія та різноманіття: обмежений доступ чи менші можливості; проблеми зі здоров’ям; бар’єри, пов’язані з системами освіти, навчання, дискримінацією; культурні відмінності; соціальні, економічні та географічні бар’єри.
 • Цифрова трансформація.
 • Навколишнє середовище та боротьба зі зміною клімату.
 • Участь у демократичному житті, спільні цінності та громадянська активність.

Детальніше про пріоритети.

 

РЕЗУЛЬТАТИ

Результати Еразмус+ доступні у звітах і збірниках статистики, а також через Erasmus+ Projects Platform, що відображає більшість ініціатив, які фінансуються Програмою, а також добірку успішних практик та історій успіху.

База проєктів в Україні.

База проєктів Навчальна мобільність молодіза покликанням тут.

База проєктів Еразмус Мундус:

Erasmus Mundus Joint Master Degree Project

 • 2021 – 1 Ukrainian HEI in partnership: Taras Shevchenko University of Kyiv is a full partner of the EMJM ChEMoinformaticsplus – Artificial Intelligence in Chemistry
 • 2022 – no applicants, 2 institutions as associated partners in applications

Erasmus Mundus Design Measures Projects

 • 2021 – 5 Ukrainian applicants
 • 2022 – 6 applications, 2 selected projects:

National University of Kyiv – Mohyla Academy: Resource and Energy Efficiency and Circular Economy

National Aviation University – International Master Degree Programme Design: Sustainable Transport Engineering

База проєктів з Розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE)за покликанням тут. Про переможців – опис тут.

База проєктів з Розвитку потенціалу професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти (CBVET)за покликанням тут. Коротко опис проєктів – за покликанням тут.

База проєктів Спільних партнерств у сферах шкільної освіти, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, вищої освіти, освіти дорослих і молоді (KA220_CP)за покликанням тут.

База проєктів Жан Моне (JMA)за покликанням тут.