10 нових проєктів розвиватимуть потенціал для 46 організацій в Україні в межах Програми ЄС Erasmus+


Десять проєктів, у яких беруть участь 46 університетів та інших організацій з України, були відібрані на фінансування в розмірі понад 9 млн євро за Програмою Європейського Союзу Erasmus+ задля розбудови потенціалу у сфері вищої освіти. Загалом, у конкурсі перемогли 164 проєкти. Такими є результати конкурсу 2020 року, оголошеного Виконавчим агентством із питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) Європейської Комісії. Новообрані проєкти розпочнуть свою діяльність із листопада 2020 року або вже із січня 2021 року.

«Європейський Союз підтримує велику кількість проєктів Erasmus+ для просування та впровадження освітніх реформ, зміцнення міжнародного співробітництва, підвищення працевлаштування фахівців та розвитку інновацій. Однак, на мою думку, головна мета Програми Erasmus+ – об’єднати людей з усього світу», – наголосив посол Матті МААСІКАС, голова Представництва ЄС в Україні.

Ці 10 проєктів спрямовані на модернізацію освітніх програм із соціальних наук та інженерії, охорони здоров’я і навколишнього середовища; модернізацію врядування закладів вищої освіти; зміцнення зв’язків системи вищої освіти з економічним і соціальним середовищем.

46 партнерів з України представляють 36 закладів вищої освіти, 1 науково-дослідну установу, 1 приватне та 2 державних підприємства, 2 громадські організації, Міністерство освіти і науки України, Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України та Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Крім того, три українські університети виступають грантоотримувачами й координаторами проєктів: Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет «Львівська політехніка» та Національний університет «Запорізька політехніка»:

  • “Integrating Dual Higher Education in Moldova and Ukraine (COOPERA)”: Університет «КРОК», Одеський національний економічний університет, Ужгородський національний університет, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Міністерство освіти і науки України.
  • “Digitalization of economic as an element of sustainable development of Ukraine and Tajikistan (DigEco)”: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Приазовський державний технічний університет, Державний університет «Житомирська політехніка», Міністерство цифрової трансформації України, LTD «COMPANY M-MASTER», Вінницька міська громадська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді „Паросток”
  • “Simulation in Undergraduate MEDical Education for Improvement of SAFEty and Quality of Patient Care (SAFEMED+)”: Буковинський державний медичний університет, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського.
  • “Building Academic Capacity in Global Health in the Eastern Europe – Central Asia Region (BACE)”: Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, Національний університет “Києво-Могилянська академія”
  • “Open Practices, Transparency and Integrity for Modern Academia (OPTIMA)”: Національний університет «Львівська політехніка» (грантхолдер), Донецький національний університет імені Василя Стуса, Луцький національний технічний університет, Сумський державний університет, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Національний антарктичний науковий центр.
  • “Cross-domain competences for healthy and safe work in the 21st century (WORK4CE)“: Національний університет «Запорізька політехніка» (грантхолдер), Київський національний університет будівництва та архітектури, Тернопільський національний економічний університет.
  • “Synergy of educational, scientific, management and industrial components for climate management and climate change prevention (CLIMAN)”: Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Університет «КРОК», Національний університет «Львівська політехніка».
  • “University Teachers’ Certification Centres: Innovative Approach to Promotion Teaching Excellence (UTTERLY)”: Львівський національний університет імені Івана Франка (грантхолдер), Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Криворізький національний університет, Луцький національний технічний університет, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Спілка ректорів вищих навчальних закладів України.
  • “Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation (ClimEd)”: Білоцерківський національний аграрний університет, Київський національний університет будівництва та архітектури, Національний університет «Львівська політехніка», Одеський національний медичний університет, Одеський державний екологічний університет, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України , Міністерство освіти і науки України.
  • “International Students Adaptation and Integration (INTERAD)”: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Львівський національний університет імені Івана Франка, Університет «КРОК», Маріупольський державний університет, Національний університет водного господарства та природокористування, Одеський національний політехнічний університет, Сумський національний аграрний університет, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, «Український державний центр міжнародної освіти» Міністерства освіти і науки України.

Також до проєктних команд входять 59 партнерів із 22 країн світу: 34 організації з 15 країн-членів Програми (Австрія, Бельгія, Болгарія, Естонія, Іспанія, Італія, Литва, Латвія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Словенія, Фінляндія, Франція) та 25 організацій із 7 країн-партнерів Програми (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Казахстан, Республіка Молдова, Таджикистан).

Хочемо підтримати команди, які не отримали фінансувння цього конкурсу.  Для нас Ви вже переможці, бо змогли зорганізуватись, знайти партнерів, підготувати та подати проєкти на конкурс, це тяжка праця та разом з тим вагомий досвід. Практично всі проєкти за участі України завжди високої якості, тому більшість отримала відмову лише через брак коштів. Ми заохочуємо Вас не втрачати надію, доопрацьовувати та подаватись на нові можливості. Команда НЕО в Україні завжди готові допомагати.

 ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ В ІНФОГРАФІЦІ (ЗАВАНТАЖИТИ)

 Довідкова інформація:

Erasmus+ – це програма Європейського Союзу на період 2014–2020 рр., що підтримує проєкти співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді і спорту.

Напрям Розвиток потенціалу вищої освіти (КА2: CBHE) є окремим компонентом міжнародного виміру Програми Erasmus+ у сфері вищої освіти. У межах конкурсів із 2015 р. до 2019 р. було профінансовано 38 проєктів за участі 200 організацій з України, включаючи 120 закладів вищої освіти. Загальна сума гранту проєктів складає понад 27 млн євро.

Інформацію про результати конкурсу 2020 р. розміщено на сайті ЕАСЕА за посиланням.

Інструкції, рекомендації та інша додаткова інформація для виконавців проєктів розміщена на сайті EACEA (Beneficiaries space) і на сайті Національного Erasmus+ офісу в Україні.

БАЗА ПРОЄКТІВ УКРАЇНИ ПРОГРАМИ ЄС ЕРАЗМУС+ ЗА 2014-2020 рр. – Міжнародна мобільність, Спільні магістерські програми, Розвиток потенціалу вищої освіти, Стратегічні партнерства, Жан Моне, а також список університетів і інших організацій з України – реципієнтів-виконавців проєктів з контактами. Файл у форматі ХL з можливістю пошуку за різними категоріями, 8 сторінок за напрямами, англійською і українською мовами, постійно оновлюється, виконавці С.Шитікова, В. Ткаченко, П.Крайнік База проєктів Еразмус+: Напрям Жана Моне, Розвиток потенціалу вищої освіти, Мобільність та інші (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 р. рр.)

Радимо також ознайомитись з інформацією щодо участі України в Програмі ЄС Еразмус+: можливості за всіма напрямами, опис, статистика, приклади проєктів з гіперпосиланням тощо (2014-2020 рр. англ. та укр. мовами) Участь України в конкурсах Програми ЄС Еразмус+ (2014-2020 рр.)/ Ukraine in the EU-funded Erasmus+ Programme (2014-2020) – December 1, 2021

Попередня Some current information for foreigners, coming to Ukraine! (updated)