12-й Європейський форум із забезпечення якості «Відповідальне забезпечення якості: спрямованість на вплив» (12th European Quality Assurance Forum “Responsible QA: committing to impact”) (23-25.11.17, Латвія)

Назва заходу: 12-й Європейський форум із забезпечення якості «Відповідальне забезпечення якості: спрямованість на вплив» (12th European Quality Assurance Forum “Responsible QA: committing to impact”)
Термін проведення: 23-25 листопада 2017 р.
Місце проведення: Університет Латвії, м. Рига, Латвія.
Учасники заходу: ректори та віце-ректори, відповідальні за забезпечення якості, посадові особи з питань забезпечення якості у закладах вищої освіти, студенти, співробітники агентств з питань якості та дослідники, що працюють у сфері вищої освіти або у сфері забезпечення якості, представники Європейської асоціації університетів (EUA), Європейської асоціації забезпечення якості вищої освіти (ENQA), Європейської асоціації закладів вищої освіти (EURASHE) та Європейського союзу студентів (ESU).

Учасники від України:
1. Володимир Луговий, перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, Національний експерт з реформування вищої освіти.
2. Вадим Захарченко, проректор Національного університету «Одеська морська академія», Національний експерт з реформування вищої освіти.

Серед учасників були ректор Одеської національної академії харчових технологій Богдан Єгоров і проректор Марина Мардар.

Програма та матеріали: www.eua.be/event/eqaf-riga

Опис і ключова інформація

23-25 листопада 2017 р. в Університеті Латвії (Рига) відбувся 12-й Європейський форум із забезпечення якості «Відповідальне забезпечення якості: спрямованість на вплив». Форум організовано консультаційною групою із супроводу Болонського процесу – Європейською асоціацією університетів (EUA), Європейською асоціацією забезпечення якості вищої освіти (ENQA), Європейською асоціацією закладів вищої освіти (EURASHE) та Європейським союзом студентів (ESU) з метою розвитку привабливого і конкурентоспроможного Європейського простору вищої освіти. Історія цього головного і найбільшого європейського зібрання із забезпечення якості починається у 2006 р. за щорічної участі понад 400 учасників з Європи та з-за її меж. Захід слугує платформою для обговорення, фахового розвитку, практичного вдосконалення зацікавлених сторін – закладів вищої освіти та агенцій із забезпечення її якості, студентів, викладачів, дослідників, керівників, політиків.

Цього разу у форумі взяли участь близько 450 представників 48 країн, зокрема 41 європейської країни, а також Ізраїлю, Канади, Японії й інших. Україну представляли члени Національної команди експертів з реформування вищої освіти – перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України В. Луговий та проректор Національного університету «Одеська морська академія» В. Захарченко, а крім них, ректор і проректор Одеської національної академії харчових технологій Б. Єгоров та М. Мардар. Робота форуму проходила у формі послідовних і паралельних пленарних сесій, робочих груп, обговорення статей, присвячених забезпеченню якості вищої освіти. Робочою мовою форуму була англійська.

На першому пленарному засіданні учасників привітали голова наглядового комітету форуму Дж. Буадес, ректор Університету Латвії І. Мюізнієкс, директор Латвійської агенції із забезпечення якості вищої освіти А. Раухвардес. Також заслухано доповідь «Чи враховуються відмінності» члена наглядового комітету О. Ветторі, у якій розглянуто тему організаційних змін і трансформацій та роль забезпечення якості. На другій сесії представники від докторантів, інституційного маркетингового і комунікаційного підрозділу та підрозділу із забезпечення і вдосконалення академічної якості обговорювали питання зв’язків інституційних структур, відповідальних за якість і комунікацію, із сферою праці та адекватності наданої інформації потребам та очікуванням студентів. Наголошувалося, що ринок праці дає важливу інформацію про якість вищої освіти.

Паралельні пленарні сесії присвячувалися питанням перспектив забезпечення якості. Розглянуто теми «Навчання та викладання: консолідація європейського виміру», «Забезпечення якості та визнання: поточна практика і виклики», «Стратегічна перспектива Європейського реєстру забезпечення якості та осмислення рішень комітету Реєстру», «Європейські стандарти і рекомендації 2015: політика і практика», «Посилення засад розвитку культури якості», «Глобальна перспектива регіональної співпраці у забезпеченні якості».

На заключній пленарній сесії обговорювалась актуальна тема «Забезпечення якості та етика». Наголошено, що для гарантування вірогідності та легітимності суб’єкти забезпечення якості мають завжди діяти етично. На сесії дано огляд етичних проблем у вищій освіті й забезпечені якості та визначено напрями їх розв’язання в майбутньому.

Між пленарними сесіями працювали шість інтерактивних робочих груп, презентовано 23 статті з різноманітних аспектів забезпечення якості. Тематика робочих груп стосувалася: ефективного і тривалого залучення студентів до забезпечення якості; європейських інструментів внутрішнього менеджменту якості у вищій освіті, що базується на компетентностях; забезпечення якості освітніх програм та ефективної комунікації з роботодавцями; відстеження кар’єри університетських випускників на ринку праці; специфіки забезпечення якості професійної вищої освіти; підвищення якості шляхом співробітництва з «критичними партнерами».

Презентовані матеріали висвітлювали конкретний досвід забезпечення якості вищої освіти у різних країнах: Австрії, Бельгії, Вірменії, Данії, Ірландії, Іспанії, Латвії, Македонії, Мальті, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Сполученому Королівстві, Фінляндії, Хорватії, Швеції.

Учасники форуму мали нагоду обговорити з колегами інших країн пропозиції та проекти співпраці за програмою ЄС Еразмус+, з’ясувати інші напрями співробітництва, установити професійні контакти. Матеріали та результати форуму сприятимуть кращому розумінню загальноєвропейських тенденцій й національних особливостей забезпечення якості вищої освіти та їх використання в Україні. Прийнято рішення наступний форум провести 15-17 листопада 2018 р. у Відні (Австрія).

Попередня Оновлено Пам'ятку та інші корисні матеріали для виконавців проектів (січень ...