8 проектів-переможців конкурсу 2019 р. Програми ЄС ЕРАЗМУС+: Розвиток потенціалу вищої освіти розпочнуть діяльність в Україні


Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) оголосило результати конкурсу 2019 р. за напрямом Розвиток потенціалу вищої освіти Програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+. Загалом було відібрано 163 проекти, в тому числі 8 проектів за участі України, які розпочнуть діяльність з жовтня 2019 р. або січня 2020 р. та будуть реалізовуватись 51 закладом вищої освіти та іншими українськими організаціями. Загальний бюджет проектів становить понад 7 150 000 €.

Зокрема, проекти за участю України зосереджені на модернізації освітніх програм у сферах кіберфізичних систем, ерготерапії, розвитку мовних компетентностей вчителів, а також на посилення співпраці закладів вищої освіти з ширшим економічним та соціальним середовищем.

51 партнер з України представляють 38 закладів вищої освіти, 2 науково-дослідні інститути, 4 приватних та 2 державних підприємства, 4 громадські організації, а також Міністерство освіти і науки України. До реалізації цих проектів також долучені 3 переміщені заклади вищої освіти – Донецький національний технічний університет, Донецький державний університет управління та Горлівський інститут іноземних мов.

Серед партнерів-переможців з України є також Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН, Федерація роботодавців України, Науково-методичний центр «Агроосвіта», СТОВ «Агросвіт», Громадська спілка “Українська продовольча долина”, Реабілітаційний центр MODRYCHI, Festo Group, Громадська організація «Асоціація вчителів англійської мови «ТІСОЛ-Україна», Фермерське господарство «Добро-крафт», Яворівський національний природний парк, Благодійний фонд «Карітас Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви».

До проектних команд входять 52 партнери з 21 країни світу: 36 організацій з 17 країн-членів Програми (Австрія, Бельгія, Фінляндія, Республіка Кіпр, Естонія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Угорщина, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція, Великобританія) та 16 організацій з 4 країн-партнерів Програми (Азербайджан, Грузія, Білорусь, Республіка Молдова).

CBHEprojects2019 2

Переможці від України:

  • New mechanisms of partnership-based governance and standardization of vocational teacher education in Ukraine (609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP): Міністерство освіти і науки України, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Національний транспортний університет, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Українська інженерно-педагогічна академія.
  • Development of practically-oriented student-centred education in the field of modelling of Cyber-Physical Systems (609557-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP): Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Криворізький національний університет.
  • Developing an Occupatioal Therapy study programme in Ukraine (609589-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP): Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Хмельницький національний університет, Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, Реабілітаційний центр MODRYCHI, Благодійний фонд «Карітас Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви».
  • Boosting the role of HEIs in the industrial transformation towards the Industry 4.0 paradigm in Georgia and Ukraine (609939-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP): Луцький національний технічний університет, Національна металургійна академія Украіни, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Донецький національний технічний університет, Festo Group.
  • Enhancing capacity of universities to initiate and to participate in clusters development on innovation and sustainability principles (609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP): Білоцерківський національний аграрний університет, Центральноукраїнський національний технічний університет, Львівський національний аграрний університет, Полтавська державна аграрна академія, Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН, Науково-методичний центр «Агроосвіта», СТОВ «Агросвіт», Громадська спілка «Українська продовольча долина», Фермерське господарство «Добро-крафт», Яворівський національний природний парк.
  • Qualifications recognition support for Ukrainian universities (609995-EPP-1-2019-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP): Донецький державний університет управління, Федерація роботодавців України, Херсонський національний технічний університет, Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Одеська Морська Академія», Сумський державний університет, Національний лісотехнічний університет України.
  • Academic Response to Hybrid Threats (610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP): Державний університет інфраструктури та технологій, Український Католицький Університет, Харківський національний університет радіоелектроніки, Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України, Міністерство освіти і науки України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Національний університет «Острозька академія», Донбаський державний педагогічний університет.
  • Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration (610427-EPP-1-2019-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP): Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Горлівський інститут іноземних мов, Міністерство освіти і науки України, Громадська організація «Асоціація вчителів англійської мови «ТІСОЛ-Україна», Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Короленка, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Запорізький національний університет, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського.

Запрошуємо переможців конкурсу СВНЕ 2019 р. та діючих проектних команд  бронювати дату 6 листопада 2019 р. для участі у Дні переможців проектів з розвитку потенціалу вищої освіти конкурсу 2019 р. щодо особливостей впровадження проектів та управління коштами гранту.

Довідково:

Напрям Розвиток потенціалу вищої освіти (КА2: CBHE) є окремим компонентом міжнародного виміру Програми Еразмус+ у сфері вищої освіти. В рамках чотирьох конкурсів у період з 2015 р. до 2018 р. було подано 464 проектів, з яких 30 проектів за участі 90 інституцій як партнерів з України підтримано, включаючи один університет як грантоотримувач. Загальна сума гранту проектів складає більше ніж 15 млн. євро.

Інформацію про результати конкурсу 2019 р. розміщено на сайті ЕАСЕА: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/capacity-building-in-field-higher-education-2019_en

Інструкції, рекомендації та інша додаткова інформація для виконавців проектів розміщена на сайті EACEA (Beneficiaries space) за посиланням.

База проектів Еразмус+ за участі України розміщено за посиланням.

ЩИРО ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУСУ ЕРАЗМУС+ CBHE!

Попередня 25 проектів-переможців конкурсу 2019 р. Програми ЄС Еразмус+: Жан Моне ...