Антологія “Improving teacher education for applied learning in the field of VET”


За результатами реалізації проекту Еразмус+ “Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання (ITE-VET)” (жовтень 2016 – жовтень 2018) вийшла друком антологія “Improving teacher education for applied learning in the field of VET” (Waxmann, Німеччина). Антологія присвячена професійній освіті в Україні.

В антології висвітлено такі питання:
• Підготовка викладачів професійного навчання й система професійної освіти в Україні та аналіз їхніх потреб
• Внесок країн ЄС в модернізацію дидактики та навчання
• Оновлення навчальних планів і програм
• Імплементація нових форм практико-орієнтованого навчання.
В антології представлено результати українських партнерів проекту ITE-VET, а також партнерів з ЄС та Швейцарії.

З антологією можна ознайомитися за посиланням https://www.waxmann.com/?eID=texte&pdf=3960Volltext.pdf&typ=zusatztext

Додатково:
Проект програми ЄС Еразмус+ у сфері вищої освіти “Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання” (2016-2018) (ITE-VET) 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP

Офіційний веб-сайт проекту: wiwi.uni.kn/ite-vet 

Пріоритет – розвиток потенціалу вищої освіти

Тривалість проекту: 14 жовтня 2016 р. – 14 жовтня 2018 р.

Програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)

Метою проекту є поліпшення економічної ситуації в Україні шляхом удосконалення організації та підвищення якості системи професійної освіти.

Завдання проекту:
• Подальше визначення структурних проблем системи професійної освіти в Україні, зокрема підготовки викладачів системи професійної освіти, шляхом вивчення та порівняння з країнами ЄС – учасниками проекту особливостей розроблення навчальних планів;
• Підготовка та запровадження в українських університетах – партнерах інноваційних курсів і дидактичних матеріалів, розроблених на основі та відповідно до новітніх теорій навчання;

Запровадження нових форм співробітництва між університетом та школами/коледжами й інституціями, що репрезентують роботодавців, а також запровадження нових способів/напрямів набуття майбутніми викладачами раннього професійного досвіду поза межами університетських аудиторій з метою кращого задоволення потреб економіки та підвищення ефективності підготовки студентів до їхньої майбутньої трудової діяльності в якості викладачів професійної освіти.

Партнери проекту:
• Університет Констанц (Німеччина) – координатор проекту в країнах ЄС
• Віденський університет економіки та бізнесу (Австрія)
• Університет Валенсії (Іспанія)
• Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (Україна) – координатор проекту від України
• Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Україна)
• Львівський національний університет імені Івана Франка (Україна)
• Інститут професійно-технічної освіти НАПН України (Україна)
• Інститут професійних кваліфікацій (Україна)

 Контактна особа: Світлана Цимбалюк, cymso@ukr.net 

Попередня Відгуки учасників щодо участі в заходах від Національного Еразмус+ офісу ...