Cемінар-дискусія «Методика проведення і процедури підготовки до акредитації освітньо-наукових програм третього циклу освіти» (01.10.2020, м. Київ)


1 жовтня 2020 року у Докторській школі імені родини Юхименків Національного університеті «Києво-Могилянська академія» відбувся семінар-дискусія з актуальної теми «Методика проведення і процедури підготовки до акредитації освітньо-наукових програм третього циклу освіти», організований структурним проєктом Програми Еразмус+ «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України / Structuring cooperation in doctoral research, transferrable skills training, and academic writing instruction in Ukraine’s regions – DocHub /574064-EPP-1-2016-1- LT-EPPKA2-CBHE-SP», що реалізується за участю університетів України, Литви, Ірландії, Фінляндії та Франції.

Під час заходу обговорювалися актуальні питання щодо акредитація PhD програм, а саме: чи є акредитація дієвим інструментом підвищення якості наукової освіти і досліджень; що саме оцінювати – окрему програму чи загальну спроможність наукового середовища (кафедри, факультету, інституту) забезпечити підготовку; процедура та критерії оцінювання програм підготовки доктора філософії, їх освітнього компоненту та організації дослідницької роботи здобувачів; як раціонально побудувати процедуру оцінювання міждисциплінарних, міжгалузевих та міжінституційних програм; які показники ведуть до негативної оцінки освітньо-наукової програми, а які параметри забезпечать успішний результат акредитації.

У панельних дискусіях взяли участь провідні фахівці з забезпечення якості вищої освіти, зокрема Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергій КВІТ, керівник Секретаріату Національного агентства Михайло ВИННИЦЬКИЙ (HERE team), директор Інституту вищої освіти НАПН України Світлана КАЛАШНІКОВА (HERE team), члени Національного агентства Ірина ЗОЛОТАРЬОВА (HERE team), Олена ЄРЕМЕНКО, Ігор ОЛЕКСІВ, Андрій БУТЕНКО, Богдан МОРКЛЯНИК, Президент Міжнародного фонду досліджень освітньої політики Тарас ФІНІКОВ та ін.

Національна команда експертів з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ (HERE team) також була представлена Юрієм РАШКЕВИЧЕМ, Вадимом ЗАХАРЧЕНКО та Іриною СІКОРСЬКОЮ.

Національний Еразмус+ офіс в Україні представляли Світлана ШИТІКОВА та Жанна ТАЛАНОВА, які привітали учасників і взяли активну участь у дискусії.

Загалом, у заході взяли участь особисто та через платформу ZOOM близько 50 представників експертного середовища України та Польщі, партнерських інституцій проєкту DocHub – Національний університет «Києво-Могилянська академія», Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Національний університет «Львівська політехніка», Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, інститути НАН України та НАПН України.

Попередня Онлайн-семінар для членів галузевих експертних рад (30.09.2020 р., on-line)