Державна реєстрація проектів Європейського Союзу в Україні (Еразмус+). Звільнення від сплати податку на додану вартість, мита і обов’язкового продажу валюти [зі змінами]

Проекти співпраці міжнародної технічної допомоги ЄС Еразмус+ запроваджуються відповідно до Гратнової і Партнерської Угод з додатками і інструкціями ЕАСЕА у відповідності до чинного національного законодавства.

Діючі проекти Європейського Союзу Програми Еразмус+ (проекти КА2 і Напряму Жан Моне) за участю партнерів з України необхідно обов’язково зареєструвати проект в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України та отримати Реєстраційну картку проекту.
Державна реєстрація проектів є підставою для реалізації права на одержання відповідних пільг (закупівля обладнання та придбання товарів/ послуг без сплати ПДВ, пільги з оподаткування при митному оформленні товарів тощо), передбачених законодавством та міжнародними договорами України.
Державна реєстрація проекту (реєстраційна картка) є підставою для звільнення від обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходження в іноземній валюті за проектами (програмами) міжнародної технічної допомоги, що пройшли державну реєстрацію (постанова Національного банку України від 04.12.2015 № 863 п.2 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України»).
Рекомендуємо уважно ознайомитись з Пам’яткою для проектних команд для запобігання затримки поставки обладнання, розмитнення, продажу валютних кошт тощо.
Information for project coordinators on project registration procedure and documents required

Законодавча база реалізації проектів Еразмус+ та інші корисні рекомендації зазначено у Пам’ятці щодо використання грантуОновлено в червні 2021 р. Методичні рекомендації для виконавців проектів Еразмус+: Розвиток потенціалу вищої освіти – CBHE (Пам’ятка)

(Рекомендуємо роздрукувати та передати пакет регулюючих документів до відділу бухгалтерії)

Регулюючі документи:

Рамкова угода між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств, ратифікована у 2008 році: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_763

англійська версія

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 153 (останні зміни від 5.08.2015) “Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги” (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF). Постанова затверджує Порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, що містить перелік документів, необхідних для проходження процедури державної реєстрації проектів (дивіться п.14).
Лист Міністерства доходів і зборів України від 21.02.2014 “Про митне оформлення міжнародної технічної допомоги” (http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-dodanu-vartist/listi-dps/print-136263.html)
Інформаційна довідка про деякі питання щодо звільнення від сплати податку на додану вартість операцій із закупівлі товарів, робіт та послуг на митній території України у рамках проектів міжнародної технічної допомоги відповідно до міжнародних договорів (http://sfs.gov.ua/data/material/000/076/120017/1.pdf)

– Постанова Національного банку України від 04.12.2015 № 863 п.2 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» (щодо звільнення від обов’язкового продажу валюти) – рекомендується обов’язково написати листа в банк http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0863500-15
– Податковий Кодекс України (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17)
– Митний Кодекс України (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4495-17)

Відповідно до  Податкового кодексу України (див. ст. 154.4) та міжнародних договорів, для проектів Темпус передбачено право на отримання податкових пільг. Закупівля товарів/ послуг в рамках проектів Темпус відвантаження товарів/ послуг відбувається без сплати ПДВ. Розмитнення товарів/послуг – звільняється від сплати мита.

Згідно Інформаційної довідки, наданої Мінекономрозвитку, в реєстраційній картці проекту робиться запис щодо статті міжнародного договору, що передбачає звільнення від ПДВ/ інші пільги, та щодо наявності плану закупівлі. Після видачі реєстраційної картки проекту, Міністерство економічного розвитку і торгівлі протягом 5 днів надсилає до Державної податкової служби копію реєстраційної картки проекту та один примірник плану закупівлі. Інформаційна довідка

Вищий навчальний заклад – партнер проекту в Україні, що реалізує право на податкові пільги, до 20 числа місяця, в якому відбулася реалізація права (напр. закупівля обладнання), складає та подає в письмовому та електронному вигляді органові державної податкової служби, в якому перебуває на обліку як платник податків, та в копії Мінекономрозвитку інформаційне підтвердження за формою згідно з додатком 8 до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги.

Звільнення від сплати податку на додану вартість операцій платників податку з поставки товарів і послуг, місце поставки яких знаходиться на митній території України, які здійснюються в рамках реалізації проектів зовнішньої допомоги Європейського Союзу (http://minrd.gov.ua/diyalnist-/mijnarodne-/normativno-pravovi-atty)

Підтвердження пільг з оподаткування при митному оформленні платежів, які надходять у рамках міжнародних договорів з надання Україні міжнародної технічної допомоги
(http://minrd.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-dodanu-vartist/listi-dps/)

Для звільнення від митних зборів, під час оформлення документів обов’язково вказується що «обладнання придбане в рамках проекту міжнародної технічної допомоги ЄС проекту Еразмус+ Розвиток потенціалу вищої освіти, який пройшов офіційну реєстрацію, реєстраційна карта №____ додається».

Для звільнення від обов’язкового продажу валютних коштів, кожен реципієнт, що отримає кошти на рахунок, повинен написати листа звернення до банку, де вказати що кошти ______ є грантом ЄС на виконання проекту міжнародної технічної допомоги, який пройшов офіційну реєстрацію, реєстраційна карта №____ додається. Відповідно до Постанови Національного банку України від 04.12.2015 № 863 п.2 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України такі кошти звільняються від обов’язкового.

Перелік необхідних документів для підготовки пакету реєстрації проектів (Розвиток потенціалу вищої освіти/ Жана Моне)

 

КА2 Розвиток потенціалу вищої освіти

Жан Моне

Лист-звернення від українського вищого навчального закладу, який подає клопотання до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, із зазначеними додатками. Обов’язково вказати всіх членів партнерства тільки від України (наприклад, вищі навчальні заклади, приватні організації, громадські об’єднання тощо) – реципієнти, що отримують кошти.

Лист-звернення від українського вищого навчального закладу-виконавця, який подає клопотання до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, із додатком.

Листи-звернення від інших українських реципієнтів-партнерів проекту (без зазначення додатків)

 не потрібно для реєстрації проектів Напряму Жана Моне

Приклад листа-зверненняПриклад листа-звернення від ЗВО України до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо реєстрації проекту Еразмус+ (Розвиток потенціалу вищої освіти та Жана Моне)

Додатки до листа-звернення повинні містити:

Копію Грантової Угоди, мовою оригіналу і завірений переклад українською мовою***

Переклад шаблону Грантової УгодиШаблон Грантової угоди з ЕАСЕА 2015р. (переклад українською мовою)

Переклад шаблону Грантової Угоди з Додатковим компонентом мобільностіШаблон Грантової угоди ЕАСЕА з Додатковим компонентом мобільності 2015р. (переклад українською мовою)

Додаток № 1 до Грантової угоди Description of the action – Опис діяльності (переклад українською мовою).

Копія двомовного Меморандуму, підписаного між усіма партнерами проекту в Україні та координатором проекту

Приклад Меморандуму про співпрацю (двома мовами)Приклад Меморандуму про співпрацю (для проектів Еразмус+ CBHE)

Рекомендації до Партнерської угоди (угод) – переклад українською мовоюРекомендації до шаблону Партнерської угоди CBHE – 2015 р. (переклад українською мовою)

Копія витягу з частини D Детального опису проекту з описом мети, цілей та завдань проекту мовою оригіналу з перекладом на укр.мову

Оригінал листа від бенефіціара – Міністерства освіти і науки України про підтримку реалізації проекту..

Приклад листа-звернення за підтримкою і погодження плану закупівельПриклад листа-звернення від ЗВО України до Міністерства освіти і науки України щодо підтримки і плану закупівель проекту Еразмус+ (Розвиток потенціалу вищої освіти та Жана Моне)

План закупівель товарів, робіт та послуг, що будуть придбані за кошти проекту – 2 примірники в оригіналі (засвідчені закладом-координатором проекту та погоджений МОН України.

План закупівлі складається за формою згідно Додатоку 5 до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги.

План закупівель (Додаток 5 – Опис)План закупівель (Додаток 5 – Опис)

Приклад оформлення Плану закупівель (Додаток 5)Приклад Плану-закупівель для реєстрації проекту Еразмус+ (Розвиток потенціалу вищої освіти)

База планів-закупівель зареєстрованих проектів: http://new.me.gov.ua/news/7227.html

не потрібно для реєстрації проектів Напряму Жана Моне

Важливо звернути увагу, що для отримання листів-підтримки і погодження плану закупівель з МОН України, вищий навчальний заклад має звернутися до МОН України щодо надання листа-підтримки та щодо затвердження плану закупівлі адресувати начальнику управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Ганні Ігорівні Новосад. Лист-звернення і план закупівель переслати на електронну скриньку l_shchitka@gmail.com  (Любов Щітка, відділ міжнародних освітніх проектів і взаємодії з міжнародними організціями, управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН України).

Одночасно з підготовкою пакету документів, необхідно надіслати е-поштою (office@erasmusplus.org.ua) до Національного Еразмус+ офісу в Україні скановану версію (pdf) підписаного листа-звернення від вищого навчального закладу та чернетку листа звернення до Представництва ЄС в Україні.

Чернетка листа підтримки від Представництва ЄС в Україні (англ./укр.мовами)Чернетка листа для Представництва ЄС в Україні щодо реєстрації проекту Еразмус+ (Розвиток потенціалу вищої освіти та Жана Моне)

З метою реєстрації проекту, документи подаються в паперовому вигляді та на електронних носіях.

Повний пакет документів необхідно надіслати поштою (бажано рекомендованим листом) або занести за адресою: вул. Бастіонна 9, 8-й поверх, Київ 01014, Національний Еразмус+ офіс в Україні. На пакеті, будь ласка, вкажіть: «Документи щодо реєстрації проекту (номер та повна назва проекту)».

Національний Еразмус+ офіс в Україні завіряє Грантову угоду своєю печаткою і передає пакет документів до Представництва ЄС в Україні.

Представництво ЄС в Україні переглядає документи, готує лист підтримки для надання в Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та передає весь пакет документів до Міністерства.

Згідно Порядку, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України приймає рішення щодо реєстрації проекту протягом 15 робочих днів з моменту подачі пакету документів.

Контакти в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України щодо питань реєстрації проектів: Тетяна Дорошенко, відділ технічної допомоги країн ЄС, департамент координації міжнародних програм, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, контактний телефон (044)2530431; email: doroshenko@me.gov.ua

***Копії документів скріплюються / прошиваються / прошнуровуються разом з перекладом, вказується кількість аркушів, що разом прошиті. Засвідчується вірність копії оригінального документу та вірність здійсненого перекладу (нотаріальне завірення не вимагається, може бути завірено кафедрою іноземних мов, чи відділом міжнародних зв’язків з печаткою ВНЗ).

Наприклад:

«Засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа. Прокопенко О.І., посада, назва ВНЗ. Дата, підпис, печатка».

«Переклад документу здійснено викладачем кафедри іноземних мов КНТУ Іванютою В.І. Переклад відповідає змісту оригінального документа. Дата, підпис, печатка».

Будь ласка, звертайтесь в Національний Еразмус+ офіс за консультацією на етапі підготовки пакету документів, не відправляйте самостійно, щоб уникнути помилок.

Корисні матеріали і інструкції щодо запровадження проектів співпраці Еразмус+: http://www.erasmusplus.org.ua/novyny/1205-novyny-dlia-komand-proektiv-rozvytok-potentsialu-vyshchoi-osvity-2015-2018.html

Попередня Презентація можливостей Програми Еразмус+ для працівників Національного університету біоресурсів та ...