Експертна діяльність Національної команди експертів з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ на національному та міжнародному рівнях

HERE picУ січні-червні 2020 р. Національна команда експертів з реформування вищої освіти Програми Еразмус+ здійснювала експертну діяльність на національному та міжнародному рівнях та здійснювала підготовку та публікацію аналітичних матеріалів.

Національний експерт Юрій РАШКЕВИЧ – член Національного агентства кваліфікацій, член робочої групи МОН України з підготовки проєкту Закону України «Про національну систему кваліфікацій», учасник проєкту Еразмус+ «Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету–бізнесу–уряду у ЗВО» (EDUQAS) № 586109-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-SP (2017-2895/001-001).

Національний експерт з реформування вищої освіти Програми Еразмус+ Вадим ЗАХАРЧЕНКО – член міжнародної Кореспондентської групи з розроблення таксономії дієслів (Action Verb Taxonomy) для визначення результатів навчання у типових (модельних) навчальних курсах Міжнародної морської організації при Організації об’єднаних націй (група утворена 6-ою сесією Підкомітету з людського елементу, підготовки та несення вахти Міжнародної морської організації) (постійно, з травня 2019 р.); Офіційний партнер міжнародного дослідницького проекту «A coefficient of voltage energy efficiency» Міжнародної асоціації морських університетів (партнери проекту – Морський університет Гдині (Польща): Національний університет «Одеська морська академія» (Україна); Escola Superior Enfante (Португалія); Морський університет Шанхаю (Китай)) (1 травня 2019 р. – 30 травня 2020 р.); член Панелі експертів Міжнародної морської організації при Організації об’єднаних націй для оцінювання інформації про національну систему підготовки та сертифікації моряків держави Беліз. Вадим ЗАХАРЧЕНКО є членом робочої групи МОН з розроблення змін до Порядку атестації осіб, які здобувають ступінь магістра, у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (перегляд Постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 684; консультує МОН у питаннях імплементації Директиви (ЄС) 2017/2397 Європейського Парламенту і Ради від 12.12.2017 р. про визнання професійних кваліфікацій у внутрішньому судноплавстві та про скасування директив Ради 91/672/ЄЕС та 96/50/ЄС в частині питань стандартів підготовки. Також, він є національним координатором проєкту Еразмус+ 609995-EPP-1-2019-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP «Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів» (2019-2022).

Національний експерт з реформування вищої освіти Програми Еразмус+ Володимир ЛУГОВИЙ – Голова Конкурсної комісії з обрання членів НАЗЯВО (пропозиції щодо вдосконалення законодавства з обрання членів НАЗЯВО); член робочої групи МОН України з розроблення проекту Закону України «Про освіту дорослих»; член робочої групи Національної ради питань розвитку науки і технологій з підготовки пропозицій щодо змін до законодавства для забезпечення реформи Національної академії наук та національних галузевих академій наук.

Попередня Участь у Zoom-зустрічі з командою проєкту Еразмус+ CBHE Ag-Lab (11.06.2020, ...