Експертна підтримка HERE team для органів державної влади та ЗВО України (cічень-червень 2022 р.)

Протягом січня-червня 2022 р. експерти HERE team Вадим Захарченко і Юрій Рашкевич надали експертну підтримку для органів державної влади та ЗВО України, взявши участь:

  • у розробленні проєкту наказу МОН України щодо порядку визнання у вищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти (спільна ініціатива Консорціуму Еразмус+ проєкту «Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів» і МОНУ) (Порядок визнання у вищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти затверджено наказом МОН від 08.02.2022 р. № 130);
  • у робочій групі МОН України з метою розроблення заходів щодо забезпечення відповідності Національної рамки кваліфікацій критеріям Європейської рамки кваліфікацій навчання впродовж життя та критеріям Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, підготовки і оприлюднення звіту про самосертифікацію (наказ МОН від 24.12.2020 р. № 1554).  

Національний експерт Вадим Захарченко бере участь у міжвідомчій робочій групі Міністерства інфраструктури України та Міністерства освіти і науки України щодо вдосконалення нормативно-правових актів з питань підготовки моряків відповідно до законодавства про освіту (наказ МІУ від 16.11.2020 р. № 787); консультує на постійній основі членів науково-методичних комісій секторів вищої освіти та фахової передвищої освіти за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт» з питань запровадження компетентісного підходу, застосування рамок кваліфікацій та ЄКТС при формуванні стандартів вищої та фахової передвищої освіти.

Попередня Експертна підтримка HERE team для British Council in Ukraine щодо ...