ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу» 12 листопада 2014 р., м. Київ

12 листопада 2014 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за підтримки Міністерства освіти і науки України, Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та ініціативи НАПН України відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу».

Серед організаторів конференції: Інститут вищої освіти НАПН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Спілка ректорів вищих навчальних закладів України, Національний авіаційний університет, Національний Еразмус+ офіс в Україні і Національна команда експертів з реформування вищої освіти, Британська Рада в Україні, Американські Ради з міжнародної освіти.

Участь у конференції взяли 172 учасники, серед яких керівники закладів вищої освіти України (62 особи), провідні європейські та вітчизняні експерти, члени Національної команди експертів з реформування вищої освіти.

З вітальним словом до учасників Конференції звернулися: Леонід Губерський, ректор Київського національного університеті імені Тараса Шевченка; Лілія Гриневич, голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти; Інна Совсун, перший заступник Міністра освіти і науки України; Василь Кремень, президент НАПН України; Джед Бартон, директор Агентство США з міжнародного розвитку в Україні.

Перша сесія Конференції була присвячена темі «Стратегічні орієнтири розвитку вищої освіти».Під час сесії перший заступник міністра освіти і науки України Інна Совсун презентувала проект документу «Стратегія реформування вищої освіти України 2020». До обговорення стратегічних пріоритетів розвитку вищої освіти долучилися через відеоміст зарубіжні експерти: Марек Квієк, директор Центру досліджень державної політики Університету Адама Міцкевича (Польща); Пет Кіллінгі, директор компанії «Pat Killingley Education Ltd», експерт Британської Ради (Сполучене Королівство).

У другій сесії конференції «Імплементація нового Закону України «Про вищу освіту»: забезпечення права доступу до вищої освіти»з доповідями виступили: Володимир Ковтунець, координатор Альянсу USETI; Олександр Ляшенко, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України; Леонід Середа, старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України та Сергій Раков, головний редактор Журналу «ТІМО». Експерти представили широкий спектр практичних проблем, пов’язаних із реформуванням процесів вступу до закладів вищої освіти.

Третя сесія конференції була спрямована на проблему «Автономія і відповідальність ВНЗ для забезпечення якості вищої освіти».З доповідями, присвяченими питанням формування культури забезпечення якості, розбудові ефективних систем і реалізації дієвих механізмів покращення якості вищої освіти, під час сесії виступили: Кліффорд Хенкок, менеджер з міжнародних зв’язків Ради з фінансування вищої освіти Англії (HigherEducationFundingCouncilofEngland – HEFCE) (Сполучене Королівство), експерт Британської Ради; Леонід Товажнянський, ректор Національного технічного університету «ХПІ»; Тарас Добко, перший проректор Українського католицького університету.

З метою максимального залучення академічної громадськості до обговорення вище зазначених питань здійснювалася он-лайн трансляція конференції. Статті учасників конференції опубліковані в науковому фаховому виданні «Теоретичний і науково-методичний часопис «Вища освіта України», а презентації доповідей розміщені на сайті Інституту вищої освіти НАПН України: http://www.ihed.org.ua/ua/resursy/konferentsiia.html.

Публікація Національної академії педагогічних наук України http://naps.gov.ua/ua/press/releases/463/

Попередня Семінар координаторів ЄКТС (м.Львів, 27.11.2014)