ІV всеукраїнська науково-практична конференція «Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами» (10-11.12.2020, on-line)


10-11 грудня 2020 р. на платформі Google Meet у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла у рамках реалізації проєкту програми Еразмус + (Модуль Jean Monnet) 620252-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «EU experience of soft skills development of preschool and primary school age children by theatre activities in teacher training» було організовано всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами».

ПРОГРАМА конференції 

До гостей з вітальним словом звернулася ректор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла, доктор педагогічних наук, професор Наталія ЛАЗАРЕНКО.

До вітального слова приєднались Петро КРАЙНІК, експерт та менеджер напряму Жан Моне Національного Еразмус+ офісу в Україні; Катажина БОХЕНСЬКА-ВЛОСТОВСЬКА, ректор Pedagogium.Вищої школи соціальних наук, Варшава; Світлана СТРІЛЕЦЬ, доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної та початкової освіти Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка.

Модератором конференціюї була Олена ДЕМЧЕНКО, член проектної групи.

Метою конференції було обговорення серед викладачів, педагогічних і соціальних працівників, членів громадських організацій, студентської молоді проблем і перспектив упровадження інклюзивного підходу в закладах освіти, обміну досвідом використання інноваційних педагогічних технологій у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.

Усього в конференції взяли учать близько 360 учасників, які представляють 5 країн, 21 ЗВО освіти та інших установ. До прямого підключення протягом 2-х днів приєдналось близько 170-и учасників.

На пленарному засіданні та під час роботи секції «Розвиток soft skills дітей з особливими освітніми потребами засобами театралізованої діяльності в умовах інклюзивного освітнього простору» було презентовано проєкт 620252-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE.

Олена Демченко виступила з доповіддю на тему «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ SOFT SKILLS ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ».

У роботі секції «Розвиток soft skills дітей з особливими освітніми потребами засобами театралізованої діяльності в умовах інклюзивного освітнього простору» взяло участь близько 100 осіб.

Було проведено майстер-клас «Театротерапія у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами» (Наталія КАЗЬМІРЧУК, Ірина БАРАНОВСЬКА).

Попередня Участь у Міжнародному воркшопі «Європейська інтеграція: перспективи та виклики для ...