IX Міжнародна науково-практична кластерна конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: роль оцінювання якості викладання та навчання в процесі акредитації» (22.12.20) – презентації

22.12 BolognaConf пост укрНаціональний Еразмус+ офіс в Україні спільно з Інститутом вищої освіти НАПН України за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні та Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, а також Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Британської ради в Україні, Спілки ректорів закладів вищої освіти України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка, провели 22 грудня 2020 р. у форматі он-лайн IX Міжнародну науково-практичну кластерну конференцію «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: роль оцінювання якості викладання та навчання в процесі акредитації» (захід ТАМ).

ПРОГРАМА заходу (англ.) за посиланням.

ПРОГРАМА заходу (укр.) за посиланням.

У Zoom вебінарі взяло участь понад 230 викладачів, здобувачів вищої освіти, працівників ЗВО, наукових установ, представників МОН України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, та члени Національної команди експертів з реформування вищої освіти Еразмус+. Додатково, протягом доби Facebook трансляцію переглянуло понад 3000 користувачів.

З вітальним словом до учасників звернулись: Василь КРЕМЕНЬ, Президент Національної академії педагогічних наук України; Ніколас ТОМАС, директор Британської Ради в Україні; Леонід ГУБЕРСЬКИЙ, в.о. Ректора, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Сергій КВІТ, Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та Олег ШАРОВ (HERE team), генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України.

Під час пленарної сесії «Якість вищої освіти та Болонський процес» Олег ШАРОВ (HERE team), генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України виступив щодо результатів та подальших дій Римської Міністерської конференції ЄПВО 2020. Світлана КАЛАШНІКОВА (HERE team), директор Інституту вищої освіти НАПН України представила результати, пріоритети, виклики, новації Римської Міністерської конференції ЄПВО 2020. Юрій РАШКЕВИЧ (HERE team), член Національного агентства кваліфікацій; заступник Міністра освіти і науки України (2017-2019) виступив із презентацією щодо досягнень, викликів та перспектив Болонського процесу в України (2005-2020). Болонські інструменти та підходи до викладання і навчання представив TAM експерт Стефан ВЕСТЕРГАРД АНДЕРСЕН, директор за напрямом університетів і мистецьких ЗВО, Датський інститут акредитації.

Перша панельна сесія «Роль викладання і навчання для якості вищої освіти» розпочалася з виступу Світлани ШИТІКОВОЇ, координатора Національного Еразмус+ офісу в Україні (проєкт ЄС). Питання удосконалення якості викладання і навчання через проєкти, мережі, системи професійного розвитку висвітлили Ірина ЗОЛОТАРЬОВА (HERE team), член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; професор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Олена ОРЖЕЛЬ, завідувачка відділом політики та врядування у вищій освіті, Інститут вищої освіти НАПН України та Віталій КУХАРСЬКИЙ, проректор, Львівський національний університет імені Івана Франка. Презентація TAM експерта Стефана ВЕСТЕРГАРД АНДЕРСЕНА була присвячена важливості ролі викладання і навчання для якості вищої освіти.

Під час другої панельної сесії «Збір даних та інструменти кількісного оцінювання для внутрішнього забезпечення якості» Андрій БУТЕНКО, заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти виступив із презентацією щодо інформаційного менеджменту як складової забезпечення якості у вищій освіті. TAM експерт Стефан ВЕСТЕРГАРД АНДЕРСЕНА висвітлив питання якісних та кількісних інструментів вимірювання для оцінювання якості (збору та інтерпретації даних, моніторингу якості тощо).

В межах конференції учасники покращили компетентності щодо розуміння ролі оцінювання якості викладання і навчання в процесі акредитації; ідентифікації якості викладання та навчання як показника якості діяльності університету; розумінні інформаційного менеджменту як частини внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; знанні та розумінні ролі збору та інтерпретації даних для розвитку внутрішнього забезпечення якості; визначенні якісних та кількісних інструментів оцінювання для внутрішнього забезпечення якості; забезпеченні інституційного самооцінювання на основі інструментів оцінювання, а також збору та інтерпретації даних.

ПРЕЗЕНТАЦІЇ спікерів:

  • “Римська міністерська конференція ЄПВО 2020: результати, пріоритети, виклики, новації”, Світлана КАЛАШНІКОВА – завантажити тут.
  • “Римська Міністерська конференція ЄПВО 2020”, Олег ШАРОВ – завантажити тут.
  • “15 років – Болонський процес в України 2005-2020: досягнення, виклики та перспективи (огляд)”, Юрій РАШКЕВИЧ – завантажити тут.
  • “Introductory Remarks, Rome Declaration 2020, Accreditation and the Quality of Higher Education”, Стефан ВЕСТЕРГАРД АНДЕРСЕН – завантажити тут.
  • “Importance of Teaching and Learning for the Quality of Higher Education”, Стефан ВЕСТЕРГАРД АНДЕРСЕН – завантажити тут.
  • “Internal Quality Assurance by Higher Education Institutions “, Стефан ВЕСТЕРГАРД АНДЕРСЕН – завантажити тут.
  • “Удосконалення якості викладання і навчання через проєкти, мережі, системи професійного розвитку”, Ірина ЗОЛОТАРЬОВА – завантажити тут.
  • “Удосконалення якості викладання і навчання через проєкти, мережі, системи професійного розвитку”, Олена ОРЖЕЛЬ – завантажити тут.
  • “Удосконалення якості викладання і навчання через проєкти, мережі, системи професійного розвитку”, Віталій КУХАРСЬКИЙ – завантажити тут.
  • “Інформаційний менеджмент як складова забезпечення якості у вищій освіті”, Андрій БУТЕНКО – завантажити тут.

 КОРИСНІ матеріали:

 Дякуємо всім за активну участь! З повагою, Оргкомітет Конференції

Попередня IX Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в ...