Картки моніторингу проєктів МТД (до 10.07.2021 р.)

Нагадуємо проєктним командам Erasmus+ CBHE, Jean Monnet, Strategic Partnerships, CBY про необхідність обов’язково зареєструвати проєкт в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, але незалежно від того зареєстровано вже проєкт чи ні, потрібно подавати ЗВІТ головному бенефіціару.

Відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги (Постанова КМУ від від 15.02.2002 №153) та з метою забезпечення поточного моніторингу реципієнти проєктів міжнародної технічної допомоги мають подавати до Міністерства освіти і науки України один раз на півроку картку піврічного моніторингу проєкту, складену за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку (Додаток 3 завантажити)
Моніторинг проводиться Секретаріатом Кабінету Міністрів України разом з бенефіціаром та уповноваженими представниками донора (за згодою) під час реалізації проєкту (програми) (поточний моніторинг) і на заключному етапі реалізації (заключний моніторинг).

Лист МОН України щодо подання картки моніторингу проєктів 2021 р.  МТД- за посиланням тут.

КАТКИ МОНІТОРИНГУ ПОДАЮТЬСЯ З ПОЧАТКУ ДІЇ ПРОЄКТУ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, КОЛИ ПРОЄКТ БУВ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ, ЧИ НЕ БУВ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ. ПОДАЄТЬСЯ ОДНА КАРТКА ВІД ПРОЄКТУ, ЗАЗВИЧАЙ КООРДИНАТОРОМ ПРОЄКТУ В УКРАЇНІ, ДЕ ПРОПИСУЮТЬСЯ ЗАХОДИ ВСІХ РЕЦИПІЄНТІВ, АБО КОЖНИМ РЕЦИПІЄНТОМ ОКРЕМО.

  • Картки поточного – піврічного моніторингу за період січень-червень мають бути заповнені за формою (Додаток 3) підписані, відскановані та надіслані бенефіціарові Міністерство освіти і науки України: ‘Шкабко Сергій’ <shkabko@mon.gov.ua> до 10 липня на електронну адресу  з копією в Національний Еразмус+ офіс в Україні office@erasmusplus.org.ua
  • Картки поточного-щорічного моніторингу за період січень-грудень мають бути бути заповнені за формою (Додаток 3) підписані, відскановані та надіслані бенефіціарові Міністерство освіти і науки України: ‘Шкабко Сергій’ <shkabko@mon.gov.ua> до 10 січня. на електронну адресу  з копією в Національний Еразмус+ офіс в Україні office@erasmusplus.org.ua
  • ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛЮЧНОГО МОНІТОРИНГУ ПРОЕКТУ, після цого завершення, реципієнти в Україні подають до МОН України і е-копію в Національний Еразмус+ офіс, підсумковий звіт (один на проєкт) про досягнуті результати згідно Додатку 6 до Порядку – завантажити

ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ проєктів

Контактна інформація в МОН України: Шкабко Сергій, державний експерт експертної групи з європейської інтеграції директорату європейської інтеграції, бюджетування та узгодження політик Міністерства освіти і науки України, пр. Перемоги 10, м.Київ, 01135, тел.:+38 044 481-32-08, 77-88, shkabko@mon.gov.ua

Перелік зареєстрованих проектів міжнародної технічної допомоги – завантажити
Перелік організацій-виконавців, які заявили право на податкові пільги (копії Планів закупівель) – завантажити

Попередня Важливо бути уважними!