Конкурси Еразмус+ (Жан Моне, співпраця для мобільності та інші) у вищій освіті


Нагадуємо, що 6 жовтня 2014 року було оголошено конкурси програми Еразмус+ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2014.344.01.0015.01.ENG
Еразмус+ – це програма Європейського Союзу на період 2014-2020 рр., що підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді і спорту.
Бюджет програми у сфері «освіта і професійна підготовка» складає 1536,5 млн. євро та напряму Жана Моне – 11,4 млн.євро.
В рамках оголошеного конкурсу програми Еразмус+ у сфері вищої освіти вищі навчальні заклади України мають можливість створювати партнерства з вищими навчальними закладами держав-членів ЄС та інших країн, запроваджувати міжнародний обмін студентами та викладачами, модернізувати навчальні програми, зміцнювати зв’язки між університетами і суспільством, поширювати ідеї об’єднаної Європи тощо.
Детальну інформацію щодо правил участі, критеріїв оцінювання заявок, аплікаційних документів тощо, можна знайти в опублікованому Програмному документі (Programme Guide) http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Конкурси і документація для співпраці між ВНЗ і іншими організаціями: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
З оголошенням конкурсу такі напрями програми у сфері вищої освіти є відкритими для участі вищих навчальних закладів з України, як країни-патнера програми:

Співпраця між огранізаціями:
• Mobility of individuals in the field of education and training/ Індивідуальна мобільність у сфері освіти та підготовки (як партнери проектів) , завершення конкурсу – 4 березня 2015 р. (додатково буде оголошено в середині червня 2015 р.)
• Erasmus Mundus Joint Master Degrees / Спільні магістерські програми Еразмус Мундус (як партнери проектів), завершення конкурсу – 4 березня 2015 р. (завершено)
• Capacity building in the field of higher education/ Розбудова потенціалу у сфері вищої освіти, завершення конкурсу (ex-Tempus) як аплікати і партнери проектів, завершення конкурсу – 10 лютого 2015 р. (завершено)
• Jean Monnet actions / Заходи Жана Моне (як аплікати і партнери проектів), завершення конкурсу – 26 березня 2015 р. (завершено)
• Стратегічні партнерства – завершення конкурсу 30 квітня 2015 р. і Альянси знань – завершення конкурсу 26 лютого 2015 р. (як партнери проектів, тільки за умови переконливого обґрунтування унікальності закладу та його вагомого внеску до проекту) – завершено.

Нові конкурси очікуються восени 2015 р.

Конкурси на індивідуальні гранти-стипендії на навчання, стажування, дослідження мають різні терміни подання відповідно умов кожного з проектів по мобільності. Важливо уважно ознайомитись з розділом Індивідуальні гранти: http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/indyvidualni-hranty.html

Інші напрями, участь в яких можуть взяти різні організації з України в рамках оголошеного конкурсу програми Еразмус+ :
• Mobility of individuals in the field of youth / Мобільність у сфері «Молодь»
• Capacity building in the field of youth / Проекти розбудови потенціалу для молоді
• Meeting between young people and decision-makers in the field of youth / Зустрічі між молоддю і політиками у сфері «Молодь»
Більше інформації по напряму «Молодь» – https://www.salto-youth.net/rc/eeca/
Е-twinning – більше інформації на сайті www.e-twinning.com.ua

Контакти: Національний Еразмус+ офіс в Україні, +380442866668; office@erasmusplus.org.ua

Додатково. Міжнародний вимір програми, в рамках якого відкриті можливості для співпраці країн-членів програми (Programme Countries) з країнами-партнерами (Partner Countries) програми (серед останніх і Україна), деталі описано у відповідних розділах Загальної інструкції програми (Programme Guide) http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Важливо уважно ознайомитись з розділами:

Загальний опис – Розділи А, В, що стосуються вищої освіти Erasmus+ in Higher Edcuation

Mobility Projects for Higher Education and Staff – на сторінках 35-51

Erasmus Mundus Joint Master Degrees – на сторінках 93-103

Capacity Building in Higher Education (ex-Tempus) – на сторінках 145-166

Jean Monnet – на сторінках 188-214

Annex I, II, III, IV

Запрошуємо навчальні заклади, дослідницькі організації, громадські організації та інші зацікавлені інституції уважно прочитати Інструкції програми для участі в конкурсах. Надсилайте запити на пошук партнерів на сайт НЕО в Україні.

Додатково – міжнародний вимір також включає можливості для Укарїни в рамках напрямів – МОЛОДЬ, СПОРТ, Шкільна освіта – е-twinning http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/pro-prohramu.html

Попередня Круглий стіл щодо створення Національного агентства із забезпечення якості вищої ...