Корисно для розробників освітніх програм, координаторам з ЄКТС, акредитаційним агенціям, працедавцям та іншим

В рамках проектів ЄС Національний Еразмус+ офіс в Україні та Національна команда експертів з реформування вищої освіти підготовлено переклад українською мовою публікації «A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles» проекту ЄС “CoRe Projects – Competences in Education and Recognition. Вебсайт проекту з корисними матеріалами: http://core-project.eu/

A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles – оригінал англійською мовою: http://core-project.eu/documents/Tuning%20G%20Formulating%20Degree%20PR4.pdf

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОФІЛІВ СТУПЕНЕВИХ ПРОГРАМ,ВКЛЮЧАЮЧИ ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – переклад українською мовою

Методичні рекомендації для розроблення профілів ступеневих програм,включаючи програмні компетентності та програмні результати навчання (Tuning)

Профіль ступеневої освітньої програми, представлений в узгодженому за змістом і формою вигляді, є одним із нових інструментів Болонського процесу, призначений для підвищення прозорості та зрозумілості освітніх програм в Європейському просторі вищої освіти. Методичні рекомендації розроблені в рамках Європейського проекту CoRe-2 групою провідних європейських фахівців під керівництвом Дженнеке Локгоф і Бас Вегевіжс з Агенції з міжнародної співпраці у сфері вищої освіти (Нідерланди) і Каті Дуркін з Національного центру академічного визнання та інформації Великої Британії для практичної допомоги розробникам освітніх програм, акредитаційним агенціям, працедавцям та іншим зацікавленим особам. Методичні рекомендації містять короткий опис компетентнісного підходу у вищій освіті, визначення основних категорій – «компетентність» і «результат навчання», а також – детальний опис формату представлення Профілю програми, приклади профілів, рекомендований проектом Tuning перелік загальних компетентностей і глосарій основних термінів. Методичні рекомендації можуть бути використані в системі вищої освіти України для розроблення освітніх програм, для їх опису в каталогах курсів та акредитаційних матеріалах, а також для визнання іноземних дипломів і кваліфікацій.
Переклад «A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles» українською мовою здійснено Національним експертом з реформування вищої освіти Програми Еразмус+, доктором технічних наук, професором Юрієм Рашкевичем за підтримки Національного Еразмус+ офісу в Україні (проекти Європейського Союзу). Видання «Методичні рекомендації для розроблення профілів ступеневих програм» здійснено за фінансової підтримки Британської Ради в Україні. Тільки для безкоштовного поширення і користування з дотриманням авторських прав NUFFIC/Tuning Association.

Інші корисні матеріали HERE: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here/materiali-here.html

Попередня КОНКУРСИ ЗАКІНЧИЛИСЯ, ПРОЕКТНІ ЗАЯВКИ НАДІСЛАНО, А ЩО ДАЛІ?!