Круглий стіл «Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 2019-2021: ключові досягнення, виклики та перспективи» (28.09.2021, он-лайн)

28 вересня 2021 р. узято участь у круглому столі «Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 2019-2021: ключові досягнення, виклики та перспективи» за участі Голови Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, представників Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, закладів вищої освіти, Консультативної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, роботодавців та здобувачів вищої освіти.

Участь у заході узяли близько 50 учасників.

До заходу долучились представники НЕО в Україні Світлана ШИТІКОВА та Жанна ТАЛАНОВА, які у своїх виступах акцентували на необхідності збереження інституційної сталості як у складі Національного агентства, так і у підтримуваному ним поступу української вищої освіти до Європейського освітнього простору, а також співпраці зі стейкхолдерами та забезпеченні якості освіти.

Інформація на сайті організаторів

Попередня Інформаційна сесія про можливості Еразмус+ для представників Львівського державного університету ...