Круглий стіл щодо обговорення освітньо-професійної програми «Інформаційні управляючі системи і технології (за галузями)» (09.04.2020, on-line)


9 квітня 2020 року відбувся круглий стіл щодо обговорення освітньо-професійної програми «Інформаційні управляючі системи і технології (за галузями)» в рамках проведення засідання кафедри інтелектуальних управляючих та обчислювальних систем за участю стейкхолдерів.

Захід організовано Навчально-науковим інститутом інформаційних технологій Університету Державної Фіскальної Служби України.

Під час круглого столу обговорено формування компетентностей здобувачів вищої освіти та програмні результати навчання; структорно-логічну схему викладання навчальних дисциплін, а також відповідність ОПП вимогам стандарту спеціальності 122 «Комп’ютерні науки».

У заході узяли участь 27 учасників – співробітники інституту та представники бізнесу, Державної податкової служби України, ЗВО України, програм міжнародної співпраці, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, студенти та абітурієнти.

До круглого столу долучилась представник НЕО в Україні Жанна ТАЛАНОВА. Обговорено питання модернізації програм, а також особливості участі університету у проектах Програми Еразмус+ з міжнародної кредитної мобільності.

Попередня Zoom-вебінар на тему «Впровадження проєктів Жан Моне в умовах пандемії ...