Матеріали семінару з питань забезпечення якості вищої освіти

Семінар для Національної команди експертів з реформування вищої освіти «Впровадження забезпечення якості у вищих навчальних закладів

у країнах-партнерах програми Темпус», Університет м. Загреб, Хорватія, 11-13 червня 2014.

Склад української делегації:

Совсун І.Р., перший заступник Міністра освіти і науки України.

Луговий В.І., перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України.

Захарченко В.М., проректор з науково-педагогічної роботи Одеської національної морської академії.

Рашкевич Ю.М., проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Національного університету «Львівська політехніка».

Оржель О.Ю., менеджер з моніторингу Національного Еразмус+ Офісу в Україні.

Матеріали семінару: https://qualityassurance-zagreb.teamwork.fr/en/documents

Метою семінару було визначено відображення основних викликів та тенденцій у забезпеченні якості вищої освіти та сприяння їх обговоренню національними експертами з реформування вищої освіти у країнах-партнерах програми Темпус.

Під час семінару було проведено зустрічі з Клаусом Хауптом, керівником підрозділу Еразмус+: Розвиток потенціалу вищої освіти, Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (Брюссель), Георгієм Шарвашидзе, заступником Міністра освіти і науки Грузії, представниками делегацій країн учасників семінару, зокрема Хорватії, Азербайджану, Грузії, Вірменії, Білорусі, Молдови щодо розвитку співпраці задля модернізації систем вищої освіти та можливостей співробітництва для активної участі в конкурсах програми Еразмус+, що плануються розпочатись у жовтні 2014 р. Також проведено зустрічі-консультації з Марією Кело, Головою Секретаріату Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти та Тією Луколла, директором департаменту інституційного розвитку Асоціації європейських університетів.

В рамках семінару проведено три пленарні сесії та чотири паралельних тематичних семінари / майстер-класи.

На першій пленарній сесії учасників семінару привітали Клаус Хаупт, керівник підрозділу Еразмус+: Розвиток потенціалу вищої освіти, Виконавчого агентства з освіти, аудіовізуальних засобів і культури Європейської Комісії, Бранко Барічевич, Голова Представництва Європейської Комісії в Хорватії, Алекуса Бжелиш, ректор університету м. Загреб, Анна Тесілажич Горшич, голова сектору розвитку вищої освіти Міністерства науки, освіти та спорту Хорватії.

В рамках першої пленарної сесії були презентовані доповіді:

– «Головні виклики та тенденції щодо забезпечення якості у Європейському Союзі», доповідачі: Марія Кело, директор Європейської асоціації забезпечення якості у вищій освіті (ENQA) та Тіа Лоуккола, директор підрозділу інституційного розвитку Асоціації європейських університетів (EUA);

– «Головні виклики та тенденції щодо забезпечення якості у Західних Балканах: приклад Хорватії», доповідач: Блаженка Дівяк, проректор университету м. Загреб;

– «Головні виклики та тенденції щодо забезпечення якості у країнах південного Середземномор’я», доповідач: Надя Бадраві, представник Арабської мережі забезпечення якості у вищій освіті (ANQAHE).

Доповідачі відзначили спільність викликів головними з яких є глобалізація освіти, драматичне збільшення кількості студентів та навчальних закладів протягом останніх двох декад, поява нових навчальних технологій, в першу чергу – технологій дистанційного навчання (e-learning, MOOS тощо), зростання автономії університетів та їх відкритості для локальних громад й суспільства в цілому, проблеми з фінансування вищої освіти та його належним використання для забезпечення суспільних потреб.

В усіх країнах сьогодні особлива увага звертається на забезпечення якості освіти, яка бачиться як один із основних інструментів реагування на сучасні виклики та вирішення означених проблем, засобом встановлення взаємного довір’я та підвищення прозорості при підтримці різноманітності національних освітянських систем. Основою для побудови університетських систем якості є Стандарти та рекомендації ЄПВО. В усіх доповідях основна увага зверталася на досвід використання основних інструментів забезпечення якості.

Тематичні семінари були присвячені наступними темам:

– Забезпечення якості: визначення оптимального ступеня охопленості в контексті стратегій діяльності навчального закладу.

– Забезпечення якості: мотивація та мобілізація зацікавлених внутрішніх та зовнішніх сторін/учасників.

– Забезпечення якості: забезпечення довготривалого впливу на реалізацію;

– Забезпечення якості як транснаціональний процес.

Модераторами на тематичних семінарах були Меліта Ковачевіч – проректор Університету Загреба, Олівер Ветторі – Університет економіки та бізнесу (Австрія, Відень), Бруно Курвее – Центр міжнародних педагогічних студій (Франція) та Тіа Лоуккола – директор підрозділу інституційного розвитку EUA.

В рамках кожного семінару, які проходили по «круговій системі» (кожен учасник взяв участь у роботі кожного семінару) розглядався досвід реалізації 1-2 проектів за програмою Темпус, після чого відбувалася широка дискусія між усіма учасниками з метою обміну досвідом та вироблення рекомендацій для подальшого використання.

Тематичний семінар 1. Обговорено результати Темпус проекту, присвяченого системі якості при підготовці докторів філософії. Координатором проекту є Університет Загреба (Меліта Ковачевич, Іванка Попович). Основна увага сконцентрована на необхідності впровадження всеохоплюючої багатоетапної системи забезпечення якості при виконанні наукових досліджень в контексті підготовки докторів філософії. Відзначено необхідність наявності формалізованих процедур на усіх етапах підготовки: відбір претендентів, діяльність керівників, планування роботи, презентація на конференціях та публікування результатів, організація захисту дисертацій із залученням представників інших (бажано закордонних) університетів.

Тематичний семінар 2. Обговорено результати двох проектів (Ілія Університет, Грузія та Університет Пріштіни, Косово) в контексті широкого та ефективного залучення зовнішніх та внутрішніх стейкголдерів для процесів забезпечення якості в університетах. Відзначено наявність певного опору серед викладачів щодо окремих (часто забюрократизованих) процедур забезпечення якості, а також незначну роль студентства та його самоврядних організацій. Особливо підкреслено необхідність запровадження нової культури забезпечення якості, в основі якої є власна відповідальність усіх учасників освітнього процесу за кінцеві результати.

Роль працедавців як зовнішніх стейкголдерів є ключовою при розроблені студенто-орієнтованих навчальних програм, а також бажаною при їх реалізації (особливо в контексті практичної підготовки).

Тематичний семінар 3. Обговорено результати двох Темпус проектів (Технічний університет, Молдова та Технологічний університет Сумая, Йорданія). Певний європейський досвід показує, що запроваджені системи забезпечення якості часто стають забюрократизованими (зосередженими на обліку і контролі) та втрачають динамізм і постійний розвиток. Підчас дискусії звернуто увагу на необхідності розроблення чіткої структури управління QA в університетах із визначеними пріоритетами та зонами відповідальності. Підкреслено необхідність наявності системи моніторингу та оцінювання якості роботи системи QA на усіх етапах діяльності університету: набір студентів, кадрове забезпечення, наукова діяльність, працевлаштування випускників, інтернаціоналізація, автономність та відповідальність учасників навчального та наукового процесу.

Тематичний семінар 4. Обговорено результати двох Темпус проектів (Університет Баламанд, Ліван та Московський державний університет геодезії та картографії, Росія). Учасники обговорення відзначили, що міжнародна співпраця є важливим інструментом забезпечення якості, оскільки вона заставляє університети дотримуватися та демонструвати усім партнерам свої високі стандарти. В даному контексті важливим є залучення міжнародних експертів та міжнародних агенцій забезпечення якості. На жаль, на сьогодні лише в небагатьох країнах законодавство дозволяє залучення зовнішніх агенцій якості до процедур акредитації. А це особливо важливо в контексті широкого запровадження в рамках Еразмус+ кредитної мобільності та міжнародних спільних дипломів (ступенева мобільність).

В рамках другої пленарної сесії були презентовані доповіді:

– «Головні виклики та тенденції щодо забезпечення якості у Центральній Азії», доповідач: Бісембай Іскаков, професор Казахського національного технічного університету, м. Алмати, Казахстан;

– «Головні виклики та тенденції щодо забезпечення якості у Східній Європі: приклад Вірменії», доповідач: Рубен Топчуян, директор Національного центру забезпечення якості професійної освіти.

В доповіді представників Казахського національного технічного університету відзначено зусилля на рівні держави щодо запровадження сучасних підходів до забезпечення якості. Так, наприклад, в Казахстані діє 6 незалежних агенцій якості, 4 із яких є міжнародними. Також Казахстан в рамках різних програм сприяє академічній мобільності студентів та викладачів: лише програма Bolashak забезпечує щорічно 3 000 грантів на навчання за кордоном. На наукові дослідження в 2016 році планується принаймні 2% національного ВВП.

Представник Вірменії основні увагу зосередив на питаннях акредитації навчальних закладів та навчальних програм. На сьогодні у Вірменії обов’язковою є інституційна акредитація на предмет спроможності університетами та їх підрозділами вести навчання та наукову роботу на належному рівні. Акредитація окремих навчальних програм не є обов’язковою, але багато університетів це роблять, в першу чергу, з маркетингових міркувань.

В заключній частині головуючий Клаус Хаупт підвів підсумки семінару та проінформував учасників про нові можливості, які відкриває програма Еразмус+ в контексті розвитку кредитної та ступеневої мобільності, реалізації нових проектів із розроблення нових навчальних програм, технологій навчання, систем та інструментів забезпечення якості, розбудови потенціалу розвитку партнерських університетів.

У підсумку, участь українських експертів у Семінарі сприяє підвищенню рівня розуміння сучасних викликів та тенденцій у Європейському просторі вищої освіти, ознайомленню з результатами проектів програми Темпус, спрямованих на забезпечення якості освіти, обміну досвідом з національними експертами з реформування вищої освіти інших країн – партнерів програми Темпус та ознайомленню з практикою й напрацюваннями у сфері забезпечення якості освіти у цих країнах.

Результати Семінару можуть бути застосованими при розробленні та впровадженні систем забезпечення якості у вітчизняних ВНЗ, розробленні проектів вітчизняних нормативно-правових актів у сфері освіти. Матеріали та інформація про результати будуть розповсюджені через Інтернет-ресурси та під час заходів Національного Еразмус+ Офісу в Україні, вищих навчальних закладів, через науково-методичні комісії, конференції, семінари, тренінги, тематичні лекції на національному, регіональному та інституційному рівнях.

Попередня Семінар для новачків