Методологічний семінар НАПН України за участі HERE team «Шляхи і механізми підвищення конкурентоспроможності університетів України» (19.11.20)

160580173919 листопада розпочав роботу Методологічний семінар «Шляхи і механізми підвищення конкурентоспроможності університетів України», організований НАПН України, Відділенням вищої освіти НАПН України, Інститутом вищої освіти НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Методологічний семінар зібрав у науковій дискусії поважних учених та управлінців – академіків НАН України, НАПН України, ректорів кращих університетів України, освітян та інших зацікавлених осіб.

Відкрив семінар президент Національної академії педагогічних наук України Василь КРЕМЕНЬ, який наголосив на важливості розглядуваної проблематики та відповідальності відповідного Відділення НАПН України, яке акумулює, узагальнює та окреслює напрями досліджень в галузі вищої освіти в Україні.

На початку методологічного семінару учасників привітав очільник Міністерства освіти і науки України Сергій ШКАРЛЕТ. Він зазначив: “Враховуючи важливість розвитку вищої освіти, підвищення її якості, моніторингу, особливого значення набувають питання співпраці університетів, впровадження інноваційних технологій, застосування диджіталізації та ін. Сподіваюся, що саме напрацювання семінару стануть основою подальшого розвитку якості й підвищення конкурентоспроможності як кожного окремого університету, так і вищої освіти України в цілому”.

На семінарі виступили та взяли участь Перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, член Національної команди експертів з реформування вищої освіти Еразмус+ (HERE team) Володимир ЛУГОВИЙ, Ректор Національного університету біоресурсів і природокористування Станіслав НІКОЛАЄНКО, народний депутат України Володимир АРЕШОНКОВ, Ректор Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Віль БАКІРОВ, академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України Петро САУХ, Ректор Національного університету «Острозька академія» Ігор ПАСІЧНИК, Ректор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Дмитро ЛУК′ЯНЕНКО, Директор Інституту вищої освіти НАПН України, член Національної команди експертів з реформування вищої освіти Еразмус+ (HERE team) Світлана КАЛАШНІКОВА, менеджер з аналітичної роботи Національного Еразмус+ офісу в Україні (проєкт ЄС) Жанна Таланова, завідувач кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій Вінницького національного технічного університету Роман КВЄТНИЙ, 

ПРОГРАМА заходу – за посиланням.

Презентація В. Лугового – завантажити.

Підготовлено за матеріалами НАПН України.

Попередня Регіональний кластерний семінар: Capacity Building in Higher Education - Project ...