Міжрегіональний семінар для національних команд експертів з реформування вищої освіти (HERE team) на тему “Enhancing QA impact” (18-19.09.2019, Грузія)

18-19 вересня 2019 року відбувся ТАМ захід – міжнародний крос-регіональний семінар для національних команд експертів з реформування вищої освіти (HERE team) на тему «Enhancing QA impact» (Поліпшення впливу забезпечення якості) у Батумському державному університеті (м. Батумі, Грузія), організований НЕО – Грузія за участі британського експерта Енді Гіббса (Andy Gibbs) та підтримки Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA, Брюссель).

Під час семінару здійснювався обмін досвідом, проходило обговорення перспектив узгодженої політики в сфері забезпечення та покращення якості вищої освіти. Захід відбувся за участі національних експертів Програми ЄС Еразмус+ з країн Європи та Азії – Вірменії, Грузії, Казахстану та України, а також європейських експертівУчасники з Вірменії, Грузії, Казахстану та України підвищили рівень розуміння проблем просування європейських підходів до забезпечення якості вищої освіти як важливого завдання Європейського простору вищої освіти, а також мали можливість обмінятися досвідом щодо запровадження систем внутрішнього та зовнішнього забезпечення та удосконалення якості, а також їх суспільного впливу, що сприятиме прискоренню національних реформ у вищій освіті та їх ефективності.

Від України участь у семінарі узяли члени Національної команди експертів з реформування вищої освіти – Юрій Рашкевич, екс-заступник Міністра освіти і науки України, радник Міністра, член Національного агентства кваліфікацій, Михайло Винницький, керівник Секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, та Світлана Шитікова, координатор НЕО в Україні.

Михайло Винницький виступив з презентацією щодо досвіду розбудови системи забезпечення якості в Україні. Також відбулися домовленості щодо візиту представників Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Грузії до України з метою консультування та проведення фахових сесій для членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України та українських освітян в межах щорічної Болонської конференції в м. Києві.

Інформація про захід: https://erasmusplus.org.ge/en/news/kros-regionuli-seminari-khariskhis-uzrunvelqofis-sistemis-zegavlena 

Презентація 

Звіт

Попередня 9 міжнародна конференція "Nanomaterials: Applications & Properties" (16.09.2019, м. Київ)