Модернізуєте існуючі чи розробляєте стандарти вищої освіти, нові освітні програми? Тоді ці матеріали для Вас

До уваги вищих навчальних закладів України корисні матеріали, публікації, переклад ключових документів Європейського Союзу з питань модернізації вищої освіти.
Матеріали можуть бути корисними для ефективного запровадження положень нового Закону України «Про вищу освіту» та ключових інструментів Болонського процесу під час розроблення/модернізації освітніх програм.
Матеріали підготовлено Національною командою з реформування вищої освіти у співпраці з Міністерством освіти і науки України та Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Проект «Національна команда експертів з реформування вищої освіти» фінансується за підтримки Європейського Союзу в рамках програми Еразмус+:
Публікації:
– Європейська кредитна трансферно-накопичувана система – Довідник користувача 2015 р. англійською мовою і переклад українською мовою: ЄКТС – Довідник користувача 2015 р. (переклад українською мовою)

– Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти – 2015 р. (англійською мовою і переклад українською мовою)
– Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації (2015 р.)Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації
– Презентація щодо модернізації освітніх програм на основі компетентністного підходу (2015 р.)Презентація Ю.Рашкевича щодо запровадження ЄКТС і інших інструментів Болонського процесу
– Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти України – Аналітично-інформаційний огляд, включає додатки – Перелік галузей знань та переклад українською мовою Європейських рекомендацій і стандартів забезпечення якості вищої освіти 2015 р.Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти України

Інші матеріали щодо забезпечення якості вищої освіти: семінар HERE team
– Національний освітній глосарій: вища освіта (оновлене видання 2014 р.) задля запровадження культури використання термінів на запровадження нового Закону України «Про вищу освіту»Глосарій термінів вищої освіти – 2014 р. (оновлене видання з урахуванням положень нового Закону України про вищу освіту).

– З метою використання у практичній роботі вищих навчальних закладів Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року No 266 “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”, Міністерство освіти і науки України рекомендує англомовний його варіант, що додається.

– для відповідальних за аспірантуру: семінар HERE team

Ці та інші матеріали Національної команди експертів з реформування вищої освіти – HERE розміщено за посиланням: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here/materiali-here.html
Заходи Національної команди – НERE: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here/kalendar-zakhodiv.html

Запрошуємо вищі навчальні заклади розміщати цю інформацію та ділитись нею з колегами.

Попередня Завершив роботу дводенний Всеукраїнський семінар «Міжнародні освітні програми і мобільність»