Нова публікація від Eurydice “The Srtucture of the European Education Systems 2016/17”

Звіт “The Srtucture od the European Education Systems 2016/17”, підготовлений мережею Eurydice (http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php) містить інформацію про структуру освітніх систем в країнах Європи від дошкільної до вищого освіти 2016/17. Публікація включає в себе  схематичні зображення систем освіти,  керівництво і мапи, що показують основні організаційні моделі освіти.

Детальніше ознайомитися з публікацією за посиланням: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:The_Structure_of_the_European_Education_Systems_2016/17:_Schematic_Diagrams

Попередня Он-лайн запис Міжнародного круглого столу «Інтеграція вищої освіти і наукових ...