Онлайн-збори міжнародного проєкту Еразмус+ EDUQAS (22-24.04.2020)


22 – 24 квітня 2020 року в рамках реалізації міжнародного проєкту Еразмус+ EDUQAS «Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду» команда ХНЕУ ім. С. Кузнеця взяла участь в проєктних зборах, метою яких була внутрішня оцінка якості освітніх програм Донецького державного університету управління (м. Маріуполь). У зв’язку із загальнонаціональним карантином, збори проходили в онлайн-режимі.

Участь у зборах взяли представники України, Болгарії, Франції, Казахстану, в тому числі члени Українського Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Збори були присвячені оцінці системи внутрішнього забезпечення якості ДонДУУ загалом та якості двох освітніх програм зокрема – бакалаврської програми «Туризм» та магістерської програми «Урегулювання конфліктів та медіація».

В ході зборів Донецький державний університет управління, який є членом консорціуму даного проєкту, презентував університет, історію його переміщення до м. Маріуполь у зв’язку з військовим конфліктом на сході України та шляхи подолання труднощів, що виникли після переміщення. Далі у програмі зустрічі були показані презентація внутрішньої системи забезпечення якості, презентації освітніх програм. Основну увагу було приділено зустрічам з керівництвом університету та співробітниками ключових адміністративних підрозділів, викладачами, студентами, випускниками, роботодавцями та представниками баз проходження практики. Незважаючи на дистанційний режим проведення зборів, всі презентації та зустрічі супроводжувалися жвавими дискусіями.

Результатом роботи експертів стали рекомендації щодо вдосконалення системи внутрішньої оцінки якості освіти та подальшого розвитку освітніх програм. Така комплексна експертна оцінка проходила в межах проєкту EDUQAS у всіх партнерських університетах з України та Казахстану, в тому числі в ХНЕУ ім. С. Кузнеця в січні 2020 року.

Більше про проєкт Еразмус+ EDUQAShttps://www.hneu.edu.ua/erasmus-eduqas/http://web.elth.ucv.ro/eduqas 

Попередня Kick-off meeting в рамках проєкту КА2: CBHE UniClaD (24.04.2020, on-line)