Оновлення «Національного освітнього глосарію: вища освіта»

HERE picНаціональні експерти з реформування вищої освіти Програми Еразмус+ завершують роботу над оновленням довідкового видання «Національний освітній глосарій: вища освіта» відповідно до змін, що відбулися за період 2014-2020 рр., – прийняття законів України «Про освіту» (2017), «Про фахову передвищу освіту» (2019) та модернізація Закону України «Про вищу освіту» (2015-2020), затвердження постанови КМУ щодо реалізації права на академічну мобільність (2015), а також оновлення Європейських метарамок кваліфікацій (QF EHEA, EQF LLL; 2017-2018) та, відповідно, Національної рамки кваліфікацій (2011-2020, наразі на розгляді у КМУ), Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG 2015).

Попередня Участь HERE team у роботі над методичною експертизою проєктів стандартів ...